Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune opstod 1. januar 2003 som følge af en sammenlægning mellem de 5 Bornholmske primærkommuner og amtskommunen.


Opdateret d. 20. august 2018

Den Bornholmske kommunalreform fandt altså sted 4 år før resten af landet fulgte trop. Kommunesammenlægningen medførte store omvæltninger i det kommunale system med en omfattende ændring af styreform og forvaltningssystem.

Den kommunale styreform byggede på en 2-delt struktur, hvor forvaltningerne var afskaffet og blev erstattet af sekretariater og stabsfunktioner, med konsulentfunktioner i forhold til politikere og virksomheder (arbejdspladser).

Siden kommunesammenlægningen har der været gennemført utallige strukturændringer – blandt andet en omfattende skolereform fra 1.8.2008 og en daginstitutionsreform fra 1.1.2009. Begge reformer har betydet sammenlægninger af de selvstændige skoler og daginstitutioner, således at der blev etableret 4 distriktsskoler samt 4 distriktsdagtilbud.

I 2013 er der gennemført endnu en stor omlægning af dagtilbudsområdet, idet samtlige daginstitutioner, dagplejen samt pladsanvisningen er samlet i én ø-dækkende virksomhed Dagtilbud Bornholm.

I 2014 er der gennemført endnu en reform, idet der igen er indført en normal 3-delt forvaltningsstruktur, nu opbygget omkring centre. Samtidig med dette er der gennemført en ændring/slankning af ledelseslagene.