Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 16. september 2019

 

16. september

Skoleliv.dk: Faste rammer i Nest-pædagogik giver lærere og pædagoger frihed
Både elever med og uden autisme profiterer af skoleforløbet Nest, og de faste rammer frisætter lærerne, skriver professor Lene Tanggaard og psykolog Anna Crawford Kromann, som har været med til at evaluere projektet.13. september

Finans.dk: Flere lande har fundet opskriften på tidlig folkepension til nedslidte
Postbude, skraldemænd og skolelærere får sammen med flere andre faggrupper ret til tidlig pension i Belgien. I Holland skal arbejdsgivere og fagforeninger nu udforme en tilsvarende liste.

14. september

Politiken.dk: Tidligere pædagog i det offentlige åbner egen daginstitution
Pædagog Rikke Vædele har forladt jobbet i det offentlige og stiftet sit eget private børnehus, hvor hun har friheden til at stille krav til forældrene, så huset og børnenes trivsel bliver et fælles anliggende.

12. september

JP Århus: Borgmester: Det største råderum i mange år
Der bliver flere penge end først forudset til fordeling under den kommende uges budgetforhandlinger.

11. september

JP Aarhus: Minimumsnormeringer. Ikke mere udenomssnak
Forældrene, forskerne og pædagogerne er ikke i tvivl. Vi skal have minimumsnormeringer nu.

Information: Indfør demokrati i børnehaverne
Da vi gav børnene indflydelse på, hvornår de ville spise, om de ville på legepladsen og om de ville med på tur, skabte det et naturligt flow i hverdagen. I dag har børnenes medbestemmelse desværre trange kår, skriver tidligere daginstitutionsleder Jytte Hare i dette debatindlæg.

Piopio.dk: Regeringens troværdighed afhænger af minimumsnormeringer
Mette Frederiksens troværdighed står og falder med hvorvidt, der findes en bæredygtig model for minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner.

10. september

Stiften: Vi skal have minimumsnormeringer i Østjylland
Normeringerne er i dag historisk dårlige efter store besparelser på børneområdet. Vi ved, at den tidlige indsats er afgørende for børnenes livsmuligheder, da denne kan forebygge stress, angst og ensomhed blandt børnene.

9. september

Altinget.dk: Forældre til KL: Tag skænderiet med Christiansborg – ikke med os
KL kører i ring, når de igen kaster stråmænd efter forældre og pædagogers kritik af daginstitutionsområdet. KL må tage ansvar fremfor at afspore debatten, mener #Hvorerderenvoksen.

Altinget.dk: BUPL: Kravene til indeklimaet bør skærpes
Det er ikke rimeligt, at børn og pædagoger dagligt skal plages af hverken hovedpine, allergi eller astma, fordi for eksempel luftkvaliteten og ventilationen ikke er god nok.

jv.dk: Pædagoger oplever stigende forventningspres blandt folkeskoleeleverne
Det er ikke kun i de større klasser, at eleverne føler sig presset. Helt ned til 0. klasse kan pædagogerne mærke, at børnene føler sig mere presset af forventninger fra dem selv, forældre eller andre aktører i samfundet.

Stiften: Plads til alle i folkeskolen – kommunen SKAL prioritere midlerne til det
Vi kan ikke stå inde for, at almenområdet udsultes, fordi specialområdet er underfinansieret.

6. september

BT.dk: Intet konkret om minimumsnormering i kommuneaftale
Af aftalen, der er offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside, fremgår det, at der arbejdes på en børneplan. Den skal ifølge aftaleteksten sikre, at der “frem mod 2025 indføres lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, at der sikres uddannelse af mere pædagogisk personale, og at der som følge af minimumsnormeringer ansættes pædagogisk personale”

Ritzau.dk: BUPL om kommuneaftale: Stop besparelserne på børneområdet – sæt gang i en genopretning nu
Aftalen mellem regeringen og KL om næste års økonomi giver kommunerne økonomi til det stigende børnetal og dermed til at droppe de planlagte besparelser og påbegynde en genopretning af børneområdet.

