Udgivelser fra BUPL Århus


BUPL Århus udgiver bladet Århus Pædagoger, BUPL-info samt pjecer, opslag, plakater og videoer


Opdateret d. 10. november 2021

Århus Pædagoger udkommer 5 gange årligt. Næste deadline: starten af 2022

2021

Århus Pædagoger nr. 5 – november

Kompas til tillidsrepræsentanten
Uhyggelige pædagoger
Pædagogik er en frihedens praksis
Brug byen med børnene
Pædagog på pinden
Generalforsamling og bestyrelse

 

Århus Pædagoger nr. 4 – september
Generalforsamling 2021
Kommentar til tiden
Beretning
Fremtidigt arbejde
Regnskab og budget
Valg til bestyrelsen
Kandidater til bestyrelsen
Dagsorden og praktisk

Århus Pædagoger nr. 3 – juni
Om tidsskriftet BUKS
Vi bekæmper en gammel reform
Pædagoger og lærere samarbejder
Kopffussling – børnehavelivet som tegneserie
Velkommen til nye pædagoger
Stærke arbejdsfællesskaber

 

Århus Pædagoger nr. 2 – april
196 dimitteret fra VIA
Pædagogik to go
Vi mødte ministeren
Kommunikationsvejen fra pædagogen til ledelsen
Evaluering i børnehøjde
Sammen finder vi job
Bagsiden med Lavning og Melgrutter

Århus Pædagoger nr. 1 – februar
Overenskomst 2021
Boganmeldelse: Mælkekassetårn
Huleskoven: True Skov
Meritpædagoguddannelsen
Pædagogen på pinden
Små handlinger skaber forandringer i arbejdsmiljøet
Oversigt bestyrelsen BUPL Århus

2020

Århus Pædagoger nr. 4 – november
Pædagoger former små individer
Bag facaden på BUPL-huset
OK21
Systembryder (film)
Pædagogen på pinden
Leg for livet
Pædagogiske podcast (pdf, 1 side)

Århus Pædagoger nr. 3 – september 2020
Artikel: Den gode praktikvejledning
Generalforsamling:
Beretning og fremtidigt arbejde
Regnskab og budget
Kandidater til bestyrelsen
Dagsorden

Århus Pædagoger nr. 2 – maj 2020
Corona: Der er ikke meget, der er, som det plejer
Corona: Dagbog fra genåbningen
Bag facaden på BUPL-huset
25 års jubilæum som fællestillidsrepræsentant
Børn i udsatte positioner
Skønlitterære læreplaner
Inklusion i folkeskolen – Sorø-mødet

Århus Pædagoger nr. 1 – februar 2020
Mens legen er god
Må jeg være med?
På Lisbjergskolen sidder børnene i førersædet
Udenfor lands lov og ret
Pædagogik i praksis
Natursamarbejdet

 

2019

Århus Pædagoger nr. 5 – november 2019
Bæredygtighed i børnehøjde
Udviklende øjeblikke
Den sidste af de første SFO-ledere
Nye kolleger på vej
Vi der valgte legen
Hørt på generalforsamlingen

 

Århus Pædagoger nr. 4 – september 2019
Højdepunkter fra årets ledertræf
Det digitales indvirkning på menneskeligt samvær
Beretning og fremtidigt arbejde
Regnskab og budget
Kandidater til bestyrelsen
Praktisk om generalforsamlingen

 

Århus Pædagoger nr. 3 – juni 2019
Skal børnene skærmes?
Drama kan styrke unge med autisme
Fællesskaber for udsatte børn i fritidstilbud
Følelsesmæssig omsorg er førsteprioritet i vuggestuepædagogikken
Nålen i høstakken: Om at finde en pædagog i skønlitteraturen
Stress skal italesættes
Bestyrelse á hvaffor noget?

 

Århus Pædagoger nr. 2 – april 2019
Folketingspolitikere på besøg
Ansvar for trivsel på arbejdspladsen
Taler du pædagog´sk?
Mobilitetsperiode eller ludo-turnering?
Europæisk arbejdsmarked i forandring
Løn for sig, normering for sig
EU-valget
Styr på din ferie?

