Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 15. november 2018

15. november

Arbejderen: Debat: Investerer du i fremtiden hver dag?
Hver dag, når jeg går på arbejde, investerer jeg i vores fremtid, på trods af at jeg ikke arbejder inden for den finansielle sektor. Jeg er hverken bank-eller investeringsrådgiver. Men jeg ved, at den investering, jeg gør hver dag, ikke giver den form for økonomisk afkast, jeg ønsker. Jeg ved, at min investering er forgæves. Jeg er nemlig pædagog.

13. november

Kristeligt Dagblad: Børnehavebørns tålmodighed er under pres – de har brug for at lave projekter over tid
Politikerne skal derfor tage ansvar og handle. De skal give pædagogerne tiden tilbage – i form af flere hænder, men også tiden og friheden til selv at planlægge den pædagogiske praksis, så den ikke skal styres af kommunale projekter.

TV2.dk: Børn og unge mistrives – og man bør sætte ind langt tidligere, lyder rådet
Der er behov for en national strategi, der kan sikre tryghed hos børnene helt ned i vuggestuer og børnehaver:
– Vi bør i høj grad rette blikket mod den tidligere indsats. Om så det er i vuggestuen eller daginstitutionen.

12. november

Information: Få nu ændret reglerne i de uværdige reformer af førtidspension og fleksjob
Vores kolleger, der har nedsat arbejdsevne, skal have bedre muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet i et fastholdelsesfleksjob. Og de, der næsten ingen arbejdsevne har, skal have fred.

Politiken: Forældre og pædagoger har svært ved at være ærlige. Så hellere lade som om…
Vores børn skal være selvhjulpne, sidde stille og kende både bogstaver og tal. Inden de starter i skole. Den opgave skal pædagoger og forældre samarbejde om. Det går fint. Lige indtil den ene part bliver bekymret.

9. november

DR.dk: Systemet belaster os mere end vores børns ADHD eller autisme
Stressede forældre til børn med ADHD eller autisme savner et system, der bedre kan hjælpe dem med at tage vare på deres børn.

Ugebrevet A4: Ny bog skal sætte stærkstrøm til tillidsfolk: Spørg, lyt, organiser og involver kollegerne
Tillidsvalgte beretter i ny håndbog om, hvordan man kan skabe fællesskaber på arbejdspladsen. Ekspert kalder det nødvendigt for fagbevægelsen at gå nye veje i organiseringen.

Stiften: Ekspert ville lukke rotteplaget skole – men det skulle han ikke bestemme
Børn og Unge i Aarhus Kommune brød sig ikke om, at rotte-ekspert fra Rentokil gik rundt og sagde, at skolen efter hans mening burde lukkes.

7. november

Kristeligt Dagblad: Svienkød eller ej: Politikere præger børnehavers kost
Danske kommuners madpolitik i daginstitutioner er vidt forskellig, viser ny forskning.

6. november

BUPL.dk: Ligestilling begynder altså i vuggestuen
Jeg savner politiske initiativer til at ændre på fordelingen af mandlige og kvindelige pædagoger.

5. november

Kristeligt Dagblad: Forsker: Piger og drenge er for lidt sammen
Afstanden mellem kønnene er blevet større, viser survey. Det kan resultere i misforståelser, mener forsker. Studiet udkommer i bogform med titlen: Gutter, vi skal altså holde sammen, ellers bliver vi nakket.

3. november

Altinget.dk: Sandkassen er vigtigere end alfabetet i vuggestuen
For mange vuggestuer fokuserer på målstyret læring i form af tal, alfabet og fremmedsprog. Det er en ærgerlig tendens, for vuggestuebørn har brug for leg og udforskning, skriver Maria Kaare Petersson.

Politiken: Ytringsfriheden er presset blandt pædagoger, sygeplejersker og sosu’er
Formand for pædagogernes fagforening BUPL, Elisa Rimpler, ser presset på medlemmernes ytringsfrihed som et »kæmpestort problem«. En undersøgelse blandt pædagoger fra 2015 viser, at 36 procent har undladt offentligt at udtale sig kritisk.

2. november

Dagbladet Holstebro-Struer: Flere år med omprioriteringsbidraget øger lokal mangel på arbejdskraft
Som borgmestre i en række midtjyske kommuner er vi bekymrede over konsekvenserne. Vi frygter, at endnu fire år med omprioriteringsbidraget vil medføre mangel på den kvalificerede arbejdskraft, som er alfa og omega for at sikre vækst, velfærd og udvikling lokalt.

DR.dk: Hvad er en engel? Danmarks første daginstitution bruger filosofi som pædagogik
Daginstitutionen Filosoffen i Holstebro vækker børnenes nysgerrighed gennem filosofi.

JydskeVestkysten: Koldinglektor skal præsentere Lego-læring for studerende på europæisk konference
Det gør hun med så gode resultater, at undervisningsmetoden Playful Learning nu også bliver præsenteret for studerende på den belgiske uddannelse til børnehavepædagog og for kollegaer fra andre europæiske uddannelsesinstitutioner.

1 november

Skoleliv.dk: Børn presses tidligere fra børnehave til skole
Af økonomiske hensyn presses børn til at begynde i skole, selv om de ikke er parate, mener BUPL’s formand, Elisa Rimpler, der undrer sig over, at undervisningsministeren ikke kan se problemet.

