Profession – BUPL Århus


BUPL Århus prioriterer arbejdet med professionen. Vi er engageret i BUPL´s etiske råd; vi prioriterer indsatsen for bedre normeringer og fastholder det kontinuerlige arbejde med at mødes med pædagoger, der arbejder med det specialpædagogiske.


Opdateret d. 29. april 2020

Etisk grundlag for Pædagoger

Det etiske grundlag synliggør de værdier, der er væsentlige, når man arbejder med børn, unge og deres familier. Ligesom det etiske grundlag også berører det grundlæggende formål med pædagogisk arbejde. Etik er en væsentlig del af det pædagogiske arbejde, og som pædagoger står vi ofte i dilemmaer og valg af etisk karakter. Det etiske grundlag for pædagoger skal gerne understøtte den etiske debat i professionen og dermed højne den etiske bevidsthed.
Ønsker I et oplæg fra fagforeningen vedrørende etik, så kontakt faglig sekretær Marianne Gilbert Nielsen mgn@bupl.dk.

BUPL vedtog også at nedsætte et etisk råd, der som formål bl.a. har at understøtte den etiske debat i professionen.

BUPL udgav i forbindelse med vedtagelsen af det etiske grundlag antologien: Pædagogers Etik.

Etisk råd: Klar parat start (artikel)
Pædagogerne har fået et etisk råd, der skal sætte fokus på etiske dilemmaer og holde debatten om det nye etiske grundlag levende og vedkommende i den pædagogiske praksis. Børn&Unge har talt med tre af medlemmerne.


Udviklingen i og undersøgelser af normeringen i Aarhus Kommune

Hvor mange børn er der pr. pædagog i Aarhus? Vi følger udviklingen og præsenterer undersøgelserne på området.

BUPL´s bud på minimumsnormering er 1:3 (vuggestuerne), 1:6 (børnehaverne), 1:9 (fritidsinstitutionerne).

BUPL´s alenetidsundersøgelse 2017
Der mangler tid til børn og pædagogers samvær (pressemeddelelse fra BUPL Århus)

BUPL har, i februar-marts 2017 gennemført en undersøgelse af pædagogers tid alene sammen med børnegrupper i løbet af en dag. Næsten tre ud af fire pædagoger, der medvirker i undersøgelsen i Aarhus, er på en almindelig dag alene med den samlede børnegruppe.
Samtidig angiver 1/3 af pædagogerne i Aarhus, at de var alene med børnegruppen i mere end en halv time. Formand Marianne Gilbert Nielsen udtaler:
”Undersøgelsen viser tydeligt, at der ér brug for timer til voksen-barn relationer og til timer til at undgå perioder, hvor pædagogerne står alene med en børnegruppe. Pædagogisk arbejde kræver både tid til tætte relationer til de enkelte børn og tid til refleksion og samarbejde om børnegruppen”. Læs hele pressemeddelelsen: Der mangler tid til børn og pædagogers samvær Der mangler tid til børn og pædagogers samvær (pdf, 1 side).

Omtalt i JP Aarhus online den 28. marts 2017:
Undersøgelse: Aarhusianske pædagoger er alene med 18 børn (JP.dk)
73 pct. af pædagogerne i Aarhus står selv med børneflokken, og det gør de typisk i 41 minutter, fremgår det af en undersøgelse fra Bupl.


Hvordan står det til i de aarhusianske vuggestuer? Aarhus Kommune 2016
Aarhus kommune har i 2016 offentliggjort en undersøgelse, der viser at der i gennemsnit er 1 voksen til 4,2 vuggestuebørn.

Miniundersøgelse af normeringen i de aarhusianske vuggestuer i uge 25 og 33 / 2016 (Magistraten for Børn og Unge):

Syn for sagen, Aarhus Kommune 2016 (pdf, 5 sider)

Denne undersøgelse indikerer, at normeringerne ikke lever op til BUPL´s minimumsnormering, at det er meget udbredt, at kun er én voksen med ansvar for vuggestuebørnene til stede i den første del af åbningstiden, og det samme er tilfældet sidst på dagen.

Det kritiserede BUPL Århus i læserbrevet ‘Der er for få til de små‘ (JP Aarhus, 24. september 2016).


BUPL´s alenetidsundersøgelse 2016
BUPL har gennemført en landsdækkende undersøgelse af pædagogers tid alene sammen med grupper af børn i løbet af en dag.

Pædagoger er alene med børnene.
BUPL har gennemført en landsdækkende undersøgelse af pædagogers tid alene sammen med grupper af børn i løbet af en dag.
Tre ud af fire pædagoger, der medvirker i undersøgelsen i Aarhus, er på en almindelig dag alene med den samlede børnegruppe. De fleste er alene i 15-30 minutter (38 %). 20 % var alene i 31-45 minutter. Over 12 % var alene i op til en time.
– Der er ganske enkelt alt for mange beskrivelser af, at pædagogen står alene, og børnene er kede af det, fordi hun/han ikke har tid til dem. Beretningerne er alvorlige, siger Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus.
Pressemeddelelse, maj 2016 ‘ Pædagoger er alene med børnene‘ (pdf, 1 side)


Tids-undersøgelse i institutionerne i Aarhus 2012
BUPL Århus har i juni 2012 spurgt samtlige institutioner på 0-6 års området hvor mange voksne der er sammen med børnene i løbet af en dag.

Det overordnede resultat af undersøgelsen fra 2012, er, at der er alt for få voksne til at tage sig af børnene.