Århus Pædagoger nr. 1 – marts 2019
Et år som Børn og Unge Rådmand
Pædagoger i billedkunsten
Dansk pædagogik sat i spil i Rumænien
Pædagogen på pinden
Hvad skal vi med folkeskolen?
Pædagoger vejleder førstegangsforældre
Hvad laver en pædagog på en børnelitteraturfestival?

2018

Århus Pædagoger nr. 5 – november 2018
Børnegården Bifrost har sluppet legen fri
Kønsstereotyper i den pædagogiske praksis
Pædagogerne på pinden: nye bestyrelsesmedlemmer
Fremtidens Klubtilbud
Børns Voksenvenner
Netværk i BUPL Århus
Skoleudsættere
Konferencer i 2019

Århus Pædagoger nr. 4 – oktober 2018
Et glædeligt gensyn med byggelegepladsen Skrænten
Pædagogen på pinden: Erik Foged
Generalforsamling 2018
Beretning og fremtidigt arbejde
Valg til delegeret til PBU
Regnskab 2017 og budget 2019
Kommentarer fra de kritiske revisorer
Kandidater til bestyrelsen
Opstillingsliste
A-kasse og PBU generalforsamlinger
Solidaritetsfonden

Århus Pædagoger nr. 3 – juni 2018
Erfarne pædagoger møder unge studerende
Pædagogen på pinden
OK 18’s greatest hits
Pædagogen i kunsten
Gymnasieelever gæstede BUPL-huset
Faglig ledelse mellem kerneopgaven og styring
Indtryk fra ledertræffet 17. maj
ConCrit Lissabon, 2018
Synspunkt

Århus Pædagoger nr. 2 – maj 2018
Ny dagtilbudslov: nyt håb for børnene?
Pædagoger i tegneserie-striben “Esben er bitter”
Tusindvis markerer fællesskab under OK18
Pædagogen på pinden: formand i BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen
Pædagogstuderende samlede empiri til bachelor hos BUPL Århus
Netværk for pædagoger med master- eller kandidatuddannelse
Børn i Europa – nyt webmagasin
Ledertræf 2018 – med faglig ledelse på programmet
Synspunkt: fællesskabet skal leve videre efter OK18

Århus Pædagoger nr. 1 – marts 2018
De allerførste år
Pædagogen der dumpede sig selv
Gamle kønsroller spøger på lønsedlen
Vi vil ikke spises af med lommepengeløn
Poetiske pædagoger
Pædagoger i kunsten
Klubberne i virkeligheden
Nye på BUPL-kontoret

2017

Århus Pædagoger nr. 5 – november 2017
Aarhus-pædagog oversætter pædagogisk arbejde
Kommunalvalg – kandidat-videoer
Etiske udfordringer på uddannelsen
Concrit 2018
Generalforsamling
Er du OK?

Århus Pædagoger nr. 4 – oktober 2017
Pædagog fra praksis møder studerende
Den gode vej tilbage til arbejdspladsen
Har vi glemt, hvem vi er?
Fremtidig arbejde – Beretning
Regnskab 2016 – budget 2018
Kandidater til bestyrelsen

Århus Pædagoger nr. 3 – juni 2017
75 år med fritids- og ungdomspædagogik til tiden
Et hus på 8 m2 til mor, børn og mus
Børneperspektivet
Concrit
Værkstedspædagogik i Grimhøj motocrossklub
På Lejrtur med Langagerskolen
Studerende flytter borde og skaber ny kultur

Århus Pædagoger nr. 2 – maj 2017
Den pædagogiske relation – mødet mellem pædagog og barn
Fortællinger om pædagogisk faglighed
Jord under neglene og trampolinspring
Inklusion i daginstitutionen
Pædagogisk faglighed ind på uddannelsen
Meritstuderende er en god investering

Århus Pædagoger nr. 1 – marts 2017
Har I bare leget – Ja, heldigvis
Et blik ind i institutionen
En streg i sandet
Ufokuseret fokus
Pædagoger er stadig mest til Facebook
Den tomme stol

Øvrige årgange

Hvis du er interesseret i en bestemt artikel/et bestemt blad fra en tidligere årgang, kan du skrive til aarhus@bupl.dk, så mailer vi det til dig.


