Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 22. juni 2018

22. juni

Altinget.dk: Kvalitet i daginstitutioner handler om mere end antallet af varme hænder
Det er svært at finde og holde på dygtige pædagoger i institutioner med mange børn fra udsatte familier, som måske netop har brug for de gode pædagoger.

Altinget.dk: Krise mellem hovedorganisationer eskalerer efter nyt udbrud fra FTF
Konstruktørforeningen følger Finansforbundet over i Akademikerne. De går tydeligvis på strandhugst blandt vores medlemsforbund, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

21. juni

JP Aarhus: Tusindvis tvinges til at flytte, når 12 boligblokke skal rives ned i Aarhus V med ny ghettoplan
Aarhus Byråd har indgået en aftale, som skal fjerne udsatte boligområder ved bl.a. at nedrive 12 boligblokke i Gellerup og Bispehaven.

20. juni

Politiken: Grundloven skal med i sandkassen
Flere børn i udsatte boligområder får nu adgang til demokratisk dannelse i institutioner.

Information: Jeg var bange for, min far havde ret, når han sagde, at jeg var syg i hovedet
Det bekymrer det mig, at lærere og pædagoger har så travlt, at de måske ikke får øje på børn som mig.

19. juni

Information: Debat: Tvang og straf i vuggestuen er ødelæggende
»Læringstilbud« pålagt med tvang til udpegede boligområder gør det svært for forældre og personale at opbygge et tillidsfuldt samarbejde. I stedet burde Folketinget fokusere på samarbejde og forebyggende og oplysende arbejde.

18. juni

Skoleliv.dk: Debat: Elisa Bergmann: Børn skal blive til nogen, før de bliver til noget
Opdragelsesdebatten er vigtig, men den må ikke skygge for debatten om nedskæringer, mener BUPL’s formand, Elisa Bergmann.

DR.dk: Børn vil hellere chatte end snakke om mobning, selvskade og sorg
Flere og flere børn chatter i stedet for at ringe, når de skal have hjælp. Teknologien gør børnene mere trygge, siger Børns Vilkår.

16. juni

Danske Kommuner: Drenge må også få neglelak på
En mandlig pædagog, der bytter glansbilleder og servietter med børnehavebørn kan være et hit. Et godt eksempel fra daginstitutionsområdet, som vil af med kønsstereotyperne.

14. juni

DR.dk: Skærm-anbefalinger og børnehave-hjem-samtaler: Panel kommer med anbefalinger til opdragelse
Børneministerens panel kommer med anbefalinger til moderne børneopdragelse.

13. juni

JP Aarhus: Institutioner i udsatte boligområder burde være af særlig høj kvalitet
Gør institutioner i udsatte boligområder til et gratis tilbud for alle, hvor de positive intentioner fra dagtilbudslovens pædagogiske grundlag er omdrejningspunktet.

12. juni

Arbejderen: OK18 var bare starten
Fagbevægelsen står efter OK18 styrket og langt bedre rustet til de kommende kampe mod nedskæringer og for bedre arbejdsforhold.

Information: Politisk handling skal sikre værdig hjælp
En lang række borgere oplever fortsat meningsløs aktivering, udsigtsløse ressourceforløb og ydmygende, langsommelig sagsbehandling.

8. juni

Søndagsavisen.dk: Vuggestue-tvang i ’ghettoer’ er et svigt mod børnene
Tvungen vuggestue kan skade børnene og er i direkte modstrid med den pædagogik, vi normalt hylder i Danmark, advarer forskere.

7. juni

JP Aarhus: Den faglige kamp skal fortsætte
De offentlige ansatte, med fagforeningerne i spidsen, har nu alle muligheder for at fortsætte kampen for velfærden. Fællesskabet og solidariteten fra OK18 kan danne grundlag for kampen imod udligningsreformen og dens konsekvenser.

Arbejderen.dk: En ny label gør ikke syge klar til job
Syge mennesker bliver ikke klar til et job, bare fordi vi pludselig kalder dem “jobparate”. Regeringens forslag giver simpelthen ikke mening.