FHO.dk: Aftale giver kommunerne 1,7 mia. kr. ekstra
Med økonomiaftalen for 2020 får kommunerne et reelt løft på 1,7 mia. kr. ift. 2019. Beløbet dækker både udgifterne til det voksende antal børn og ældre og de stigende behov på handicapområdet. ”Kommunerne har fået en god aftale, der gør det muligt at udvikle velfærden” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

DR.dk: Regeringen og kommunerne er enige om økonomien: Får 2,2 milliarder kroner mere til velfærd
Regeringen og kommunerne er efter knap to ugers forhandlinger blevet enige om, hvordan det kommende års budget skal se ud.

5. september

A4arbejdsliv.dk: Forsker med advarsel: ‘Kampen for ligestilling er skyllet ud med badevandet’
Kvinder halter økonomisk efter mændene både i arbejdslivet og bagefter, viser ny analyse. Det skyldes, at kvinder vælger de samme uddannelser som for 20 år siden. Løngabet vil fortsætte de næste 50 år, spår PFA.

Stiften: Minimumsnormeringer er et ret godt svar
Kære Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus: På byrådsmødet i Aarhus 28. august hørte vi dig tale imod minimumsnormeringer. Du gav udtryk for, at minimumsnormeringer kan risikere at gå ud over sprogindsatser og specialindsatser, at institutioner i udsatte områder bliver taberne, fordi ressourcerne vil blive omfordelt til institutioner uden problemer. Men sådan hænger det ikke sammen.

A4nu.dk: Opråb til regeringen: Stop besparelserne på børnene nu!
Vi skal selvfølgelig ikke starte en genopretning med nye sparerunder på børnene. Det er at gøre grin med vælgerne og gamble med børnenes trivsel. Alle børn fortjener et godt børneliv. Og de fortjener det nu.

JP: Mette Frederiksen – det er nu, du skal vise, at du er børnenes minister
De mest udsatte børn i vores land har akut brug for, at børnenes statsminister og hendes regering træder i karakter og lever op til deres paroler og valgløfter.

FHO.dk: Nu begynder overgangen til den nye ferielov
Overgangsordningen til den nye ferielov trådte i kraft den 1. september. Tjek de vigtigste regler her, inden du planlægger næste ferie

4. september

A4.nu.dk: Dropper det såkaldte effektiviseringsbidrag
I et fælles opråb kræver fem af landets fagforbund, inkl. BUPL, nu, at regeringen dropper det udskældte effektiviseringsbidrag, der tvinger kommuner til årlige besparelser.

3. september

Altinget.dk: Kvaliteten af praktik er afgørende for fremtidens velfærdsmedarbejdere
Gode uddannelser skal prioriteres, fordi det er en afgørende forudsætning for, at vi kan bevare og udvikle vores velfærdssamfund med dygtige medarbejdere, som kan tage hånd om vores børn, syge og social udsatte.

Altinget.dk: Normeringskrav er ikke garanti for bedre børneinstitutioner
Vi bekymrede i KL, fordi de lette slagord nemt kan vise sig vanskelige at omsætte i virkelighedens verden. Det giver en reel risiko for, at alle de forældre, der gik på gaderne i forsommeren, går skuffede hjem med deres børn. Og det samme kan desværre komme til at gælde for pædagogerne.

Midtjyllandsavis.dk: Besparelser: Hvem siger stop på vores børns vegne?
Silkeborg. Jeg oplever ofte at hente min søn på fire år i børnehaven uden at møde en voksen. Jeg oplever ofte at måtte blive længere tid i vuggestuen hos min søn på to år, fordi der kun er én pædagog til 10 vuggestuebørn. Jeg oplever ofte at tage på arbejde med en knude i maven.

1. september

Stiften.dk: Minimumsnormeringer nu – ikke mere udenomssnak
Forældrene, forskerne og pædagogerne er ikke i tvivl. Vi skal have minimumsnormeringer nu.

29. august

Skoleliv.dk: Regeringen skal sikre, at børn har lige muligheder
Det er ikke nogen nyhed, at vi ikke er gode nok til at bryde den negative sociale arv, skriver Jacob Mark. Han vil presse regeringen til at sætte massivt ind for at sikre lige muligheder for alle børn.

27. august

Altinget.dk: Wammen skal have fem milliarder mere med til forhandlingsbordet
En ærlig aftale, der sikrer ansatte på sygehuse, plejehjem og daginstitutioner mod at løbe endnu hurtigere, kræver fem milliarder mere, end finansministeren indtil videre har sat af, mener FOA.

