Arbejdspladsoversigt på Bornholm


Oversigt over arbejdspladserne på Bornholm.


Opdateret d. 21. september 2021

Liste over private institutioner på Bornholm:

Lillegryn
Østermarievej 4
3740 Svaneke
56497169
Er omfattet af overenskomst mellem SPIA og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Løvfrøen Nylars
Bøgevej 11
3720 Aakirkeby
56971363
www.lovfroen-nylars.dk
Er omfattet af overenskomst mellem DLO og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Lillemyr
Kannikegårdsvej 52
3730 Nexø
56489828
www.lillemyr.dk
Er omfattet af overenskomst mellem DLO og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Rønne Børneasyl
Damgade 5
3700 Rønne
56951882
www.boerneasyl.dk
Er omfattet af overenskomst mellem DLO og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Børnebakken
Østergade 23
3720 Aakirkeby
56932504
www.boernebakken.dk
Er omfattet af overenskomst mellem FGF og BUPL –  se alle overenskomster i private dagtilbud

Naturbørnehaven i Hasle
Fælledvej 47C
3790 Hasle
56954604
www.naturbornehaven-hasle.dk
Puljeinstitution.
Er omfattet af overenskomst mellem DLO og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Den Frie Børnehave og Vuggestue Midgården
Midgårdsvej 81
3700 Rønne
56950042
www.friemidgården.dk
Er omfattet af overenskomst mellem LDD og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Børnehaven Troldhøj
Havnegade 44
3730 Nexø
59494022
www.boernehaventroldhoej.dk
Er omfattet af overenskomst mellem SPIA og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Vores Børnehave
Hovedgaden 5, Snogebæk
3730 Nexø
56932324
www.voresboernehave.dk
Er omfattet af overenskomst mellem DLO og BUPL – se alle overenskomster i private dagtilbud

Liden Stina
Maegårdsvej 4, Olsker
3770 Allinge
56969191
Har ingen overenskomst


Om daginstitutionsstrukturen på Bornholm:

De kommunale daginstitutioner på Bornholm er organiseret i én samlet virksomhed, der også omfatte dagplejen og pladsanvisningen. Virksomheden er ledet af en leder samt souschef.

I hvert af børnehusene er der en Faglig Pædagogisk Leder (ansat på lederoverenskomsten). Der er i øjeblikket ikke souschefer/stedfortrædere i husene.

Læs mere om dagtilbud i Bornholms regionskommune


Oversigt over private skoler på Bornholm:

Svaneke Skole
Søndergade 31
3740 Svaneke
26835088
www.svanekeskole.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Østerlars Friskole
Nybrovej 42
3760 Gudhjem
56498280
www.friskolen-oesterlars.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Davidskolen
Østergade 13
3720 Aakirkeby
56975040
www.davidskolen.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Peterskolen
Almegårdsvej 3A
3700 Rønne
56953502
www.peterskolen.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Rønne Privatskole
Kandegade 11
3700 Rønne
56950790
www.roenne-privsk.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Bornholms Frie Idrætsskole
Nyker Hovedgade 7
3700 Rønne
56930710
www.bfis.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Sydbornholms Privatskole
Pederskervejen 75
3720 Aakirkeby
56931910
www.sydbornholms.dk
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler

Christiansø skole
Skolen er omfattet af overenskomst for Frie Grundskoler


Om skolestrukturen på Bornholm:

I Rønne er de 3 kommunale skoler samlet i en distriktsmodel. På resten af øen er der selvstændige skoler.

Ud over det, er der 2 selvstændige specialskoler samt et 10. klasse-center.

Læs mere om folkeskoler på Bornholm


Der findes skolefritidsordninger på alle skolerne.

Skolefritidsordningen indgår i skolernes indskolingsteam, der har en fælles ledelse.

Skolefritidsordningerne modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnehavebørn optages i skolefritidsordningen fra februar i det år de starter skolegang.

Læs mere om folkeskoler på Bornholm


Oversigt over specialtilbud på Bornholm:

Kildebakken
Kildesgårdsvej 19
3770 Allinge
56926100
www.brk.dk/kildebakken

Mælkebøtten
Møllebakken 26
3740 Svaneke
56926490

Bornholms Heldagsskole
Almindingensvej 23
3751 Østermarie
56953526
www.brk.dk/heldagsskolen