Tillidshverv på Bornholm


Medarbejderindflydelse på dine arbejdsvilkår såvel løn- og ansættelsesforhold som miljø- og sikkerhedsforhold er en vigtig del af fagforeningens arbejde og en vigtig del af dine muligheder for gode og sunde arbejdsvilkår.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL Bornholm arbejder på at så mange beslutninger som muligt, lægges ud til de lokale medarbejderrepræsentanter ud fra princippet om, at “den mærker skoen trykke, som har den på” – selvfølgelig under hjælp og vejledning fra afdelingskontoret.

BUPL Bornholm arbejder også på, at så mange beslutninger om de ansattes vilkår som muligt lægges ud til beslutning i de lokale MED-udvalg.

Medarbejderindflydelsen i Bornholms Regionskommune er overordnet reguleret gennem MED-aftalen, der er indgået mellem KFO (Kommunale Forhandlingsberettigede Organisationer) og BRK.
Strukturen indenfor det kommunale område er aftalt mellem BRK og BUPL Bornholm.

På det private område reguleres medarbejderindflydelsen dels gennem overenskomsterne og dels gennem gældende lovgivning.

I skal være opmærksomme på, at lederne ikke længere indgår i valggrundlaget ved valg af tillidsrepræsentanter. Det vil sige, at lederne ikke tæller med, når i opgør om der er 5 ansatte på BUPL’s overenskomst, og lederen kan ikke deltage i valget. Lederne vil selv kunne vælge TR.

Der er indgået aftale om, at lederne ved Dagtilbud Bornholm kan vælge TR.


I Kongeskærskolen, Svartingedal Skole, Paradisbakkeskolen, Åvangsskolen, Søndermarksskolen og Hans Rømerskolen vælges 1 TR samt 1 TR-suppleant blandt skolens ansatte på BUPL’s overenskomst.

Der vælges også en arbejdsmiljørepræsentant – primært i de store skolefritidsordninger.


På specialskolerne vælges der tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant-suppleant i hver virksomhed. Tillidsrepræsentanten indgår i virksomhedens MED-udvalg.

Der kan også vælges en arbejdsmiljørepræsentant i de enkelte virksomheder.


I Dagtilbud Bornholm kan der vælges 4 tillidsrepræsentanter for BUPL’s overenskomstområde, samt 1 tillidsrepræsentant for lederne.
Der kan ligeledes vælges 4 tillidsrepræsentanter for FOA’s område.

Der kan også vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter.


Valg af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter følger gældende aftaler og love, der regulerer området.
Vi har i øjeblikket tillidsrepræsentanter i 3 private institutioner.