Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 22. januar 2019

22. januar

Avisen.dk: Avisen.dk: Pædagoger tager mundkurv på: Tør ikke kritisere jobbet
Der er blevet skabt en usund tavshedskultur, hvor man tier om kritisable forhold, fordi det handler om at være en god repræsentant for kommunen, siger formand i BUPL Elisa Rimpler.

DR.dk: Leg i naturen og børn med dolk overrasker udlandet
I Danmark er der en lang tradition for naturbørnehaver, som startede allerede i 50’erne, fortæller Niels Ejbye-Ernst, der forsker inden for børn og natur på VIA.

21. januar

Avisen.dk: Børn har fået sværere ved social opstigning
En stigende andel af de børn, hvis forældre står uden for arbejdsmarkedet, havner selv i underklassen som voksne.

20. januar

Stiften: Gør Aarhus til børnenes og de unges by
viser den seneste børneprognose fra 2018, at der følger tusindvis af flere små børn med de mange nye arbejdspladser i kommunen. Den skal give anledning til, at de århusianske politikere viser mod og sætter Aarhus på landkortet som en attraktiv børne- og ungeby.

Avisen.dk: Det er en myte, at det er bedre for barnet
Det er nemmere for forældre at sende familiens yngste så tidligt i vuggestue, at barnet ikke kan protestere, men det er ikke et godt valg, mener børnepsykolog.

19. januar

JP: Det nærmer sig det groteske, at man har overbetalt privatskolerne. Er I enige?
Torsdag aften var Aarhus’ folketingskandidater og skolefolk inviteret til debatarrangement om folkeskolens fremtid.

Kristeligt Dagblad: Omsorg er den primære opgave i vuggestuen
Set fra mit feltarbejde i en vuggestue er det elementer som trøst, tryghed, kontakt, nærvær, ro, opmuntring, indlevelse, indføling, tilknytning og det at være afventende og tilgængelig, der er den primære opgave over for barnet i vuggestuen, skriver Thomas Gitz-Johansen.

18. januar

Stiften: Sjælsmark er en tilståelsessag
Børns trivsel betyder mindre end politiske signaler. Så kort kan sagen om forholdene på udrejsecenter Sjælsmark forklares.

17. januar

Piopio.dk: Fagbevægelsen om sygefravær: Endnu et urealistisk regnestykke fra regeringen
Når regnestykket om de potentielle besparelser ved nedbringelse af sygefraværet, ifølge FH, ikke holder vand, så skyldes det, at de offentligt ansatte ofte dækker ind for hinanden ved sygdom, frem for at tilkalde en vikar

16. januar

Kristeligt Dagblad: Selvfølgelig er der læring og læreplaner i vuggestuen
Stig Broström: Jeg anfægter ikke Thomas Gitz-Johansens forskning om omsorgens vitale betydning. Den deler jeg. Men denne forskning overser dog betydningen af de mangfoldige læringsprocesser, som hverdagslivet indeholder for de et-to-årige børn.

15. januar

Politiken: Min dreng er fanget i teknologiens tsunami, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op
Jeg taler dagligt med stadig flere bekymrede mødre, som føler, de mister relationen til deres drengebørn. Min drøm er, at vi i de fællesskaber, vi færdes i, hjælper hinanden med at skabe mere dialog og fælles regler for skærmbrug.

Kristeligt Dagblad: Voldelige elever i folkeskolen kalder på flere varme hænder og forskellige skoletilbud
Udfordringerne er sammensatte, og der findes ikke ét entydigt svar på, hvordan vold kan afværges. Men fælles for flere af løsningsmulighederne er, at de kræver flere varme hænder og mere tid.

14. januar

Avisen.dk: Topforhandler om åben OK-krig
Der er brug for nye spilleregler, når overenskomster for de 750.000 ansatte i staten, kommuner og regioner skal på plads næste gang. Det mener topforhandlere i fagbevægelsen.

11. januar

Berlingske: Nej, Sophie Løhde, offentligt ansattes sygefravær er ikke uforklarligt
man får altså ikke færre nedslidte og stressede offentligt ansatte af at slå dem oven i hovedet. Vil man reelt skabe bedre arbejdsmiljø, og dermed lavere sygefravær, kommer man ikke udenom at se på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer.

JP: Hvorfor skulle vi have den rapport om sygefravær?
Kigger man bag tallene i rapporten om sygefravær, fortæller den en anden historie, end den Sophie Løhde fortæller.