DKnyt.dk: Aarhus’ børn og unge-direktør fratræder
Jan Præstholm og Aarhus Kommune skilles efter halvandet år. Børn og Unges chef for skoler, dag- og fritidstilbud Søren Aakjær er konstitueret i stillingen som direktør.

6. juni

Politiken: Det er ikke lykken at være en del af prekariatet
Usikre ansættelser kan ende med at være et problem for samfundets sammenhængskraft.

Arbejderen.dk: En løsning for alle
Den største sejr ved OK18 er samarbejdet på tværs af fag og brancher, ikke bare blandt de offentlige ansatte, men i hele fagbevægelsen mellem alle lønmodtagerne.

Kristeligt Dagblad: Sæt pris på din frihed til at bestemme, for i morgen kan den være taget fra dig
Mit mismod skyldes, at aftalen om tvungen vuggestue giver næring til en principiel bekymring i forhold til regeringen og dens støtteparti Dansk Folkeparti. En bekymring over, at helt grundlæggende borgerlige og liberale værdier – i dette tilfælde forældres ret til at bestemme over deres egne børn – synes at være under opløsning.

JP Aarhus: Udgifter til busbørn mere end halveret
Byrådspolitikere glæder sig over, at udgifterne til at køre tosprogede børn i særlige skolebusser er faldende.

Denoffentlige.dk: Folkeskolen får lovende ny start med arbejdstidskommission
Et vendepunkt for folkeskolen, kalder professor den kommission, der skal sikre en ny aftale om lærernes arbejdstid.

2. juni

Stiften: Ghettoplan og dagtilbudslov er modstridende politiske aftaler
Jeg anfægter ikke, at der fra politisk side er et ønske om at give alle børn de samme muligheder, og det er rigtig fornuftigt, at vi som samfund ønsker særligt at hjælpe udsatte børn. Men hvorfor ikke gøre det med et positivt fortegn og gøre institutionerne i de udsatte boligområder til magnetinstitutioner af særlig høj kvalitet og med attraktive vilkår og rammer?

31. maj

Avisen.dk: Tiden er inde til at demontere stressbomben
Det koster samfundet og virksomhederne milliarder, at tusindvis af danskere er sygemeldte på grund af stress, og derfor bør beskæftigelsesministeren komme ud af starthullerne i kampen mod stress, mener Enhedslisten og SF.

Politiken: Politikere, I må gøre mere for at beskytte velfærdsstatens første geled
Det er ikke nok med sympati, anbefalinger og hensigtserklæringer. Det voldsforebyggende arbejde skal systematiseres og prioriteres i langt højere grad.

Kristeligt Dagblad: Overbekymrede forældre får raske børn indlagt
Hospitaler oplever stadig oftere, at helt raske børn bliver indlagt. Det er dog ikke kun forældrenes skyld. Vi har skabt en nulfejlskultur, der tager opmærksomhed fra de reelt syge, lyder advarslen fra læger og sygeplejersker

30. maj

Kristeligt Dagblad: Vuggestuetvang: Børneministeren tjener ikke familiens og børnenes vel
Små étårige børn har ikke brug for at lære dansk fra fremmede, men for et langvarigt og kærligt samvær med deres forældre, skriver lektor.

Information: Overfyldte børnehaver og ringe ældrepleje giver os stress
Den offentlige sektor skal sikre, at lønmodtagerne med god samvittighed kan være fysisk og mentalt til stede på arbejdsmarkedet 37 timer om ugen. Sådan er det ikke i dag.

Avisen.dk: Mere end 300.000 offentligt ansatte har nu stemt om OK18
Når resultaterne foreligger på mandag 4. juni tyder alt på historisk høj stemmeprocent.

TV2nord: Professionshøjskolen i Aalborg skal uddanne pædagoger til 1000 institutioner i Kina
De kinesiske børn gennemgår alt for meget pres under deres tidlige uddannelse. I leger meget, og vi studerer meget, siger rektor Lucy Jin.

29. maj

TV2: Strengere straf til ledere i daginstitutioner rammer helt skævt, mener kritikere
Ledere i kommunale daginstitutioner eller folkeskoler kan fremover få op til et års fængsel, hvis de undlader at underrette myndighederne om bekymrende forhold hos et barn.

