Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 07. juli 2020

7. juli

Information.dk: Fokus på dårlige vilkår og lav løn er skyld i færre ansøgere til pædagoguddannelsen
De senere års fokus på dårlige arbejdsvilkår i dagsinstitutionerne har skræmt ansøgere væk fra pædagoguddannelsen, mener eksperter. Og det er et problem, fordi der skal bruges flere pædagoger til minimumsnormeringer i fremtiden, mener pædagogernes fagforening, som også peger på, at en ’urimelig løn’ kan påvirke ansøgerantallet.

TV2.dk: Småbørn har fået mindre antibiotika under coronanedlukning
Krav om afstand, udendørsaktiviteter, afvaskning af legetøj og hyppig håndvask i institutionerne spiller ind, siger ekspert.

2. juli

JP Aarhus: Folkeskolen skal være alle børns lokale skole
En kommunal sammenligning fortæller at de ca. 80.000 kr., Aarhus bruger pr. elev, placerer os i den nederste tredjedel blandt alle kommuner og er ca. 7.000 kr. mindre end gennemsnittet. Derfor har SF sammen med Radikale og Enhedslisten også stillet budgetforslag om flere penge til folkeskolen.

Stiften: Budgetforhandlinger. Arbejdsplads udenfor
I forbindelse med årets budgetdrøftelser har politikerne alle tiders chance for at inddrage erfaringerne fra corona og prioritere at afsætte anlægsmidler til børne- og ungeinstitutionernes uderum.

Juli

Arbejderen: Ned i gear og mere kvalitet
Mange institutioner har i princippet haft minimumsnormeringer i coronatiden. I kølvandet på den nye organisering kunne personalet imidlertid også konstatere, at børnene trivedes med den nye hverdag. De skulle ikke kæmpe om opmærksomhed hos de voksne. De var der hele tiden.

29. juni

Stiften: De er der, de udsatte børn – vi har bare ikke set dem endnu!
Under lock-down har opsporingen i mange tilfælde ikke været mulig, og antallet af underretninger er faldet markant. Det betyder formentlig ikke, at der er færre udsatte og sårbare børn i mistrivsel. Vi har bare ikke set dem endnu. Derfor bør kommunerne være forberedt.

26. juni

DR.DK: Hyppig håndvask og mere plads til børnene får færre pædagoger til at melde sig syge
Rundspørge viser, at god hygiejne og mere plads til børnene holder de voksne raske.

25. juni

Altinget.dk: Lektor: Coronakrisen har vist, at pædagogers nærvær giver bedre trivsel
Stort set alle pædagoger var enige om, at det havde været meget givende pædagogisk set, at børnene var opdelt i mindre grupper med en eller to faste voksne tilknyttet.

Altinget.dk: Lektorer: Styrk pædagoguddannelsen gennem formål, fag og frihed
Man vil alene evaluere på det faglige niveau, praktikdelen og studiemiljøet, og undersøge hvilke kompetencer, der er brug for i aftagerfeltet. Formålet med uddannelsen vil således også efter evalueringen være reduceret til, at de studerende erhverver sig ”professionsrelevante kompetencer”. Der er ingen åbninger i forhold til dannelse, myndighed, kundskaber eller lignende tematikker.

Piopio.dk: Faglighed og bedre normeringer skal gå hånd i hånd
Minimumsnormeringer handler ikke kun om at skaffe flere hænder, det skal også give daginstitutionerne et fagligt løft.

Lokalavisen: 500 Aarhus-elever lavede bølge for at markere fællesskab
Vorrevangskolen i det nordlige Aarhus med i et projekt, der skal få bevægelse til at udgøre en større del af skolehverdagen

24. juni

Information: Vi kan give vores børn en bedre skole, og coronakrisen har vist os hvordan
Krisen har gjort det, skolereformerne ikke kunne. Den har udfoldet elevernes kreativitet og givet lærerne frihed til at skabe en hverdag med fokus på trivsel og læring. Derfor står vi med en unik mulighed at forme fremtidens skoler på ny, skriver rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF)

23. juni

Altinget.dk: Frederiksen opridser regeringens vigtigste opgaver efter ferien
Alt for ofte har vi taget jer for givet. Nu blev I på arbejde, mens andre var sendt hjem. Vi kan ikke undvære jer. Mon ikke det har aftvunget en ny respekt? Lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter. I har organiseret nødpasning, nødundervisning, genåbning. I fik mulighed for at tænke ting forfra. Uden det sædvanlige bureaukrati.