Stiften: Tid til minimumsnormeringer
af Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge. … Derfor indstiller jeg for anden gang til byrådet, at Aarhus går foran og indfører minimumsnormeringer i vores dagtilbud. Vi kan ikke længere ignorere forskere, pædagoger og forældres opråb.

23. august

Stiften: Vi taber børn på gulvet med manglende nærvær og ansvar
Hvor plan A er optimale forhold for mindre børn og de voksne, der passer på dem, handler plan B om, hvordan vi får børn helskindede igennem tiden i en institutionsramme, der er alt andet end optimal, indtil vi formår at gøre den optimal.

21. august

Kristeligt Dagblad: BUPL: Udsultede fritidstilbud går ud over børn og unges trivsel
Normeringerne er altså så dårlige i mange fritidsinstitutioner, at pædagoger og klubfolk alene er brandslukkere og opsynsmænd frem for at bedrive god forebyggende fritids- og ungdomspædagogik, hvor aktiviteterne er båret af nærværende pædagoger, der kan imødekomme børnenes behov.

UgebrevetA4.dk: Ulighed: Arbejderklassens børn tilbringer fleste lange dage i institution
Børn med forældre, der arbejder på en fabrik eller i en butik, tilbringer oftest otte timer eller mere i vuggestue eller børnehave. Det viser en analyse, som peger på en ulighed på arbejdsmarkedet, vurderer forsker.

Kristeligt Dagblad: Udsultede fritidstilbud går ud over børn og unges trivsel
Der er for få pædagoger i landets fritidshjem, SFO’er og klubber, og det går ud over det gode børneliv. Derfor skal nedskæringerne stoppes, mener Elisa Rimpler, som er formand for BUPL.

Stiften: EL vil have garanti mod alenearbejde i daginstitutioner
Der skal altid være to voksne om en større gruppe børn i daginstitutionerne, mener Enhedslisten.

20. august

BT.dk: Flere pædagoger afgørende for SF’s finanslovsdeltagelse
Pia Olsen Dyhr (SF) siger til Berlingske, at hun har svært ved at se SF gå med i en finanslovsaftale, der ikke indeholder konkrete mål for minimumsnormeringer.

19. august

DR P4 Østjylland: Regeringen: Offentligt ansatte skal have ret til fuldtid
Fra Nyhederne, 07.30. Indslaget forekommer ca. 1 minut inde i udsendelsen.

16. august

DR.dk: Mange forældre danner lokalforeninger efter demonstrationer
I 15 kommuner er mødre og fædre i gang med at bygge lokale afdelinger af forældreforeningen FOLA op.

15. august

JP Aarhus: Grønt lys til ny skole i Aarhus’ største ghetto
Et samlet byråd besluttede onsdag at gå videre med planerne om en ny skole med plads til 600 elever i Gellerup. Venstre tog dog forbehold for økonomi og tidsplanen.

Altinget.dk: BUPL: Omsorg og nærvær kræver faglighed og ledelse tæt på
Hvis vi vil se store fremskridt i kvaliteten i daginstitutionerne, må vi stille krav til personalets faglighed og sørge for, at der er pædagogfaglig ledelse tæt på. Der er ingen smutveje, skriver Eva Munck Immertreu.

Kommunen.dk: Sådan løsner kommuner pædagog-manglens greb
Minimumsnormeringer kræver flere pædagoger, men færre søger ind. Det vil skærpe konkurrencen mellem kommuner. Her er nogle bud på, hvad vi kan gøre.

14. august

Skoleliv.dk: Skolefravær nedbringes med tillid – ikke med straf
Fra dette skoleår får folkeskolerne pligt til at underrette kommunen, når en elev har for meget ulovligt fravær. Men loven er i strid med den måde, vi bedriver skole på i Danmark, skriver skoleleder Rani Hørlyck.

Altinget.dk: Nu skal den nye regering tage det første skridt mod minimumsnormeringer (pdocast)
Et af valgets helt store temaer, minimumsnormeringer, skal til forhandling, når regeringen og kommunerne skal forhandle om den lokale økonomi for det kommende år. Hvordan kommer det til at gå?