Undersøgelsen viser at der i gennemsnit er næsten 4 børn pr. voksen i vuggestuerne og mere end 7 børn pr. voksen i børnehaverne. Om eftermiddagen er bemandingen yderligere presset. Dér mangler 1/3 af det personale BUPL anbefaler.

Denne gang har vi regnet i antal voksne der er sammen med det antal børn der er mødt frem den pågældende dag. Havde vi regnet det tal om til pædagoger, og brugt det normerede børnetal, så havde det set endnu værre ud.

Pressemeddelelse: Alt for lidt tid til børn (pdf, 3 sider)


Materialer om normeringer
Undersøgelser, analyser og udgivelser om personalenormeringer

Læserbrev fra BUPL Århus: Nu skal vi se, om byrådspolitikerne vil prioritere børn og unge (Stiften, 2017)

Daginstitutionernes betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt (2014)

Dion Sommer – artikel om forskning, normeringer og leg. Artikel af pædagog Bjarne Andresen (2012)

Information: Vuggestuebørn får for lidt voksenkontakt (2010)
Tre minutter pr. time. Så lidt kontakt har børn med en pædagog i nogle vuggestuer, viser ny undersøgelse. Det skader børnenes sprog, mener forsker. BUPL og Daginstitutionernes Landsorganisation er nervøse for, at det værste ikke er set endnu (21.10.10)

SFI forskningsoversigt: Børnehavens betydning for børns udvikling (2009)

Vores børn har ret til flere pædagoger (mere om personalenormeringer på bupl.dk)


Varetagelse af de specialpædagogiske opgaver i BUPL Århus

I BUPL Århus varetager vi organiseringen af pædagoger i Aarhus Kommune, der arbejder med specialpædagogiske opgaver i dagtilbud, skole, SFO, klub og enkelte dagbehandlende tilbud. Vores medlemmer arbejder dels i specialdagtilbud og almene dagtilbud.

Konkrete initiativer for pædagoger, der arbejder med specialpædagogiske opgaver:

 • Pædagogiske konferencer og temadage (se under arrangementer)
 • Netværk for pædagoger vedr. børn/unge med særlige behov vedr. børn og unge med særlige behov, hvor vi fx taler om tidlige og forebyggende indsatser, handicapcentrets sagsbehandling, forældresamarbejde, PPR og specialpædagogisk afdeling. Der er 4 årlige møder – se arrangementskalenderen. Artikel om netværket:
  Netværk for pædagoger vedr. børn/unge med særlige behov (tidligere “baggrundsgruppen”) i Århus Pædagoger (pdf, 1 side).
 • Landskonference. Hold øje med specialpædagogisk nyhedsbrev fra BUPL, hvor der vil komme flere oplysninger og tilmeldingsmulighed.
 • Specialpædagogisk nyhedsbrev. BUPL udsender ca. hver tredje måned et nyhedsbrev om specialpædagogik. Målgruppen er specialpædagoger, støttepædagoger, inklusionspædagoger og andre pædagoger, der arbejder på specialområdet. Tilmeld dig til nyhedsbrevet
 • Besøg i de specialpædagogiske tilbud. Kontakt BUPL Århus, hvis I ønsker besøg.
 • Særligt for det forebyggende og dagbehandlende område PFF. Socialpædagogerne og BUPL har en fælles overenskomst, som kaldes Pædagogernes Forhandlings Fællesskab (PFF). PFF sekretariatet for Østjylland består af BUPL Århus, BUPL Østjylland og Socialpædagogerne Østjylland, der i fællesskab varetager området, arrangerer medlemsarrangementer og TR møder. Der er 3 årlige møder for tillidsrepræsentanterne og 1 medlemsmøde pr. år.
  I forhold til rådgiver for medlemmer og behandling af konkrete sager varetages det af den fagforening, det enkelte medlem er organiseret i.
  I BUPL Århus kan du henvende dig til Lone Kidmose, lok@bupl.dk eller Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk, hvis du har spørgsmål til at være ansat på PFF overenskomsten i Aarhus kommune, eller hvis du er på vej et at søge ind på det forebyggende og dagbehandlende området.

Hvem er medlemmerne?

BUPL Århus-medlemmer med specialpædagogiske opgaver, arbejder i:
– specialinstitutionerne Skovbrynet, Stensagerskolen, Langagerskolen, Kaløvigskolen og Klubben Holme Søndergård.
– Faste specialpladser i børnehaverne Lystruplund og Thorshavnsgade.
– Specialpædagogiske opgaver i dagtilbud, skoler og klubber.
– Det dagbehandlende område. Hovedsageligt ‘opsøgende medarbejdere’ med bindeled til klubberne.
– Enkelte ansatte i familiebehandlingen, forvaltningen og ældresektoren.

Ovenstående uddybes i handleplanen Varetagelse af de specialpædagogiske opgaver i BUPL Århus (pdf, 3 sider)


Øvrige materialer

Tidlig indsats gør en forskel (pdf, 16 sider) Kommunernes Landsforening (KL) har kørt et projekt om udsatte børn i dagtilbud. Det konkluderes bl.a. at, det betaler sig at gøre en systematisk og målrettet indsats, mens børnene går i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Det er bedre både for barnet og økonomien.

Aarhus kommune om PPR og specialpædagogik (nyt vindue åbner)

Fordelingsmodel til indsatsen for udsatte børn og børn med dansk som andetsprog i dagtilbud, 2011 (pdf, 6 sider)