Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 02. marts 2021

2. marts

Altinget.dk: Aarhus oplever større mistrivsel blandt børn fra ressourcestærke hjem
Situationen adskiller sig fra tidligere ved i højere grad at gå på kryds og tværs af klasseskel, sociale skel og indkomst hos forældrene. Det er i høj grad noget, der findes i alle samfundslag.

Information: De unge bør få en trivselspakke
De unge er dem, der lider mest under coronanedlukningen i form af ensomhed og mistrivsel. Derfor bør politikerne i Folketinget lave en trivselspakke for de unge.

Videnpåtværs.dk: Podcast: Pædagoger tager springet til ledelse
Hvad skal der til for, at pædagoger vælger at gå ledelsesvejen? Hvilke kompetencer er der brug for, og hvornår føler man sig klar? Det sætter den nye podcast i tre episoder fokus på.

25. februar

Altinget.dk: Pædagog: Lov om normeringer kan ende som et røgslør
Jeg mener, at det er forældres ret at kende til den reelle normering, som er deres børns hverdag.

Vive.dk: Politiske beslutninger bygger på ufuldstændige økonomiske modeller
Der mangler modeludvikling, som gør os bedre i stand til at afgøre, hvilken betydning offentlige udgifter og investeringer i velfærd har. I Vive er det vores ambition at bidrage til solid forskning, som bringer os tættere på de samlede effekter af den politik, der føres på tværs af alle velfærdsområderne.

24. februar

Skoleliv.dk: Nedlukningen har haft en klokkeklar social slagside
Desværre har nedlukningen haft de største negative konsekvenser for de elever, som i forvejen havde det svært eller er mere udfordrede end andre.

22. februar

Stiften: BUPL opfordrer: Styrk børnenes og de unges trivsel – giv dem flere pædagoger
Det gælder om at få såvel de børn og unge, der stadig går i SFO’er og klubber, som de udmeldte børn tilbage til nogle voksne, som er uddannet til at arbejde med trivsel og relationer.

19. februar

Berlingske.dk: Organisationer savner større fokus på trivsel i ny aftale
Aftale skal hjælpe elever efter coronahjemsendelse. Børns Vilkår og Bupl vil have mere fokus på trivsel.

JP Aarhus Trivsel frem for testresultater
Både lærere og elever fortjener ro til at fokusere på læring og trivsel frem for testresultater og præstationer.

BT.dk: Børneminister om kritik: Trivsel og fagligt løft hænger sammen
Børns Vilkår og pædagogernes fagforbund, Bupl, har efterlyst et større fokus og flere penge til trivsel i en ny aftale, der skal forbedre forholdene for hjemsendte elever og studerende under coronapandemien. Ministeren afviser kritikken.

18. februar

Lokalavisen.dk: Hjortshøj-børnehave har fundet ind til kernen under corona-krisen
Det, coronaen har givet os blik for igen, er, at vi er en udelivsinstitution. Det har vi altid været, men vi har måske ikke været tydelige nok med at få det italesat og formidlet. Så det har vi fået genbesøgt.

Arbejderen.dk: Hverken lønstigninger eller særlige puljer imponerer pædagoger og SOSU’er
Aftalen er ved at blive tygget igennem rundt om i fagforeninger og på arbejdspladser, og ud fra de reaktioner som Arbejderen har indhentet, så er resultatet ikke helt let at fordøje.

17. februar

EVA.dk: Eksperter vurderer pædagoguddannelsens faglige niveau
Som en del af den samlede evaluering af pædagoguddannelsen har EVA bidraget med en ekspertvurdering af det faglige niveau med fokus på kompetencemål, litteraturlister og bachelorprojekter.

A4overenskomst.dk: Det bedst opnåelige …
Elisa Rimpler, formand BUPL: For der ER lyspunkter. Først og fremmest er det trods den snævre ramme lykkedes at sikre en reallønsfremgang i de kommende tre år. De generelle lønstigninger blev på i alt 5,02 procent. Det ligger faktisk over det, som de statsansatte fik hevet hjem.

Information: Hver fjerde elev i 3. til 9. klasse kan ikke følge med i hjemmeundervisningen
På trods af de erfaringer, man gjorde sig under første nedlukning, oplever eleverne altså stadig at mangle kontakt til læreren og have svært ved at følge med.

16. februar

DR.dk: Ny overenskomst for 500.000 kommunalt ansatte: Her er fire ting, du skal vide
Kommunalt ansatte kan generelt se frem til 5,02 procent mere i løn de næste tre år. En del af aftalen er også et fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Her kommer der to nye initiativer, som skal give et bedre arbejdsmiljø.

15. februar

DR.dk: Overenskomstaftale på plads for 500.000 kommunalt ansatte
Parterne oplyser, at den nye aftale giver de ansatte i kommunerne 5,02 procent i generelle lønstigninger over de næste tre år. Det er 0,6 procentpoint højere end aftalen på statens område fra sidste weekend.

