Log ind

Om BUPL Bornholm


BUPL Bornholm er med sine ca. 300 medlemmer den mindste selvstændige fagforening i BUPL.


Spørgsmål og svar om BUPL Bornholm


Vi har et godt samarbejde med de øvrige fagforeninger, der organiserer kommunalt ansatte på Bornholm. Vi arbejder især nært sammen med organisationerne indenfor det pædagogiske område: Socialpædagogerne, Forbundet af Offentligt Ansatte og Bornholms Lærerforening.


BUPL-Bornholms bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer, valgt på fagforeningens generalforsamling.

Valgperioden er på 2 år, og følger kongresperioden.

Bestyrelsen er sammensat med formand, næstformand og kasserer der vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Repræsentanten i hovedbestyrelsen og dennes suppleant vælges ligeledes direkte på generalforsamlingen. Her ud over kan der yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder BUPL-Bornholms arbejde mellem generalforsamlingerne.


Formand, Rie Hansen, BUPL Bornholm.

Kasserer, Lars Frithiof, Paradisbakkeskolen. Nexø Fritidscenter.

Næstformand, Henrik Kofoed Hansen, Dagtilbud Bornholm, afdeling Søstjernen.

Hovedbestyrelsesmedlem, Kristian Johannesen, Center for Børn & Familie, Dagtilbud Bornholm, Faglig konsulent.

Suppleant til Hovedbestyrelsen, Peter Cornelius Pedersen, Dagtilbud Bornholm, Leder i Natur- og Skovbørnehuset.

Bestyrelsesmedlem, Anni Bech, Dagtilbud Bornholm, afdeling Trilobitten.

Suppleant til bestyrelsen, Merethe Rosengreen, Hans Rømer Skolen.

Suppleant til bestyrelsen, Line Grønnegaard Dalsjø, Kildebakken.

Suppleant til bestyrelsen, Henriette Mortensen, Åvang Skolen.

Kritisk revisor, Anders Bjørnsen, Dagtilbud Bornholm afdeling Trinbrættet.

Forreste række fra venstre:

 • Bestyrelsesmedlem Anni Bech (Dagtilbud Bornholm, Trilobitten)
 • Suppl. til Hovedbestyrelsen Peter Cornelius Pedersen (Faglig pædagogisk Leder, Natur- og Skovbørnehuset)
 • Formand og Faglig sekretær Rie Hansen (BUPL-Bornholm)
 • Suppl. til bestyrelsen Merethe Rosengreen (Hans Rømer Skolen)

Bagerste række fra venstre:

 • Næstformand Henrik Kofoed Hansen (Dagtilbud Bornholm, Søstjernen)
 • Kasserer Lars Frithiof (Paradisbakkeskolen, Nexø Fritidscenter)
 • Hovedbestyrelsesmedlem Kristian Johannesen (Faglig konsulent, Dagtilbud Bornholm)

Fraværende:

 • Formand for Den Lokale Lederforening Helle Christoffersen (Klemensker Børnehus)
 • Suppl. til bestyrelsen Line Grønnegaard Dalsjø (Kildebakken)
 • Suppl.. til bestyrelsen Henriette Mortensen (Aavangsskolen)


BUPL-Bornholms bestyrelse beskæftiger sig med fagforeningens virke på Bornholm.

Vi mødes ca. 10 gange om året, og på mødet diskuterer vi hvilke holdninger vores repræsentanter i forbundets mødevirksomhed skal bære videre. Der kan f.eks. være tale om arbejdet i Hovedbestyrelsen, der er forbundets ledelse mellem kongresserne.
Møderne afholdes primært som formiddagsmøder, og der ydes frikøb ved deltagelse i møderne.

På det lokale plan beskæftiger bestyrelsen sig med, hvordan vi skal udføre det arbejde, som generalforsamlingen har besluttet skal udføres i generalforsamlingsperioden, og med, hvordan generalforsamlingens principper kan blive videreført i det arbejder der løbende foregår med vores samarbejdspartnere og i forhold til regionskommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer BUPL-Bornholm i forskellig situationer gennem deltagelse i møder og arbejdsgrupper med vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke beskæftiger sig med konkret sagsbehandling. Sagsbehandling i forhold til enkeltinstitutioner og i forhold til enkeltmedlemmer er udelukkende et anliggende for kontoret, og en sag mellem medlemmet/institutionen og sagsbehandlerne.
Bestyrelsen kan beskæftige sig med de principielle spørgsmål/retningslinjer i forhold til sagsbehandlingen, men kan ikke deltage i det konkrete sagsarbejde.


Møderne afholdes som oftest i tidsrummet fra kl. 09.00 – 13.00

 • 4. juni 2018
 • 27. august 2018
 • 27. september 2018
 • 20. november 2018
 • 5. december 2018BUPL-Bornholm afholder Generalforsamling den 27. september 2018, med spisning. Mødet afholdes på Møbelfabrikken i Nexø.

Her vil der løbende blive opdateret med indkaldelse, dagsorden, forretningsorden og andet relevant information.


Her kan du læse om forretningsorden i BUPL Bornholms bestyrelse
Forretningsorden i BUPL Bornholms Bestyrelse


Ja, BUPL Bornholms vedtægter blev sidst revideret i 2013.
Se vedtægterne for BUPL Bornholm (pdf)


Medlemmer af BUPL, som er ledere (hvilket på Bornholm betyder, at man er ansat på lederoverenskomsten), er fødte medlemmer af lederforeningen.

Lederforeningens politiske organer består af Den lokale lederforening i hver fagforening og Lederforeningens Bestyrelse.

Læs mere om BUPL’s Lederforening.


Formand for Den Lokale Lederforening
Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus.

Næstformand for Den Lokale Lederforening
Henrik Dich, faglig pædagogisk leder i Trinbrættet.

Medlemmer af Den Lokale Lederforening
Bente Hansen, Nøkkerosen.
Peter Cornelius Pedersen, Natur- og skovbørnehaven
Heidi Hermansen, Sydbornholms Privatskole.

Repræsentant i Lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret
Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus.

Suppleant til Lederforeningens bestyrelse
Henrik Dich, faglig pædagogisk leder i Trinbrættet.