BUPL-info er et nyhedsbrev til BUPL Århus' medlemmer, som udkommer ca. 8 gange årligt.

BUPL info – februar 2020 (pdf, 3 sider)

 


Pjecer, bøger og øvrige udgivelser fra BUPL Århus

Pjece: Fakta om pædagogik i Aarhus (2019)
Om børn og pædagoger i Aarhus Kommune. BUPL Århus har lavet et sammendrag af væsentlige tal og fakta, der har betydning for børn og unge i Aarhus Kommune.

Blad: Børn i Europa i dag (2018)
Resultatet af et bladsamarbejde mellem en lang række organisationer i flere europæiske lande. Et blad med artikler hentet fra mange forskellige områder i Europa – alle om temaet barndom.

Bog: Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet
Hvilke fordringer er der til pædagogisk praksis med høj etisk bevidsthed? Dét behandles af 13 forfattere. BUPL Århus´ formand Marianne Gilbert Nielsen, har redigeret bogen og skrevet kapitel 1 – Rum for etik (kan læses gratis via linket ovenover).

Pjece: Senior og stadig på vej i arbejdslivet (2017)
Til ledere som står overfor den sidste del af karrieren. I pjecen får du nogle ideer til, hvordan du kan forene dit seniorliv med dit arbejdsliv, så du kan blive længst muligt på din arbejdsplads, fx seniorsamtaler, kompetenceudvikling og seniorstilling. Pjecen er udarbejdet af Børn og Unge og BUPL Århus (pdf, 12 sider).

Pjece: Bliv klogere på økonomien i din SFO (2017)
BUPL Århus og Børn og Unge har lavet denne pjece, der på en enkel og overskuelig måde forklarer, hvordan et SFO-budget bliver til. Trinvis bliver du ført igennem hele “pengeflowet” fra finanslov til grundbudget. Pjecen kan bruges som et opslagsværk når du skal drøfte skolens drift, planlægning og opgaveløsning i MED-udvalget.

Pjece: Økonomien i dagtilbuddene (2016)
På en enkel og overskuelig måde forklarer pjecen, hvordan økonomien i dagtilbuddene er skruet sammen. Formålet er, at alle i samarbejdets og fællesskabets ånd er klædt på til at indgå i åbne og grundige drøftelser af udviklingen af arbejdspladsen, både når det kommer til aktiviteter og økonomi.

Pjece: Klubberne i Aarhus i et vadested (2016)
Om faglighed, kaos og nye muligheder i kølvandet på strukturændringer og skolereform. Af Malene Dahl Jørgensen og Søs Bayer, maj 2016. Med denne pjece har bestyrelsen i BUPL Århus, ønsket at give et bidrag til billedet af virkeligheden på fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-området) i Aarhus. (pdf, 24 sider)

Pjece: Pædagogikkens gummimenneske (2015)
Pjece der præsenterer, hvordan pædagogerne, inden for det første halve år, beskriver arbejdet i skolen og SFO’en, baseret på pædagogernes erfaringer i Aarhus. BUPL Århus håber, at pjecen kan være et bidrag til diskussionerne om udviklingen af folkeskolen i Aarhus og ikke mindst pædagogernes rolle i denne. (pdf, 20 sider).

Pjece: Det pædagogiske argument (2000)
Skriftet handler om børn, demokrati, velfærd og markedsgørelse. Pjecen er udgivet i et samarbejde med en række af de andre lokale BUPL fagforeninger i august 2000 (pdf, 24 sider).


To korte videoer om barsel og lønsikring

 

Barsel

Jurist i BUPL Århus, Maja Faust Rasmussen, forklarer kort og enkelt, hvordan et basis barselsforløb ser ud.


Lønsikring

Lønsikring er et supplement til dagpenge, hvis du bliver ledig. Det er en solidarisk og kollektiv ordning, som betyder, at du eller en af dine kolleger, kan bevare op til 80 % af jeres løn ved ledighed. Lønsikring blev en obligatorisk del af medlemskabet i BUPL pr. 1. juli 2017. Se videoen og hør lønsagsbehandler i BUPL Århus, Christian Juhl, fortælle mere om, hvad lønsikring går ud på.