Aftaler med Bornholms regionskommune


Aftalerne kan være indgået med BUPL Bornholm, eller de kan være lokalt indgået mellem jeres tillidsrepræsentant og ledelsen på arbejdspladsen. De aftaler, der er indgået med BUPL Bornholms medvirken, kan du se her på hjemmesiden. Du kan altid kontakte os for supplerende oplysninger.


Opdateret d. 01. november 2018

Her kan du læse om lokale aftaler om arbejdstid der afviger fra eller supplerer de landsdækkende arbejdstidsaftaler.

Der er aktuelt ingen lokale arbejdstidsaftaler.