Stiften: Kære politiker – Pas dit job!
Nogle gange snakkes der til næsten tomme sale, og ofte snakkes der for døve ører, da deltagerne i salen langt fra er deltagende, men i stedet snakker og griner eller sidder med næsen begravet i telefonen. Tag jer sammen politikere! Pas jeres job! Åbn nu jeres ører og øjne, og lyt.

28. maj

Politiken: Kommuner frygter, at ghettoplan vil lukke børnehaver
Alene i Aarhus Kommune drejer det sig om 10-15 daginstitutioner i de udsatte boligområder. En gennemsnitlig daginstitution koster cirka 30 millioner, så kan du selv gange op. Det er meget massivt, det, man skal i gang med«, siger Jacob Bundsgaard.

DR: Etårige børn fra ghettoer skal i dagtilbud: Ellers mister forældre børnechecken
Børn fra udsatte boligområder skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Ellers risikerer forældrene at miste børnechecken.

JP: Man kan jo ikke bare åbne små børns hoveder og fylde dem op med viden og lærdom
Derfor bygger pædagogisk vuggestuearbejde på tillid. Tillid mellem barnets voksne og tillid til, at den anden part vil barnet det godt. Et ”påtvunget tilbud” er derfor aldrig et ”tilbud”, men en foranstaltning, der næppe skaber fundamentet for et frugtbart samarbejde mellem hjem og daginstitution.

Vive.dk: Hjælpsomme og nærværende forældre er godt for unges trivsel
Unge, som får meget hjælp fra deres forældre og selv hjælper til derhjemme, trives bedst, både personligt og i deres uddannelse.

Vive.dk: Sådan kan vi forbedre børns overgang fra en institution til en anden
Videndeling og kendskab til hinandens praksis blandt de fagprofessionelle, systematik i overlevering mellem institutioner og digitale løsninger, der understøtter kommunikationen.

25. maj

Skoleliv.dk: Debat: Der er brug for et tættere samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO
En tryg og positiv overgang til SFO og skole kræver et tæt samarbejde mellem de fagprofessionelle i dagtilbud, skole, klub og SFO. Ellers risikerer mange børn en svær start, skriver Signe Bohm fra Danmarks Evalueringsinstitut.

24. maj

Politiken: Mænd i sygeplejeuniform er stadig en sjælden race
Mandlige sygeplejersker eller børnehavepædagoger er et sjældent syn. Trods mange kampagner for at ændre det, er tallene stort set de samme.

23. maj

Skoleliv.dk: Forskere: Flere voksne i klassen ville give alle børn mulighed for at deltage uden at sparke og slå
Når et barn sparker og slår, er det ikke for at udfordre læreren eller pædagogen eller være uopdragen. Det er i højere grad et udtryk for, at barnet ikke trives under de rammer, vi tilbyder. Det skriver skoleforskerne Sine Grumløse og Anja Marschall.

Altinget: Ny lov: God pædagogik i børnehøjde
Den nye, styrkede læreplan er et modigt og rigtigt svar på, hvordan vi kan give alle børn den læring, trivsel og udvikling, de har brug for. Opgaven er nu at realisere planen i landets dagtilbud, skriver Andreas Rasch-Christensen og Anne Kjær Olsen.

JP: Børn har brug for søvn og tillid – ikke obligatoriske læringstilbud
Regeringsudspil demonstrerer en manglende indsigt i småbørns elementære behov, skriver pædagog Signe Ploug Buch.

16. maj

Stiften: En kæmpe sparerunde vil ramme både brugere og medarbejdere
Besparelserne har stået på så længe og har en størrelse, det gør det nødvendigt også at øge indtægterne, hvis vi skal sikre velfærden i fremtiden.

JP: 68’erne skabte vores velfærdssamfund – men hvad med fremtiden?
Vi har brug for en ny vision for det velfærdssamfund, der er vokset fra simple regler til et kompliceret system, end ikke lovgiverne kan finde.

JP Aarhus: Det danske sprog halter stadig for tosprogede skolestartere
65,6 pct. af de tosprogede skolestartere “dumpede” i år Aarhus Kommunes sprogtest. Det er en større andel end i fjor og for 12 år siden, da sprogscreeningen blev indført.