Medierådet.dk: Stor ulighed i børnehavebørns digitale muligheder
Forældres fokus og børnehavernes brug af de digitale medier i det pædagogiske arbejde er meget svingende, viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår

10. januar

DKnyt.dk: Folketingsvalg skaber usikkerhed om kommuners 2020-forhandling
Kommunernes økonomi er på dagsordenen, når stort set alle landets borgmestre og mange økonomiudvalgsmedlemmer torsdag mødes i Aalborg til KL’s årlige Kommunaløkonomiske Forum.

Politiken: Østerbro-vuggestue har sansehave, egen Instagram-konto og meget få sygedage
Københavns Kommune har reduceret sygefraværet med 31 procent på 10 år. Østerbro-vuggestuen Villa Rose har nedbragt fraværet til bare 1,7 sygedage om året.

Altinget.dk: Sammenhold er vores DNA
Den danske fagbevægelse indhøstede en erfaring i 2018, som nogle måske havde glemt i en tid med globalisering, “regneark” og opbrud.
Men det gamle ord holder stadig: Sammenhold gør stærk.

Berlingske: Har den inkluderende skole slået fejl?
Rummelighed og inklusion i skolen bør være en selvfølge. Det er vor skoles fundament, og her har vi dybest set stolte traditioner. Men det holder kun, når det er fremmende for alle børns trivsel og udvikling.

Fyens.dk: Velfærdsuddannelser skal fri af sparekrav
Professionshøjskolerne skal fri af det sparekrav på to procent, som erhvervsskolerne slap for med finansloven for 2019. Lokalsamfund og pasningskvalitet er truet, når uddannelser forsvinder og pædagoger må nøjes med 12 timers undervisning om ugen.

BT: Du skal have færre sygedage
Du skal have færre sygedage. Især hvis du arbejder i det offentlige. Det er regeringens plan.

9. januar

Arbejderen: Groft sprog og trusler skal tages alvorligt
Pædagogerne skal være konsekvente og synlige, hvis der er ved at udvikle sig en truende adfærd og et groft sprog blandt de unge i deres institution.

DKnyt.dk: Ny reform skal ruste den offentlige sektor til fremtiden
En styrket indsats mod sygefravær og mangelfuld ledelse er på dagsordenen i regeringens nye udspil, der skal ruste offentlig ledelse bedre til fremtiden.

DR.dk: Regeringen: Dårlige ledere i det offentlige skal afskediges
Der er for stor forskel i kvaliteten af ledelse på de offentlige arbejdspladser. Det skal der nu gøres op med.

Avisen.dk: Efter udtalelser om sygefravær: Nu skal ministre stå skoleret
Kirsten Normann Andersen – sundhedsordfører for SF – har kaldt de to ministre i samråd, hvor hun vil have dem til at forklare deres udtalelser.
Hun mener, udtalelserne baserer sig på forkerte tal.

8. januar

Information: Vi skider højt og flot på de ressourcer, vi skal leve af i fremtiden: børnene og kloden
Jeg har svært ved at se meningen med, at der bliver sat flere børn i verden, når vi som samfund ikke tager dem alvorligt og ikke tager os af dem og den verden, som de skal vokse op og leve i, skriver pædagog.

Avisen.dk: Flertal af danskerne: Arbejdsmiljø er vigtigt for vores kryds i stemmeboksen
53 procent af danskerne har et særligt øje for politikere, der gør en indsats for arbejdsmiljøet. Forsker tvivler dog på, at arbejdsmiljøet bliver et stort valgtema.

7. januar

Altinget.dk: Besparelser på uddannelse udhuler velfærdsstaten
Mens regeringen med den ene hånd skruer op for ambitionsniveauet for uddannelserne, skruer den anden hånd ned for ressourcerne hertil. Det er perspektivløst og udhuler velfærdsstaten, skriver en række interessenter fra Københavns Professionshøjskole.

Altinget.dk: Regeringen afsætter millioner til bedre uddannelse af pædagoger
Ministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at man vil tilføre uddannelsen 17,5 millioner, og understreger samtidigt nogle af hovedinitiativerne i handleplanen, som altså vil få gavn af de tilførte millioner.

4. januar

Information: Så er sygefraværet vist heller ikke mere uforklarligt, Sophie Løhde
Pointen er bare, at man ikke skal lade sig forlede af lette, men fordummende konklusioner, som når Berlingske på lederplads foreslår privatiseringer som en løsning, for virkeligheden er mere kompleks end det.