Udgivelser fra BUPL Århus


BUPL Århus udgiver bladet Århus Pædagoger, BUPL-info samt pjecer, opslag og plakater


Opdateret d. 13. november 2018

Århus Pædagoger udkommer 5 gange årligt. I 2018 er der følgende deadlines - 7. februar, 4. april, 23. maj, 22. august, 31. oktober.

2018

Århus Pædagoger nr. 5 – november 2018
Børnegården Bifrost har sluppet legen fri
Kønsstereotyper i den pædagogiske praksis
Pædagogerne på pinden: nye bestyrelsesmedlemmer
Fremtidens Klubtilbud
Børns VoksenvennerNetværk i BUPL Århus
Skoleudsættere
Konferencer i 2019

Århus Pædagoger nr. 4 – oktober 2018
Et glædeligt gensyn med byggelegepladsen Skrænten
Pædagogen på pinden: Erik Foged
Generalforsamling 2018
Beretning og fremtidigt arbejde
Valg til delegeret til PBU
Regnskab 2017 og budget 2019
Kommentarer fra de kritiske revisorer
Kandidater til bestyrelsen
Opstillingsliste
A-kasse og PBU generalforsamlinger
Solidaritetsfonden

Århus Pædagoger nr. 3 – juni 2018
Erfarne pædagoger møder unge studerende
Pædagogen på pinden
OK 18’s greatest hits
Pædagogen i kunsten
Gymnasieelever gæstede BUPL-huset
Faglig ledelse mellem kerneopgaven og styring
Indtryk fra ledertræffet 17. maj
ConCrit Lissabon, 2018
Synspunkt

Århus Pædagoger nr. 2 – maj 2018
Ny dagtilbudslov: nyt håb for børnene?
Pædagoger i tegneserie-striben “Esben er bitter”
Tusindvis markerer fællesskab under OK18
Pædagogen på pinden: formand i BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen
Pædagogstuderende samlede empiri til bachelor hos BUPL Århus
Netværk for pædagoger med master- eller kandidatuddannelse
Børn i Europa – nyt webmagasin
Ledertræf 2018 – med faglig ledelse på programmet
Synspunkt: fællesskabet skal leve videre efter OK18

Århus Pædagoger nr. 1 – marts 2018
De allerførste år
Pædagogen der dumpede sig selv
Gamle kønsroller spøger på lønsedlen
Vi vil ikke spises af med lommepengeløn
Poetiske pædagoger
Pædagoger i kunsten
Klubberne i virkeligheden
Nye på BUPL-kontoret

2017

Århus Pædagoger nr. 5 – november 2017
Aarhus-pædagog oversætter pædagogisk arbejde
Kommunalvalg – kandidat-videoer
Etiske udfordringer på uddannelsen
Concrit 2018
Generalforsamling
Er du OK?

Århus Pædagoger nr. 4 – oktober 2017
Pædagog fra praksis møder studerende
Den gode vej tilbage til arbejdspladsen
Har vi glemt, hvem vi er?
Fremtidig arbejde – Beretning
Regnskab 2016 – budget 2018
Kandidater til bestyrelsen

Århus Pædagoger nr. 3 – juni 2017
75 år med fritids- og ungdomspædagogik til tiden
Et hus på 8 m2 til mor, børn og mus
Børneperspektivet
Concrit
Værkstedspædagogik i Grimhøj motocrossklub
På Lejrtur med Langagerskolen
Studerende flytter borde og skaber ny kultur

Århus Pædagoger nr. 2 – maj 2017
Den pædagogiske relation – mødet mellem pædagog og barn
Fortællinger om pædagogisk faglighed
Jord under neglene og trampolinspring
Inklusion i daginstitutionen
Pædagogisk faglighed ind på uddannelsen
Meritstuderende er en god investering

Århus Pædagoger nr. 1 – marts 2017
Har I bare leget – Ja, heldigvis
Et blik ind i institutionen
En streg i sandet
Ufokuseret fokus
Pædagoger er stadig mest til Facebook
Den tomme stol

Øvrige årgange

Hvis du er interesseret i en bestemt artikel/et bestemt blad fra en tidligere årgang, kan du skrive til aarhus@bupl.dk, så mailer vi det til dig.


BUPL-info er et nyhedsbrev til BUPL Århus' medlemmer, som udkommer ca. 8 gange årligt.


Pjecer, bøger og øvrige udgivelser fra BUPL Århus

Bog: Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet (ny side)
Hvilke fordringer er der til pædagogisk praksis med høj etisk bevidsthed? Dét behandles af 13 forfattere. BUPL Århus´ formand Marianne Gilbert Nielsen, har redigeret bogen og skrevet kapitel 1 – Rum for etik (kan læses gratis via linket ovenover).

Pjece: Senior og stadig på vej i arbejdslivet (2017)
Til ledere som står overfor den sidste del af karrieren. I pjecen får du nogle ideer til, hvordan du kan forene dit seniorliv med dit arbejdsliv, så du kan blive længst muligt på din arbejdsplads, fx seniorsamtaler, kompetenceudvikling og seniorstilling. Pjecen er udarbejdet af Børn og Unge og BUPL Århus (pdf, 12 sider).

Pjece: Bliv klogere på økonomien i din SFO (2017)
BUPL Århus og Børn og Unge har lavet denne pjece, der på en enkel og overskuelig måde forklarer, hvordan et SFO-budget bliver til. Trinvis bliver du ført igennem hele “pengeflowet” fra finanslov til grundbudget. Pjecen kan bruges som et opslagsværk når du skal drøfte skolens drift, planlægning og opgaveløsning i MED-udvalget.

Pjece: Økonomien i dagtilbuddene (2016)
På en enkel og overskuelig måde forklarer pjecen, hvordan økonomien i dagtilbuddene er skruet sammen. Formålet er, at alle i samarbejdets og fællesskabets ånd er klædt på til at indgå i åbne og grundige drøftelser af udviklingen af arbejdspladsen, både når det kommer til aktiviteter og økonomi.

Pjece: Klubberne i Aarhus i et vadested (2016)
Om faglighed, kaos og nye muligheder i kølvandet på strukturændringer og skolereform. Af Malene Dahl Jørgensen og Søs Bayer, maj 2016. Med denne pjece har bestyrelsen i BUPL Århus, ønsket at give et bidrag til billedet af virkeligheden på fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-området) i Aarhus. (pdf, 24 sider)

Pjece: Pædagogikkens gummimenneske (2015)
Pjece der præsenterer, hvordan pædagogerne, inden for det første halve år, beskriver arbejdet i skolen og SFO’en, baseret på pædagogernes erfaringer i Aarhus. BUPL Århus håber, at pjecen kan være et bidrag til diskussionerne om udviklingen af folkeskolen i Aarhus og ikke mindst pædagogernes rolle i denne. (pdf, 20 sider).

Pjece: Det pædagogiske argument (2000)
Skriftet handler om børn, demokrati, velfærd og markedsgørelse. Pjecen er udgivet i et samarbejde med en række af de andre lokale BUPL fagforeninger i august 2000 (pdf, 24 sider).