Solidaritetsfonden i BUPL Århus


Solidaritetsfonden yder støtte til medlemmer af BUPL Århus i perioder, hvor de er arbejdsløse eller uarbejdsdygtige. Du kan søge støtte til kurser, konferencer, kongresser, temadage, studierejser og lignende. Fælles for disse aktiviteter, er at de skal have et fagligt eller pædagogisk indhold, der kan bruges i det videre arbejde indenfor området. Solidaritetsfondens arbejde og midler […]


Opdateret d. 14. november 2019

Solidaritetsfonden yder støtte til medlemmer af BUPL Århus i perioder, hvor de er arbejdsløse eller uarbejdsdygtige. Du kan søge støtte til kurser, konferencer, kongresser, temadage, studierejser og lignende. Fælles for disse aktiviteter, er at de skal have et fagligt eller pædagogisk indhold, der kan bruges i det videre arbejde indenfor området.

Solidaritetsfondens arbejde og midler varetages af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen, samt 2 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for BUPL Århus.

Ansøgningsskema til solidaritetsfonden (pdf, 1 side) udskrives og sendes til:
BUPL Århus, Solidaritetsfonden, Kystvejen 17, 2., 8000 Aarhus C

Retningslinjer for Solidaritetsfonden

• Legatet kan kun søges af medlemmer med aktivt medlemskab i BUPL Århus.
• For at opnå støtte, skal du indsende et ansøgningsskema.
• Du kan ansøge om økonomisk støtte til Solidaritetsfonden løbende.
• Der ydes støtte til aktiviteter, der har fundet sted eller finder sted i perioden 6 måneder før til 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.
• Et bevilget beløb er til rådighed i op til 3 måneder efter betalingen for aktiviteten har fundet sted.
• Ansøgeren skal i ansøgningen redegøre for følgende: Omkostninger og indhold af studieture, kurser, temadage og navn på arrangører.
• Ansøgningen behandles på førstkommende bevillingsmøde. Svaret kan forventes indenfor en måned.
• Bevilgede beløb udbetales når bilag for omkostninger er fremsendt som dokumentation til Solidaritetsfonden.
Solidaritetsfonden yder ikke støtte til:
• Efter- og videreuddannelses forløb hvorved der opnås en ændret erhvervskompetence.

Solidaritetsfondens bestyrelse 2019-2020

Nina Lykke Nielsen, valgt ind 2018
Hanne Laursen, valgt ind 2019
Jane Balle, valgt ind 2019

Fra BUPL bestyrelsen: Jan Olesen, Hasle SFO og Carin Weibull, faglig sekretær.

Du kan skrive til solidaritetsfondens bestyrelse på: aarhus@bupl.dk