Kampvalg om formandsposten i BUPL Bornholm


Kom og stem på den du mener, skal tegne BUPL Bornholm i fremtiden.


Opdateret d. 24. september 2020

Ved BUPL Bornholms ordinære generalforsamling 29. september 2020 vil der være kampvalg om formandsposten.
Læs mere og tilmeld dig generalforsamlingen

Nuværende formand Rie Hansen genopstiller, og Henrik Kofoed Hansen har også meldt sit kandidatur til posten.

Herunder kan du læse mere om kandidaterne.

Jeg er formand for BUPL Bornholm, og har været det siden oktober 2016 – mit navn er Rie Hansen, og jeg genopstiller ved dette års ordinære generalforsamling 29.september 2020.

Siden 2016 er der sket nedenstående udvikling:

 • Vundet nok stemmer ved kongres 2016, så vi kunne forblive selvstændige!
 • Har balanceret udgifter og indtægter og nu er vi en fagforening med sund økonomi – trods at det krævede en nødvendig flytning af fagforeningskontor & omprioritering af ansættelser på kontoret.
 • Bornholm har den næst højest medlemsfremgang i år på 2,59 %, hvilket betyder en merindtægt på lidt mere end 25.000 kr.
 • Flere medlemsarrangementer
 • Bornholm har indgået samarbejde med BUPL Sydøst og har stadig bevaret sin suverænitet. Det betyder at Bornholms medlemmer kan få samme service som øvrige medlemmer i BUPL, og det gør sig gældende i forhold til analyse, kommunikation, medlemssager, hvor sagsbehandler er påkrævet, og ikke mindst at sikre at nyvalgte TR kan komme på uddannelse.
 • Temadage for TR & AMR med oplæg udefra.
 • Tæt samarbejde med den lokale lederforening.
 • Og sidst men ikke mindst, har BUPL Bornholm gennem de sidste 4 år opnået stor anerkendelse; På kongressen 2018 får jeg stemt hjem at BUPL Bornholms formand nu har samme lønniveau som øvrige formænd, og med den lille gevinst at udligningen af lønnen også betød en budgettilførsel.
 • Stor synlighed & godt samarbejde i de lokale medier.
 • Stærkt lokalt samarbejde med blandt andet FOA & SL om fælles aftaler på tværs af organisationerne i centrene i BRK.
 • Øget synlighed på KP Bornholm, i tæt samarbejde med PLS & SL.

Nedenstående er det igangværende & fremtidige arbejde:

 • Bedre & mere ens vilkår for skolepædagogerne er under forhandling i Center for Skole.
 • Lokale pensionist aktiviteter er under etablering i samarbejde med en gruppe pensionister.
 • Forslag til frikøb af kommende næstformand, én dag om ugen til at lave politisk påvirkningsarbejde sammen med formanden.
 • Susan (adm.medarbejder) tager uddannelse, NLP Master, til gavn for medlemmerne.
 • Påvirkning af BRK`s lønpolitik, så den stemmer overens med rekrutterings politikken.

Jeg tror på, at det vi har gjort i BUPL Bornholm de sidste 4 år er det rigtige, og samarbejdet med det øvrige BUPL, kommunen, politikerne og de lokale faglige organisationer har aldrig været bedre!

Alt sammen til gavn for medlemmerne, og den udvikling BUPL Bornholm har gennemgået er jeg meget stolt af!


Mit navn er Henrik Kofoed Hansen og jeg stiller op til valg om formandsposten på BUPL Bornholms ordinære generalforsamling den 29. sept. 2020.

Mit mål med at stille op:

 • At medvirke til at BUPL Bornholm bliver mere synlig og visionær – vi skal være til stede der hvor vi kan blive inspireret, hvor vi kan inspirere og påvirke andre til fordel for vores medlemmer.
 • BUPL Bornholm skal være kendt for sin dialogbaserede arbejdsmetode, uanset om det er i forhold til medlemmerne, andre faglige organisationer eller BRK. På en ø som Bornholm opnår vi altså mest når vi er i stand til at sætte os ned og snakke sammen.
 • BUPL Bornholm skal være stedet man helt naturligt som pædagog, lige ringer til eller kigger forbi med store eller små spørgsmål.
 • Uanset om man er leder, privatansat, kommunalansat eller noget helt andet skal BUPL Bornholm være det naturlige valg som pædagog.

Jeg har ca. 10 års erfaring som fagligt engageret i BUPL Bornholm og derfor ikke helt grøn inden for området. Jeg har varetaget flere forskellige poster i bestyrelsen og har herfra en bred viden omkring vores organisation lokalt som nationalt.

Jeg ved hvordan vores politiske organisation er opbygget og har gode kontakter på tværs af landet i BUPL-regi. I min aktive periode arbejdede jeg lokalt rigtig meget med Leif Kjærgård som jeg betragter lidt som en mentor for mig.

Jeg er af den overbevisning at dialog, åbenhed og tilgængelighed er vigtige egenskaber, for at kunne opnå de bedst mulige resultater for vores medlemmer. Jeg er pragmatiker og vil til enhver tid søge dialogen, men er ikke bange for at trække en steg i sandet når det er nødvendigt!

Men jeg kan ikke gøre det alene, så er du enig i mine betragtninger eller har andre forslag til visioner, så kom den 29. lad din stemme tale og lad os sammen hjælpe hinanden med at gøre BUPL Bornholm til den fagforening vi alle kan være stolte af!