Skoleliv.dk: Leg og læring er ikke hinandens modsætninger
Børn lærer både af de styrede og de frie aktiviteter. Men det styrker udviklingen, når man fokuserer på det, som skal udvikles. Derfor kan læreplaner i SFO gøre en forskel, mener Børne- og Kulturchefforeningen.

15. maj

Stiften: Indfør en halv velfærdsprocent i Aarhus
Vi skal i stedet styrke vores velfærd og hæve kommuneskatten for at undgå alvorlige besparelser!

14. maj

Denoffentlige.dk: Offentligt ansatte presses til at handle uetisk
Vi begår store menneskelige overgreb, når vi tvinges til at følge reglerne i blinde, skriver Nina Tejs Jørring, der mener, at offentligt ansatte presses til at handle uetisk.

JP: Regeringen ville beskære dagpenge for nyuddannede
Dagpenge til nyuddannede skulle ifølge en hemmeligholdt regeringsplan halveres. »Uærligt og usmageligt,« lyder kritikken.

13. maj

Ugebrevet A4: Dramatiske forhandlinger får efterspil: Forslået model skal ses efter i sømmene
På et hængende hår bestod den danske model ved overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte. Nu skal modellen have et tjek, lyder det fra statsministeren, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og flere topforhandlere.

11. maj

Stiften: Vi vil ikke “fylde hullet” med fyrede medarbejdere
Fagbevægelsen i Aarhus har lavet en opinionsundersøgelse, der éntydigt viser, at århusianerne hellere vil betale lidt mere i skat end skære i velfærdsydelserne. Det bør børe indtryk på alle.

10. maj

FTF.dk: Regeringen skylder borgerne mindst 15 mia. kr. til velfærd
Den unge studerende, der får dårligere undervisning, og den hårdtarbejdende mor, der oplever de stressede pædagoger i sin datters børnehave, må som resten af befolkningen føle sig alvorligt talt ned til, når finansminister Kristian Jensen i Politiken (d. 7/5) affærdiger oplevelsen af ringere velfærd og service som ren snak.

9. maj

Stiften: Slæk ikke på ambitionerne – pas på børnene i Aarhus
Vores børn kan ikke holde til, at der rykkes i de såkaldte ‘sparehåndtag’, som fremføres år efter år, og som i sidste ende blot er fiffigt formulerede normeringsforringelser.

Skoleliv.dk: Det indeholder aftalen om sprogprøver
Se her, hvad den nye ghettoaftale indeholder på folkeskoleområdet.

8. maj

Avisen.dk: Analyse: Flere børn og ældre koster kommunerne 1,7 mia. kr. næste år
Udviklingen i den danske befolkning betyder, at kommunerne i 2019 vil mangle 1,7 milliarder kroner til velfærd. Det viser en analyse, som flere af landets fagforeninger står bag.

6. maj

Stiften: Kronik: Grænsen er nået. Århusianerne siger nej til forringelser af velfærden
Den kuldsejlede udligningsreform af tilskuddene til landets kommuner kaster Aarhus ud i en gigantisk sparerunde. Nøjagtig 275 millioner kroner skal Aarhus Kommune spare på sit budget næste år. Et beløb, som de århusianske politikere ikke kan hente ved at effektivisere og spare på kernevelfærden.

4. maj

 

Information: OK18 viser, at fagbevægelsen sejrer, når den står ved sig selv
I årevis har fagbevægelsen satset på forsikringer og karrierevejledning, men det var ved at finde tilbage til rødderne, at den gjorde et comeback uden sidestykke. God gammeldags solidaritet viste sig at være ekstremt effektivt

3. maj

Børn rykker tidligere fra børnehave til SFO
Den tidlige SFO-start er blevet et spareprojekt, mener BUPL.

Skoleliv.dk: BUPL: Forårs-SFO må ikke være en spareøvelse
Pædagogikken skal altid være det styrende, så man undgår en ‘skolificering’ af daginstitutionerne, skriver Elisa Bergmann, der kritiserer flere kommuner for at bruge forårs-SFO som en skjult besparelse.