22. juni

nfa.dk: Kan arbejdet med børnehavebørn designes, så pædagogerne bliver sundere af udføre det?
Pædagogerne skal være aktive rollemodeller for børnehavebørn i daglige fysiske legeaktiviteter, så de får pulsen op og bidrager til bedre fysisk sundhed og dermed et sundhedsfremmende arbejdsmiljø. Det er idéen bag et forskningsprojekt

Information: Pædagoger er en mangelvare: Her er svarene
Minimumsnormeringer og stigende børnetal stiller krav om 14.000 flere pædagoger – og det er bare de næste ti år. Løsningen er simpel – flere skal uddannes, og flere pædagoger skal hjem til deres fag, skriver formand for BUPL, Elisa Rimpler, og direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, i dette debatindlæg.

Altinget.dk: Dekaner: Politikere bag ny aftale overser lærer- og pædagoguddannelserne
Politikere har indgået ny opkvalificeringsaftale. De bør forholde sig til beskæftigelsesudfordringerne med mangel på lærere og pædagoger, skriver dekanerne Annegrete Juul og Jakob Harder.

Altinget.dk: Skolebørnene har fået det største løft i de kommunale bevillinger
Trods flere penge til daginstitutionerne og ældrepleje er det skolebørnene, der har oplevet det største økonomiske løft siden 2018.

19. juni

Altinget.dk: Fagbevægelse i intern splid forkaster plan om at udskyde overenskomst
Offentligt ansatte skal alligevel forhandle overenskomst til vinter. Planer om at udsætte forhandlinger er skrinlagt efter pres fra sygeplejersker og pædagoger. Ny musketered får svære betingelser.

Altinget.dk: Sådan vil partierne ændre tilsynet med dagtilbuddene
Statslig model, mere standardiserede regelsæt eller noget helt tredje? Altinget Børn har talt med partiernes ordførere om, hvordan tilsynet med kvaliteten i landets dagtilbud skal foregå i fremtiden. Få overblikket her.

Altinget.dk: Minister klar med plan for evaluering af pædagoguddannelsen
Evalueringen deles op i fire dele, der blandt andet skal granske fagligheden og praktikdelen på uddannelsen. Når evalueringen er færdig, skal Folketingets partier drøfte evalueringen med henblik på en fremtidig kvalitetsplan for uddannelsen.

18. juni

DR.dk: Økonom: Sådan bruger du bedst dine feriepenge
Feriepenge-anbefalinger til danskere i fem forskellige livssituationer.

BUPL: Ministeriets evaluering af pædagoguddannelsen giver os ikke en ny start
Den nye pædagoguddannelse bliver ikke bedre og mere sammenhængende, når Uddannelses- og Forskningsministeriet i oplægget til sin evaluering af uddannelsen fortaber sig i tekniske detaljer og instrumentelle greb, mener BUPL.

Altinget.dk: Lektorer: Dannelsen underprioriteres systematisk på pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsens ensidige fokus på curriculum, bekendtgørelser og krav er med til at underprioritere de studerendes dannelse og udviklingen af en fagpersonlig identitet, skriver otte lektorer på pædagoguddannelsen.

Altinget.dk: Lektor: Tre kriterier bør danne grundlag for evaluering af pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen savner i den grad dybde – både set i relation til det faglige, det saglige og det personlige aspekt. De tre ting bør være i fokus for kommende evaluering, skriver lektor.

17. juni

Lokalavisen.dk: Busbørn i Aarhus: Skoleleder savner en kritisk ven
Sabro-Korsvejskolen efterlyser et øget fokus på vidensdeling, så gode erfaringer med at modtage busbørn kommer alle modtagerskoler til gavn. Rådmanden synes om forslaget

Altinget.dk: Ny overenskomst for 740.000 offentligt ansatte kan blive udsat til 2022
Forhandlingerne – eller dialogen – nærmer sig sin kulmination. Onsdag mødes de statsansattes forhandlingsorganisation CFU med skatteminister Morten Bødskov (S) og torsdag følger Forhandlingsfællesskabet op, når de mødes med KL-toppen.

15. juni

Stiften.dk Tre ugers feriepenge ender i danskernes lommer – så meget kan du forvente at få
Pengene er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så man skal have haft et job i den periode for at få penge.

14. juni

TV2.dk: I cirka hvert tredje tilsyn i daginstitutioner bliver der ikke kigget på børnene, viser ny undersøgelse
Rådmand for børn og unge Thomas Medom (SF) fremhæver overfor TV 2, at tilsyn i Aarhus Kommune foregår på ledelsesniveau – altså at ledere, herunder dagtilbudslederen, udfører tilsynene.

