Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 19. januar 2018

19. januar

UgebrevetA4: Vi har de bedste job i Europa
Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit har de allerbedste arbejdsvilkår. Det fastslår en ny europæisk analyse.

Denoffentlige.dk: Brug MED-systemet som platform for samskabt styring
Måske kan et 2. generations MED-system skabe en platform for samskabt styring, foreslår Jacob Torfing og henviser til erfaringer fra Ballerup.

JP Aarhus: Skolereformen skal tage højde for børns alder
Efter at have set en meget oplysende udsendelse på DR2 7/1, ”Kroppens hemmeligheder: At vokse”. Jeg vil opfordre alle, der lovgiver om og underviser denne kategori af børn, til at se denne udsendelse og indrette undervisning og krav herefter.

18. januar

Information: KL: Vi indgår kun i reelle forhandlinger – andet er spild af tid
Det lyder i fagforeningernes optik, som om reelle forhandlinger er, at KL lægger sig fladt ned, siger KL.

Avisen.dk: Fagforeninger går til kamp mod stress: Kræver ny lovgivning
Fagforeningen gør klar til kamp. Det psykiske arbejdsmiljø skal sidestilles med det fysiske, kræver FTF.

FTF.dk: Nye ledere overrumples
Man skal være standhaftig for at overleve et job som ny leder. Nogle knækker, mens andre forsvinder helt ud af deres branche oven på oplevelsen. Ledelseskommissionen kræver nu hjælp til de nye ledere. FTFs Lederråd er positive, men kommer med en vigtig opfordring til regeringen.

Tv2oj.dk: Råber du af dit barn? Lad være, råder familierådgiver
For at undgå konfrontationerne anbefaler Lola Jensen, at man skaber faste rammer “med streg under” for børn mellem nul og seks år. Hun er fortaler for decideret at fjerne de ting, der skaber problemer.

17. januar

Skoleliv.dk: Læreres forhandling om arbejdstid sætter fortsat lønkamp på pause
Der er stadig ikke reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid, lyder det fra fagbevægelsen. KL kan ikke genkende udlægningen

Avisen.dk: Anerkendte arbejdsskader styrtdykker: Politikerne må på banen
Det er blevet sværere at få anerkendt en arbejdsskade – selvom politikerne lovede det modsatte. Nu er fem fagforbund gået sammen om at råbe politikerne op.

16. januar

UgebrevetA4: Kommuner rokker ved den faste arbejdstid
Vil du gerne skrue op eller ned for din arbejdstid i en periode? Det tilbud arbejder flere kommuner på at give medarbejderne.

Avisen.dk: Rekordmange danske børn lever under fattigdomsgrænsen
På kort tid er antallet af fattige børn steget eksplosivt. Årsagen skal findes i kontanthjælpsloftet.

Information: Regeringen vil hellere sænke skatten end bekæmpe børnefattigdom
Den voksende børnefattigdom er hverken et biprodukt af økonomiske redningsplaner eller internationale kriser – det er et klokkeklart politisk valg fra en blå regering, som hellere vil sænke skatten end sikre sig, at danske børn ikke vokser op i fattigdom.

Arbejderen: Løft sygepleje-løn ind i nutiden
Faglige organisationer har kaldt til opgør med uligelønnen i Danmark. Må 2018 blive det år, hvor vi tager et historisk opgør med den utidssvarende lave løn til de kvindedominerede fag.

DR.dk: Ny lov: Arbejdstilsynet skal kunne sende chefen uden for døren
Samtaler om stress, mobning og chikane skal kunne gennemføres uden chefen.

DR.dk: Medarbejdere med ondt i psyken føler sig svigtet på arbejdspladsen
Et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet viser, at kun hver fjerde med psykiske lidelser, der er anmeldt som arbejdsskader, føler sig godt behandlet af chefen eller arbejdsmiljørepræsentanten.

Stiften: Vigtigt at skelne mellem fast arbejde og frivilligt arbejde
Her ved indgangen til frivilligheds-året vil jeg gerne påpege, at man til enhver tid skal passe på ikke at overskride grænser for, hvad frivillige skal påtage sig. De frivillige må ikke overtage de stillinger, som i stedet burde være besat af folk, som arbejder efter overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

15. januar

Arbejdsmiljørådet: Skal det være din arbejdsplads, der vinder Arbejdsmiljøprisen i 2018?
Har din arbejdsplads knækket koden til det gode arbejdsmiljø? Så indstil jer til årets arbejdsmiljøpris og være med til at inspirere andre.
Fristen er den 1. februar 2018.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: Voldsforebyggelsespakker
Fra den 24. januar og indtil 6. april er det muligt at søge voldsforebyggelsespakkerne. For BUPL’s medlemmer er den relevant gruppe ‘lærere’. Her kan skolepædagoger også søge. Desværre har Beskæftigelsesministeriet valgt at kalde gruppen for ‘lærere’, selvom det er alle på skolerne, herunder de BUPL-medlemmer, der kan ansøge.

12. januar

Avisen.dk: Forbundskonflikt: Vi står stærkere sammen end vi har gjort i mange år
Fagforbundene rykker tættere sammen og forbereder sig på en konflikt. De fleste er dog positive omkring situationen.

JP Aarhus: Det er børnenes Aarhus
Børnenes Aarhus er en generationsgave fra vores generation til den næste, men det er også sund fornuft at aflevere en verden og et samfund, vi kan være bekendt, til vores børn.

Politiken: Småbørns trivsel registreres bag om ryggen på forældrene
Kommuner gemmer data om institutionsbørns trivsel og udvikling. Registreringen oplyses ikke til forældrene, hvilket er i strid med loven.

Politiken: Kommuners kamp for at finde udsatte børn giver selvmål
Et it-redskab skal sikre, at pædagoger kan opdage udsatte børn tidligt. Det kan være en god idé – men kun hvis pædagoger og forældre har fuld tillid til systemet, siger organisationer.

9. januar

Politiken: Hver femte pædagogstuderende: Det halter med faglighed og kvalitet på landets største uddannelse
De studerende på landets største uddannelse oplever problemer med kvalitet og faglighed, og de bruger mindre tid på studierne end andre studerende, viser rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Politiken: Pædagoguddannelsen må ikke blive en discountversion af en psykologiuddannelse
Den pædagogiske kernefaglighed fylder alt for lidt i den måde pædagoguddannelsen bliver evalueret og opbygget, mener Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA.

Politiken: Arbejdsløs pædagog: Jeg bliver altså ikke mere rask af at få indskrænket min økonomi
Hvorfor bliver syge mennesker behandlet så dårligt i vores såkaldte velfærdsstat?

DR.dk: Flere kommuner tilbyder udvidede åbningstider i daginstitutioner
Antallet af kommuner, der har daginstitutioner med udvidede åbningstider, er steget med 59,5 procent.