2. maj

DR.dk: Ekspert om læringsplaner for SFO-børn: “Ærgerligt at vi hele tiden skal snakke læring, læring, læring”
Det møder kritik hos en børnepsykolog, at der skal være læringsplaner for børn i SFO.

Arbejderen: Sammenhold peger fremad
Sammenholdet på tværs af fag og mellem offentlige og private opbygget under OK18 kan bruges i kampen mod privatiseringer og nye nedskæringer i velfærden.

1. maj

DR.dk: Få overblikket over 1. maj talerne: Lærerkamp, kontante bonusser og flere dagpenge
Dagen igennem taler fagforeningsledere og politikere fra rød blok fra talerstole rundt om i landet.

Altinget: Forskere: Samarbejdet om børns skolestart i SFO’en skal være bedre
I dag starter langt over halvdelen af alle danske børnehavebørn deres skolegang i SFO’en. Det aktualiserer behovet for et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole, der skal kende hinandens pædagogiske tilgange. Ellers risikerer for mange børn en svær skolestart, lyder det fra eksperter.

30. april

DR.dk: Har musketereden “sejret ad helvede til”?
Én for alle og alle for én har været et mantra for fagbevægelsen i deres kamp for at lande ikke bare overenskomstaftaler, men også en løsning for alle.

29. april

Altinget.dk: Gyserfinale endte med sejr til den danske model
Analyse: Det er først og fremmest en sejr for forhandlingssystemet, at det lykkedes at undgå konflikt på falderebet. Altinget gør brættet op efter et offentligt overenskomstdrama uden sidestykke.

Politiken: Kommunernes akademikere betaler 50 millioner kroner for spisepausen
Lønmodtagerne måtte til lommen, da spisepausen skulle sikres. Både arbejdsgivere- og tagere har god grund til at føle sig som vindere, vurderer forsker.

Avisen.dk: Pædagoger sælger pensionspenge i fagforeningskritisk supermarkedskæde
Pædagogernes Pension kan ikke længere acceptere de holdninger, den amerikanske supermarkedsgigant Walmart har til fagforeninger. De vil nu sælge for 29 millioner kroner aktier i virksomheden.

DR.dk: Forligsfesten er færdig: Nu skal en god uges folkefest ryddes op
Skilte og papkrus skal ryddes væk fra Forligsinstitutionen efter mere end en uges intensiv slutspurt.

27. april

Stiften: Sammenhold er vores skjold – vi må sikre, at det ej bli’r kold
Kære Danmark. Vi har gang i noget nyt, noget stort, noget mega godt! OK18 har bragt danskerne sammen på en måde, det ikke før er set, og vi skal værne om vores nyfundne fællesskab og sammenhold.

26. april

Skoleliv: Ziegler: Vi drøfter et nyt spor på lærerområdet
Alle forhandlere forlod Forligsinstitutionen før midnat. Både kommuner og staten møder til nye forhandlinger klokken 15.

DR.dk: Optimisme før dagens OK-forhandlinger
Når forhandlerne møder ind i dag, er det med fornyet mod.

Berlingske: Nu kan der komme skred i forhandlingerne
‘En for alle, alle for en’, erklærede 51 fagforbund i juni 2017, og så var de klar til overenskomstforhandlinger 2018

25. april

Skoleliv.dk: Sæt kønsbevidst pædagogik på lærernes dagsorden
Alle børn skal have bedre og mere lige muligheder. Men i stedet for en kønsneutral tilgang bør lærerne arbejde med kønsbevidst pædagogik

Politiken: Formand for BUPL: ‘Jeg ser slet ikke en delaftale for mig på det kommunale område’
Målet er en samlet aftale, men delaftale på regionale område har gjort det sværere, siger formanden for BUPL.

BT: LO løber med lønhop og efterlader os andre
Du skulle have stået last og brast med os andre, råber rasende sygeplejersker til FOA-boss Dennis Kristensen.

Arbejderen: Både pædagoger og tømrere i Perlefars sang
Hittepåsomheden er stor her under OK18, og Ålborg-bandet Perlefar har leveret et iørefaldende bidrag med sangen “Vis Hvad I er Værd”.