Lokalavisen: Henter skoledirektør fra Aalborg Kommune: Her er den nye direktør for Børn og Unge i Aarhus
Byrådet har på aftenens møde godkendt ansættelsen af 43-årige Martin Østergaard Christensen som direktør for Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

Avisen.dk: Rystet over nye tal: 49.000 udsat for vold på job
Det kan ikke være meningen, at man kommer hjem med blå mærker og angst efter at have passet sit arbejde som pædagog eller socialrådgiver, mener FTF-formand Bente Sorgenfrey.

31. oktober

Fyens.dk: Hårde odds for fremtidens velfærdshelte
Vores velfærdssamfund bliver ikke bedre end de sygeplejersker, pædagoger og lærere, som vi uddanner. Invester i uddannelse, så de studerende bliver flyveklar med velfærdskapper og ikke ender med at stå fuldstændig afklædte.

Politiken: Pædagog: Hvad blev der af opdragelsen? Ja, den er blevet en forhandling mellem forældre og barn
I mit job oplever jeg mange usikre forældre, der er bange for at sætte grænser og være tydelige. I stedet for at sige, at »nu skal vi hjem«, spørger forældre deres børn: Vil du med hjem?

30. oktober

Piopio.dk: Denmark, we have a problem!
Stadigt flere børn, men færre ansatte i den offentlige sektor, sender dagtilbud på katastrofekurs. Dette er et nødråb til politikerne!

Politiken: Kredsformand: Vi skal ytre os kritisk for elevernes skyld
Lærere har pligt til at fortælle om ting, der ikke fungerer i folkeskolen, siger lærerkredsformand. Men husk også hvem, der betaler jeres løn, siger skolelederformand.

26. oktober

Information: Læserbrev: Pædagoger skal uddannes bedre til at kunne integrere børn allerede i daginstitutionerne
Jeg vil mit job, børnene, forældrene, integrationen. Men jeg har brug for hjælp til at udføre mit arbejde tilfredsstillende. Jeg har brug for viden. Jeg har brug for interkulturel kompetence, lyder det fra pædagog.

25. oktober

Stiften.dk: Optagelseskrav til pædagoguddannelsen bør skærpes
Som pædagog inden for 0-6-års-området i Aarhus Kommune mener jeg, at der skal være skærpede optagelseskrav på pædagoguddannelsen, fordi det vil højne kvaliteten af nyuddannede pædagoger.

Altinget.dk: Forældre: Regeringen må gøre op med historisk lave normeringer
Hvis dagtilbuddene skal leve op til dagtilbudsloven, som lover langt mere end blot pasning, så kommer vi ikke uden om flere pædagogiske medarbejdere til at løfte opgaven. Modige pædagoger har sat bølgen i gang. Tak for det.

Kristeligt Dagblad: Pædagog: Børn har brug for kompetente voksne, hvis de skal lære at mestre skolen og livet
Som pædagog mener jeg, at det er vigtigt at opprioritere pædagoger i daginstitutionerne. Vi kan danne børnene, styrke deres kompetencer, så de kan begå sig i livet og skolen. Hvis de personlige og sociale kompetencer er på plads, kan de bedre koncentrere sig om den faglige læring.

23. oktober

Information: Kvinderne taber, når lønnen forhandles lokalt
I det nuværende system tilskriver vi alt for ofte det arbejde, mænd udfører, en højere værdi end det arbejde, kvinder udfører. Det betyder, at mænd oftere end kvinder får funktions-og kvalifikationstillæg. Men hvorfor får en mandlig pædagog et løntillæg for at være en god it-bruger, mens en kvindelig pædagog intet får for at være god til at lave Barnets Bog?

22. oktober

Altinget.dk: Tag barnets første år alvorligt
Kære politikere. Husk nu at sætte penge af til forskning i de mindste børn, når I forhandler om forskningsreserven. Så enkelt kan det siges.

Skoleliv.dk: Vi kan være stolte af vores inklusion i børnehøjde
Mange europæiske lande arbejder med inklusion, men i Danmark har vi et særligt blik for, hvad klassekammeraterne betyder for inklusionsarbejdet, mener Lars Qvortrup.

19. oktober

UgebrevetA4: Jeg har mistet troen på, at systemet for ledige nogensinde bliver bedre
Man sætter folk til at rykke rundt på deres CV i otte timer i træk, eller sender dem i aktivering i en virksomhed, hvor de ikke har en kinamands chance for at få et normalt job.

17. oktober

Kristeligt-Dagblad: Professor: Gør oprør mod skolens refleksionstvang
Det basale er, at vi lærer bedst, når vi er i færd med noget, som optager os så meget, at vi glemmer, at vi lærer. Det er ikke irrelevant at kunne reflektere, men vi er nødt til at insistere på, at det ikke er læring i sig selv, der er vigtig. Det er verden, der er vigtig. Det er at lære noget om noget.

16. oktober

Stiften.dk: Går børnenes hverdag fri med besparelser på ledelse og administration?
Når en administrativ ledelse skal dække to skoler, kan man ikke længere se en skoles økonomi som et samlet hele, hvor indkøb og investeringer prioriteres i forhold til et større fælles pædagogisk sigte.

Kristeligt Dagblad: Tør du overlade dit barn til en 20-årig uden forudsætninger?
Jeg mener, at andelen af pædagoger i de danske daginstitutioner skal være højere.Pædagoger er uddannet til at se og forstå, hvad børn har brug for, så de kan udvikle sig til hele, dannede mennesker med stor nysgerrighed på livet.

Avisen.dk: Hver anden kommune skærer ned: Sparekniv rammer børnene
Blandt dem, som sparer på børneområdet, har mange i forvejen få pædagoger pr. barn. Fagforbundet BUPL advarer om, at det kan medføre ulige livschancer for børnene.