13. august

Skoleliv.dk: Skolen i dag styres som en koncern – ’rekvireret’ skoleledelse kan være løsningen
Der er brug for en ny ledelseskurs i skoleverdenen, så det bliver nemmere at være lærer. Såkaldt ’rekvireret’ skoleledelse kan være svaret, skriver tidligere skolelærer Erik Schmidt.

12. august

Altinget.dk: BUPL: En ambitiøs børneplan starter med et stop for nye nedskæringer
Når økonomiforhandlingerne snart begynder, bliver en af regeringens vigtigste opgaver at få KL til at droppe modstanden mod minimumsnormeringer. Forholdene er så pressede i daginstitutionerne, at man er nødt til at sikre et bundniveau, skriver Elisa Rimpler.

9. august

UgebrevetA4.dk: Lønmodtagerne vil ikke have forhastet pensionsmodel
Men senest inden næste folketingsvalg, skulle der gerne komme en eller anden løsning, fastslår Peter Hummelgaard (S).

Altinget.dk: Tidlig tilbagetrækning for nedslidte
Indledende møde med arbejdsmarkedets parter om tidlig pension udstiller åbenlyse uenigheder. Regeringen vil ikke afvise at inkludere udenlandsk arbejdskraft i forhandlingerne for at gøre en løsning mere spiselig for arbejdsgiverne.

8. august

Information: Politikernes nedladende retorik er skyld i lavt optag på pædagog- og læreruddannelsen
Det er bekymrende, at så få har søgt ind på pædagog- og læreruddannelsen i år. Jeg er sikker på, at politikernes nedladende retorik har haft en finger med i spillet, skriver pædagog og lærer Stina Egedius i dette debatindlæg.

TVsyd: Målrettet indsats giver pote: Flere mænd uddanner sig til lærer, pædagog og socialrådgiver
I følge rektor skyldes det en målrettet indsats med flere billeder og videoer af og om mænd på uddannelserne på skolens hjemmeside og sociale medier.

7. august

Fyens.dk: Mød pædagogerne før der skal forhandles budget
Vi vil give jer en enestående mulighed for at få indblik i daginstitutionernes hverdag. Så I har mulighed for at tage beslutninger på en virkelighedsnært grundlag, før budgettet fastlægges.

5. august

Kristeligt Dagblad: Professor i psykologi: Problematisk, at køn bliver et eksperiment
Ligestilling er jo ikke, at man bliver nødt til at vride sit eget køn af led for at være med. Eller er det? Det er da lidt trist, hvis kvinder skal gøre sig om til mænd for at have en karriere, eller omvendt.

Kristeligt Dagblad: Mor om søn med diagnose: Det er ikke en sorg, at han er autist
Blot er jeg fortaler for, at der bør gøres op med forestillingen, at et diagnosticeret barn af princip er et forkert penselstrøg på et ellers perfekt maleri.

JP Aarhus: De ansattes sygefravær i kommunen er stadig højere end forventet
Siden 2017 har Aarhus Kommunes medarbejdere i gennemsnit haft et sygefravær på ca. 12,5 dage om året – 0,5 dag mere end byrådets mål, og det er utilfredsstillende, mener en kommunal chef.

3. august

Information: Kan man definere sit køn, hvis man stadig er for lille til at bestemme sin egen sengetid?
Transaktivisterne ønsker, at vi skal se kønsrolleafvigende adfærd hos børn og unge som et bevis på, at de er transkønnede. Men majoriteten af de børn, der identificerer sig med det modsatte køn, ender med at acceptere deres biologiske køn som voksne.

2. august

TV2 Østjylland: Forældre viser opbakning til pædagoger: I betyder alt
Efter en sommer med megen tumult i Stjernehuset i Helsted har en gruppe forældre nu vist opbakning til personalet i form af skilte og bannere.

1. august

DR.dk: Pædagogik som eksportvare: Kina vil lære af danske børnehaver
Kinesere strømmer til Danmark for at lære om tillid, respekt, leg og læring.

DR.dk: Flere børn dropper fritidstilbud
Hvis fritidsklubber fornyer deres tilbud til børn, er det muligt at bevare et stabilt medlemstal, viser erfaring.