24. april

Arbejderen: Energiboost til fagbevægelsen
Mobiliseringen omkring OK18 er enorm og sammenholdet meget stærkt. Situationen er historisk og vil få betydning for fremtidige kampe, vurderer Thomas Enghausen fra LFS.

23. april

DR.dk: Ekspert om afbrudte forhandlinger: Hverken forlig eller sammenbrud er lige rundt om hjørnet
Forhandlingerne er igen blevet splittet op.

22. april

Politiken: Topforhandlere mødes til ny holmgang i Forligsinstitutionen
Der er let optimisme at spore hos forhandlerne, der søndag formiddag igen mødes i Forligsinstitutionen.

21. april

Stiften: Debat: Pædagoger er mere værd
Opbakning til pædagoger fra en forælder.

19. april

Politiken: Pædagog: Kan jeg mon få mere i løn, hvis jeg ’bullshitter’?
Pædagog med kompetencebaseret faglighed og mindset ønsker betragtelig acknowledgement.

Optælling: Kommunerne har forhandlet 84 timer i Forligsen i april
I alt har forhandlere tilbragt 159 timer på 18 dage i Forligsinstitutionen.

Avisen.dk: Læreren Lise kræver tillid: Jeg arbejder 50 timer om ugen
Det er provokerende, at arbejdsgiverne ikke har tillid til, at vi arbejder nok. Respekt er vigtigere end lønstigninger, mener folkeskolelærer Lise Witfelt fra Holbæk.

Skoleliv.dk: Fritidstilbud efter skoletid er mere end snobrød og gaming
Fritids- og klubtilbud er det oversete mellembarn i debatten om, hvordan vi løfter kvaliteten i dagtilbud og skoler. Det skriver Signe Bohm fra EVA, som her præsenterer fire bud på, hvad der kendetegner god kvalitet i sfo’er og klubber.

Skoleliv.dk: Lærerne og andre offentligt ansatte er ikke velfærdens helte
Fordi de er forpligtet. Som fag og som stand og som lønmodtagere. De har pligt til at gøre deres bedste, fordi andres fremtid er på spil. Så simpelt er det. Det gør dem ikke til helte.

18. april

DR.dk: Forligsmand forlænger OK-forhandlinger med to uger
Ny udskydelse af forhandlinger, strejke kan bryde ud fra 6. maj og lockout 12. maj.

Politiken: Fagforbunds sammenhold skal stå sin prøve uden at spænde ben for et forlig
En historisk utilfredshed har samlet fagbevægelsen i et fællesskab på tværs af sektorer, der aldrig er set før. Men vreden kan være svær at tøjle, og det kan skade et mæglingsforslag.

Avisen.dk: Offentligt ansatte har dårlige arbejdsvilkår
Midt under strid om nye overenskomster siger fire ud af ti danskere, at de offentligt ansatte har dårlige betingelser for at udføre deres arbejde. Men samtidig får de offentligt ansatte et stort skulderklap for deres faglige evner.

DR.dk: Sammenkædning er forligsmandens hemmelige våben
Forligsmanden kan gå efter at sammenkæde mæglingsforslag.

17. april

Altinget.dk: Professionsoprøret kan veksles til en udvikling af velfærdsstaten
“Var der for meget autonomi og for stort råderum blandt de offentligt ansatte i 1970’erne, så er der nu oprørsk stemning over, at råderummet er blevet for småt.

Avisen.dk: Pædagogernes formand: Vi går ud sammen, og vi skal hjem sammen
Formanden for pædagogerne, Elisa Bergmann, tvivler på, at forligsmanden vil udsætte de varslede konflikter.

16. april

EB.dk: Lønmodtager-boss: Udskyd konflikt
Parterne bøjer sig trods alt så meget imod hinanden, at Dennis Kristensen vil give den en ekstra skalle

DR.dk: LO opfordrer til at udskyde konflikt
LO-forbundene opfordrer forligsmanden til at udskyde en storkonflikt.

15. april

DR.dk: Jurist, pædagog, sygeplejerske og lærer: Alle offentligt ansatte er kolleger i dag
Jeg håber på, at der kommer en dialog, hvor de mødes og finder en løsning, så vi undgår konflikt. Men hvis ikke, det er godt nok, så er vi nødt til at tage konflikten.