Udgivelser fra BUPL Århus


BUPL Århus udgiver bladet Århus Pædagoger, BUPL-info samt pjecer, opslag og plakater


Opdateret d. 10. januar 2018

Århus Pædagoger udkommer 5 gange årligt. I 2018 er der følgende deadlines - 7. februar, 4. april, 23. maj, 22. august, 31. oktober.

2017

Århus Pædagoger nr. 5 – november 2017 (ny side)
Aarhus-pædagog oversætter pædagogisk arbejde
Kommunalvalg – kandidat-videoer
Etiske udfordringer på uddannelsen
Concrit 2018
Generalforsamling
Er du OK?

Århus Pædagoger nr. 4 – oktober 2017 (ny side)
Pædagog fra praksis møder studerende
Den gode vej tilbage til arbejdspladsen
Har vi glemt, hvem vi er?
Fremtidig arbejde – Beretning
Regnskab 2016 – budget 2018
Kandidater til bestyrelsen

Århus Pædagoger nr. 3 – juni 2017 (ny side)
75 år med fritids- og ungdomspædagogik til tiden
Et hus på 8 m2 til mor, børn og mus
Børneperspektivet
Concrit
Værkstedspædagogik i Grimhøj motocrossklub
På Lejrtur med Langagerskolen
Studerende flytter borde og skaber ny kultur

Århus Pædagoger nr. 2 – maj 2017 (ny side)
Den pædagogiske relation – mødet mellem pædagog og barn
Fortællinger om pædagogisk faglighed
Jord under neglene og trampolinspring
Inklusion i daginstitutionen
Pædagogisk faglighed ind på uddannelsen
Meritstuderende er en god investering

Århus Pædagoger nr. 1 – marts 2017 (ny side)
Har I bare leget – Ja, heldigvis
Et blik ind i institutionen
En streg i sandet
Ufokuseret fokus
Pædagoger er stadig mest til Facebook
Den tomme stol

Øvrige årgange

Hvis du er interesseret i en bestemt artikel/et bestemt blad fra en tidligere årgang, kan du skrive til aarhus@bupl.dk, så mailer vi det til dig.


BUPL-info er et nyhedsbrev til BUPL Århus' medlemmer, som udkommer ca. 8 gange årligt.

14. september 2017

BUPL-info september 2017 (pdf, 5 sider)
Denne gang bl.a. budgetforhandlinger i Aarhus Kommune, kommunalvalget og overenskomst 2018. Samt kalender for arrangementer i september/oktober.


Pjecer, bøger og øvrige udgivelser fra BUPL Århus

Bog: Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet (ny side)
Hvilke fordringer er der til pædagogisk praksis med høj etisk bevidsthed? Dét behandles af 13 forfattere. BUPL Århus´ formand Marianne Gilbert Nielsen, har redigeret bogen og skrevet kapitel 1 – Rum for etik (kan læses gratis via linket ovenover).

Pjece: Senior og stadig på vej i arbejdslivet (2017)
Til ledere som står overfor den sidste del af karrieren. I pjecen får du nogle ideer til, hvordan du kan forene dit seniorliv med dit arbejdsliv, så du kan blive længst muligt på din arbejdsplads, fx seniorsamtaler, kompetenceudvikling og seniorstilling. Pjecen er udarbejdet af Børn og Unge og BUPL Århus (pdf, 12 sider).

Pjece: Bliv klogere på økonomien i din SFO (2017)
BUPL Århus og Børn og Unge har lavet denne pjece, der på en enkel og overskuelig måde forklarer, hvordan et SFO-budget bliver til. Trinvis bliver du ført igennem hele “pengeflowet” fra finanslov til grundbudget. Pjecen kan bruges som et opslagsværk når du skal drøfte skolens drift, planlægning og opgaveløsning i MED-udvalget.

Pjece: Økonomien i dagtilbuddene (2016)
På en enkel og overskuelig måde forklarer pjecen, hvordan økonomien i dagtilbuddene er skruet sammen. Formålet er, at alle i samarbejdets og fællesskabets ånd er klædt på til at indgå i åbne og grundige drøftelser af udviklingen af arbejdspladsen, både når det kommer til aktiviteter og økonomi.

Pjece: Klubberne i Aarhus i et vadested (2016)
Om faglighed, kaos og nye muligheder i kølvandet på strukturændringer og skolereform. Af Malene Dahl Jørgensen og Søs Bayer, maj 2016. Med denne pjece har bestyrelsen i BUPL Århus, ønsket at give et bidrag til billedet af virkeligheden på fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-området) i Aarhus. (pdf, 24 sider)

Pjece: Pædagogikkens gummimenneske (2015)
Pjece der præsenterer, hvordan pædagogerne, inden for det første halve år, beskriver arbejdet i skolen og SFO’en, baseret på pædagogernes erfaringer i Aarhus. BUPL Århus håber, at pjecen kan være et bidrag til diskussionerne om udviklingen af folkeskolen i Aarhus og ikke mindst pædagogernes rolle i denne. (pdf, 20 sider).

Pjece: Det pædagogiske argument (2000)
Skriftet handler om børn, demokrati, velfærd og markedsgørelse. Pjecen er udgivet i et samarbejde med en række af de andre lokale BUPL fagforeninger i august 2000 (pdf, 24 sider).