13. juni

Altinget.dk: Støttepartier presser regeringen til at genstarte forhandlinger om minimumsnormeringer
EL og R har ikke hørt noget nyt om forhandlingerne siden marts. De opfordrer børne- og undervisningsministeren til at få gang i forhandlingerne om en model for minimumsnormeringer inden sommerferien.

12. juni

DR.dk: Ministerium: Skoler skal afvise børn efter udlandsferie
Børn, der har været på ferie i frarådede lande, anbefales 14 dages karantæne fra skole og daginstitution.

Stiften: Stop så den busordning
Vi lader børnene betale prisen for, at vi ikke er lykkedes med at skabe en blandet by med blandede skoler i Aarhus. Det går simpelthen ikke.

TVMidtVest: Tre måneder med corona: Børnehave er mere udendørs og oplever færre forkølede børn
Børnehavens pædagoiske leder er glad for, at det er lykkedes alle parter at følge forholdsreglerne.

Altinget.dk: Støttepartier presser regeringen til at genstarte forhandlinger om minimumsnormeringer
Få sat gang i forhandlingerne om minimumsnormeringer inden sommerferien. Sådan lyder den klare opfordring fra Enhedslisten og Radikale til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Støttepartierne har ikke hørt noget fra ministeren, siden forhandlingerne i marts blev udskudt på ubestemt tid på grund af coronavirus.

11. juni

JP Aarhus: Problemerne kører stadig med skolebussen
Det er ikke rimeligt, at det er de sprogligt svageste tosprogede børn, der på deres spinkle skuldre skal bære ansvaret for at skabe en blandet by.

10. juni

Lokalavisen: SFO er go’ – børn har brug for fritid i fællesskab
SFO’en er garant for fællesskabet, for at børn ikke ender i krog alene, men kan være i et levende miljø på en granitgrund af stærk pædagogik. SFO’erne har en naturlig og tæt sammenhæng med skolerne, men er ikke en forlængelse af skoledagen.

9. juni

Stiften.dk: Minimumsnormeringer kan ikke vente
I SF mener vi, at det er for sent, at minimumsnormeringer først er fuldt indfasede i 2025. Derfor har vi i Aarhus stillet budgetforslag om en hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, så de vil være fuldt indfasede et år tidligere.

Denoffentlige.dk: Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud
Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet.

Altinget.dk: Lektorer: Pædagogik bør altid være en afvigelse fra evidensen
God pædagogisk praksis forudsætter selvstændigt tænkende, myndige og omtænksomme pædagoger – og undervisere – med en høj faglig og etisk integritet.

8. juni

Altinget.dk: Wammen om coronaudgifter
Jeg har en klar forventning om, at kommunerne vil betale for både offentlige og private institutioner.

5. juni

Altinget.dk: Udmeldelser fra fritidstilbud bekymrer kommuner og pædagoger
Hos BUPL har man allerede et bud på, hvordan tendensen kan vendes. Pædagogernes faglige organisation lancerede i midten af maj et trivselsudspil med fire forslag, der skal bidrage til et godt børneliv efter coronakrisen. Blandt andet foreslår BUPL at gøre SFO og klubtilbud gratis frem til årsskiftet.

Altinget.dk: Lektor: Pædagoguddannelsen hænger ikke sammen
Ministeren understregede tillige betydningen af, at dem, der skal forestå evalueringen af pædagoguddannelsen, har respekt for den faglighed, der skal evalueres.
Det er meget, meget glædeligt, at uddannelses- og forskningsministeren slår denne dialogiske og respektfulde tone an. Det giver håb for håbets uddannelse.

4. juni

Altinget.dk: Børnerådet: Vi skal sikre børns rettigheder i kølvandet på corona
Det danske samfund har været lukket ned, og børn har været isoleret og afskåret fra skolegang, venner og fritidsliv. Situationen har påvirket børn generelt og har forværret forholdene for de mest udsatte grupper.

Altinget.dk: Fond giver coronapakke til udsatte unge
Fond giver i alt 6,2 millioner kroner til syv civilsamfundsorganisationer for blandt andet at sikre, at de ikke lukker aktiviteter ned på grund af coronakrisen.

2. juni

Information.dk: Coronaskolen har fokus på det vigtigste. Det kan skolen lære af, når det igen bliver hverdag
Coronaskolen har givet lærere og elever mere tid, ro og luft, og det skal vi lære af, også når det bliver hverdag igen i reformskolen.

Information.dk: Hvis du går rundt og tror, at Danmark får bedre barselsmuligheder, tager du fejl
Øremærket fædrebarsel vil være til skade for både mor og barn. Flere kvinder vil tage ulønnet barsel, flere børn vil tvinges tidligt i institution, og det vil ikke have positiv effekt på kvindernes karriere. Forlæng barslen i stedet.