Log ind

Om BUPL Bornholm


BUPL Bornholm er med sine ca. 300 medlemmer den mindste selvstændige fagforening i BUPL.


Spørgsmål og svar om BUPL Bornholm


Vi har et godt samarbejde med de øvrige fagforeninger, der organiserer kommunalt ansatte på Bornholm. Vi arbejder især nært sammen med organisationerne indenfor det pædagogiske område: Socialpædagogerne, FOA og Bornholms Lærerforening.


BUPL-Bornholms bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer, valgt på fagforeningens generalforsamling.

Valgperioden er på 2 år, og følger kongresperioden.

Bestyrelsen er sammensat med formand, næstformand og kasserer der vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Repræsentanten i hovedbestyrelsen og dennes suppleant vælges ligeledes direkte på generalforsamlingen. Her ud over kan der yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder BUPL-Bornholms arbejde mellem generalforsamlingerne.


Formand: Henrik Kofoed Hansen, BUPL Bornholm.

Næstformand: Anni Bech

Kasserer: Lars Frithiof, Paradisbakkeskolen. Nexø Fritidscenter.

Hovedbestyrelsesmedlem: Camilla Olsson Almeborg

Suppleant til Hovedbestyrelsen: Peter Esben Kofod Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Peter Esben Kofod Rasmussen, Rønne Børneasyl

Bestyrelsesmedlem: Kristian Johannesen, Center for Børn & Familie, Dagtilbud Bornholm, Faglig konsulent.

Bestyrelsesmedlem: Anne Wellbelove, Nexø Børnehus

Bestyrelsesmedlem: Kathrine Buchtrup Engell, Løvfrøen Østerlars

Suppleant til bestyrelsen:

Kritisk revisor:

Delegeret til PBU: Susanne Frederiksen

Suppleant til delegeret i PBU: Anni Bech


BUPL-Bornholms bestyrelse beskæftiger sig med fagforeningens virke på Bornholm.

Vi mødes ca. 10 gange om året, og på mødet diskuterer vi hvilke holdninger vores repræsentanter i forbundets mødevirksomhed skal bære videre. Der kan f.eks. være tale om arbejdet i Hovedbestyrelsen, der er forbundets ledelse mellem kongresserne.
Møderne afholdes primært som formiddagsmøder, og der ydes frikøb ved deltagelse i møderne.

På det lokale plan beskæftiger bestyrelsen sig med, hvordan vi skal udføre det arbejde, som generalforsamlingen har besluttet skal udføres i generalforsamlingsperioden, og med, hvordan generalforsamlingens principper kan blive videreført i det arbejder der løbende foregår med vores samarbejdspartnere og i forhold til regionskommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer BUPL-Bornholm i forskellig situationer gennem deltagelse i møder og arbejdsgrupper med vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke beskæftiger sig med konkret sagsbehandling. Sagsbehandling i forhold til enkeltinstitutioner og i forhold til enkeltmedlemmer er udelukkende et anliggende for kontoret, og en sag mellem medlemmet/institutionen og sagsbehandlerne.
Bestyrelsen kan beskæftige sig med de principielle spørgsmål/retningslinjer i forhold til sagsbehandlingen, men kan ikke deltage i det konkrete sagsarbejde.


Møderne afholdes som oftest i tidsrummet fra kl. 09.00 – 13.00

  • 8. februar 2021
  • 15. marts 2021
  • 19. april 2021
  • 26. maj 2021
  • 21. juni 2021
  • 16. august 2021
  • 20. september 2021
  • 11. oktober 2021
  • 22. november 2021
  • 20. december 2021Her kan du læse om forretningsorden i BUPL Bornholms bestyrelse
Forretningsorden i BUPL Bornholms Bestyrelse


Ja, BUPL Bornholms vedtægter blev sidst revideret i 2018.
Se Vedtægterne for BUPL Bornholm (pdf)


Medlemmer af BUPL, som er ledere (hvilket på Bornholm betyder, at man er ansat på lederoverenskomsten), er fødte medlemmer af lederforeningen.

Lederforeningens politiske organer består af Den lokale lederforening i hver fagforening og Lederforeningens Bestyrelse.

Læs mere om Lederforeningen i BUPL


Formand for Den Lokale Lederforening 

Peter Cornelius Pedersen, Natur- og Skovbørnehuset

Næstformand:

Richard Guldager; Hasle Børnehus

Medlemmer af Den Lokale Lederforening
Heidi Hermansen, Sydbornholms Privatskole
Pia Holm, Børnehuset Trilobitten
Anne-Mette Tranberg, Nexø Børnehus

Repræsentant i Lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret

 

Suppleant til Lederforeningens bestyrelse:

Tanja Petersen, Østermarie Børnehus