DR.dk: Kommunalt ansatte håber på coronagevinst under lønforhandlinger
Pædagog Niels-Peter Henriksen, børnehaven Regnbuen: – Vi har simpelthen fået så meget ros under hele coronaepidemien, hvor vi har lært børnene at vaske hænder ordentligt og er gået på arbejde hele tiden, og det kunne være dejligt, hvis den ros blev afspejlet i lønposen

11. februar

JP: Glemte håndbremsen: Bil ramte dagtilbud
Skuden Skram på Trøjborg blev onsdag eftermiddag ramt af en førerløs bil.

8. februar

Altinget.dk: Statens overenskomst leverer på løfte om stabilitet, men forsømmer fornyelse
Treårig overenskomst for 195.000 statsansatte sikrer realløn, men leverer kun få perspektiver.

DR.dk: Ny overenskomst sikrer lønstigninger til de statsansatte
Vi har fået en ramme, som sikrer, at alle igennem deres lønstigninger fastholder reallønsudviklingen, og der er også plads til en lille udbygning af den

5. februar

Altinget.dk: Her er topforhandlerne, der skal lægge arm om offentlige overenskomster
Siden overenskomstdramaet under OK18 er der sket udskiftning i geledderne i forhandlingdelegationerne, men der vil også være flere overenskomstveteraner at finde ved de centrale forhandlingsborde. Her er et overblik over hovedpersonerne under OK21.

Weekendavisen.dk: Uligeløn
Kønnet må ikke afgøre lønnen. Men når man ser på en pædagogs løn, kan man konkludere, at den er markant lavere end lønnen hos andre faggrupper med tilsvarende uddan­nelsesniveau, kompleksitet og ansvar. (læserbrev nr. 3 på siden).

DR.dk: Nina heppede foran Forligsen under OK-forhandlingerne i 2018: Nu gælder det de offentligt ansatte
Og på den anden side står vi over for et offentligt Danmark, der har knoklet. … og pædagogerne har passet børnene. Det handler om at finde balancen mellem at vise samfundssind og være økonomisk ansvarlig, men vigtigst af alt skal medarbejderne belønnes for deres indsats.

4. februar

Arbejderen: Offentligt ansatte løber for højere løn
Københavnske fagforeninger gennemførte i dag en overenskomstaktion foran Skatteministeriet, hvor forhandlingerne på det statslige område er inde i den afsluttende fase.

DR.dk: Slutspurten er i gang for 800.000 offentligt ansatte
Forstå hvad der er op og ned i overenskomstforhandlingerne, for de omkring 800.000 danskeres arbejdsforhold der er bestemt ved disse forhandlinger.

Altinget.dk: 200 millioner til småbørns-forskning skal ikke spildes på allerede tilgængelig viden
Hvis vi skal løfte den pædagogiske praksis i daginstitutionerne, så skal vi forske i, hvorfor nogle dagtilbud er i stand til at løfte børnenes udvikling, mens andre med samme ressourcer ikke kan

3. februar

JP Aarhus: Forældreformand: Børn skal lære at lege igen
Den pædagogiske opgave, som venter nu, bliver kæmpestor, fastslår Århus Forældreorganisation.

Altinget.dk: Cevea: Flere varme hænder kræver betydelige investeringer i velfærd
Der er stadig masser af potentiale for mere arbejdskraft, hvis vi får de deltidsansatte op i tid, og hvis flere unge og indvandrerkvinder får uddannelse og deltager på arbejdsmarkedet.

2. februar

JP Århus: Medom: Vi bliver klar til skolernes genåbning
11.000 aarhusianske skolebørn i 0.-4. klasse kan komme i skole igen på mandag.

DR.dk: Eksperter forudser lang vej til mere genåbning
De yngste tilbage i skole er faktisk lidt mere vovet end hidtil. De større elever skal ikke sætte forventningerne for højt, lyder det.

Februar

DR.dk: Nu skal de yngste tilbage i skolen – forældre skal huske mundbindet
Forældre og andre besøgende skal bære mundbind eller visir indendørs, når de henter og afleverer børn i dagsinstitutioner, sagde Heunicke.

Altinget.dk: Sæt barren for pædagogiske uddannelser højt
Gør uddannelserne mere attraktive for at tiltrække de rigtige ansøgere, skriver lektor.

FHO.dk: OK21 – Hvem forhandler og hvad forhandler de om?
Ved de offentlige overenskomstforhandlinger forhandler parterne om den samlede økonomiske ramme. Et helt centralt tema er dermed, hvor meget lønnen skal stige.

Altinget.dk: Minister udskyder vedtagelse af lov om minimumsnormeringer til efteråret
Loven om minimumsnormeringer splittes på grund af corona op i to. Størstedelen af aftalen fremsættes først til efteråret. Drøftelserne om en ny model for tilsyn fortsætter uændret henover foråret.