Sekretariatet i BUPL Århus


I sekretariatet er ansat medarbejdere, der rådgiver og hjælper med spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, arbejdsvilkår samt kurser og administration


Opdateret d. 24. august 2021

Sanne Bjørn
Sekretariatsleder, økonomi, administration, lederrådgivning.
Uddannet folkeskolelærer + HD i regnskab og økonomistyring.
Tlf.: 3546 5650 / sbj@bupl.dk

 

 

Marian Møller
Kursusadministration, indkøb og reception. Uddannet erhvervssproglig korrespondent.
3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

 

Inge Bramer Pedersen
Bogholderi og reception. Uddannet kontorassistent
3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

 

Tove Toft
Personsagsbehandler, bl.a. arbejdsfastholdelse, sygdom, samarbejde, psykisk arbejdsmiljø og afskedigelsessager. Uddannet socialrådgiver
3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

Ditte Marie Plovmand
Personsagsbehandler, bl.a. arbejdsfastholdelse, sygdom, samarbejde, psykisk arbejdsmiljø og afskedigelsessager. Uddannet socialrådgiver
3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

Lone Kidmose
Personsagsbehandler, bl.a. arbejdsfastholdelse, sygdom, samarbejde, psykisk arbejdsmiljø og afskedigelsessager. Uddannet socialrådgiver.
Tlf.: 3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

Christian Kejlskov Juhl
Institutionernes budget og regnskab, Aarhus Kommunes økonomi og budget, lønsager. Uddannet cand.merc.fsm.
3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

 

Maja Faust Rasmussen
Kollektiv forhandling, overenskomst- og aftale-fortolkning og ansættelsesretlige spørgsmål.
Uddannet jurist / cand.jur.
3546 5650 / aarhus@bupl.dk

 

Vibeke Sørensen
Arbejdsmiljøsekretær, kommunikationsmedarbejder, Århus Pædagoger, BUPL-info. Uddannet cand.scient.pol.
Tlf.: 3546 5650 / 4139 3748 / vis@bupl.dk

 

 

Tina Svensgaard
Projektleder, Stærk Platform

6195 9943 / aarhus@bupl.dk

 

 

Nadja Herholdt
Analysemedarbejder / projektkoordinator
3546 5650 / nal@bupl.dk

 

 

Sarah Haldrup Bording
Medlemsrådgivning
3546 5650