Ekstraordinær generalforsamling i BUPL Bornholm


BUPL Bornholm afholder generalforsamling 23. november 2020.


Opdateret d. 18. november 2020

Der indkaldes hermed, jævnfør §6 i vores vedtægter med 5 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling 23. november 2020.

Der er alene to punkter på dagsorden:

  • Valg til næstformand
  • Valg til hovedbestyrelsen

Følgende har meldt deres kandidatur:

  • Annie Bech stiller op til næstformandsposten
  • Camilla Almeborg stiller op til hovedbestyrelsesposten
Hvor og hvornår

Tid: Mandag 23. november 2020 i tidsrummet kl. 18:00 – 19:00

Sted: Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø

Der vil blive serveret en sodavand/øl til de fremmødte.

Af hensyn til covid19 vil arrangementet foregå siddende med behørig afstand mellem de fremmødte. Samtidig skal der bæres masker, når man ikke sidder på den tildelte plads.

På vegne af bestyrelsen
Henrik Kofoed Hansen
Formand