Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 17. september 2020

17. september

Stiften.dk: Kære politikere, I glemmer de store børn
De seneste års besparelser på fritidsinstitutionerne underminerer ganske enkelt den pædagogiske opgave. Derfor har vi i dag nogle fritidstilbud i Aarhus, som har brug for et løft.

Altinget.dk: EL: Løft af pædagoguddannelsen skal være permanent
Et af de helt store problemer er, at der er for få undervisningstimer på uddannelsen. Med forståelsespapiret aftalte vi, at der skulle sikres uddannelse af mere pædagogisk personale, og sidste efterår blev der så afsat et ekstraordinært tilskud til pædagoguddannelsen på cirka 170 millioner kroner i 2019-2023.
Det var rigtig godt og tiltrængt. Men løftet gælder kun i en kort periode, og forsvinder igen efter 2023.

Arbejderen: 38 kommuner lægger op til at spare på børneområdet i 2021-budgettet
38 ud af 86 kommuner foreslår besparelser på børneområdet. BUPL frygter, at kommunale nedskæringer går ud over normeringerne i landets daginstitutioner.

16. september

Altinget.dk: Nu starter forhandlingerne om minimumsnormeringer
I slutningen af september genstartes de politiske drøftelser om en endelig model for de lovbundne minimumsnormeringer.

Ugeavisen Esbjerg: BUPL Sydjylland ansætter ny sekretariatsleder
BUPL Sydjylland får 1. november ny sekretariatsleder. Det bliver 52-årige Anne Merethe Løvmose, der pt. er Børn- og Ungechef i Aarhus Kommune.

15. september

JP Århus: Børn og forældre bliver snydt for minimumsnormeringer i Aarhus
Konstante forringelser betyder ganske enkelt, at vi ikke kommer til at opleve, at normeringerne ændrer sig i de aarhusianske dagtilbud, selv om der kommer penge fra finansloven. Der kommer ikke flere voksne. Vi bliver ganske enkelt snydt.

Fyens.dk: Vil have bedre udefaciliteter i daginstitutionerne
Desværre er udemiljøerne p.t. ikke gearede til dette – men mulighederne er åbenlyse og realisérbare.

14. september

Stiften: Ingen minimumsnormering i Aarhus: Byrådet hænger i bremsen på børneområdet
Mens en stribe af landets største kommuner, blandt andre København, har trykket speederen i bund og lovet minimumsnormeringer i løbet af de næste par år, sker det modsatte i Aarhus Kommune.

13. september

JP Århus: SF vil have sendt flere pædagoger ind i vuggestuer og børnehaver tidligere
Loftet over antal børn pr. voksen i daginstitutionerne skal fremrykkes, så det er indfaset i 2024 i Aarhus frem for i 2025, som Folketinget har besluttet, foreslår SF.

12. september

Stiften: Hjælp vores medlemmer: Det er urealistisk at være 44 år på arbejdsmarkedet i de fysisk krævende jobs
Hverken vores krops arbejdsevne eller arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser modsvarer den forlængede levealder.

3. september

TV2oj.dk: Vuggestue hærges: Glasskår, hash og opkast flyder på legeplads
Leder og forældre er frustrerede og frygter for børnenes sikkerhed. De har gjort alt for at stoppe hærværkene.

27. august

JP Aarhus: Forældre og rådmand revser budgetudspil
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) kritiseres for ikke at sætte penge af til nye tiltag for børn og unge i sit budgetforslag. Ifølge borgmesteren er der afsat millioner.

25. august

Stiften.dk: Pædagog i en coronatid: Skru op for bevillingerne, tak
Corona har lært os, at mindre børnegrupper og mere voksen-kontakt er vejen til mere nærvær og tryghed for børnene og de unge. Når pædagogerne har mere tid, har de tid til det enkelte barn/ung, f.eks. til at lave det vigtige sprogarbejde og de nødvendige trivselsindsatser.

22. august

JP Aarhus: Coronaerfaringer: Skru op for antallet af pædagoger og rengøring – og indret uderum
Mindst tre vigtige erfaringer under coronatiden bør prioriteres i det kommende budget for Aarhus Kommune, skriver BUPL Århus i et debatindlæg.

21. august

TV2oj.dk: Rød stue ved gyngerne, blå stue i sandkassen: Dagtilbud zoneinddeler igen
Nogle aarhusianske dagtilbud deler igen børnene ind i grupper og zoner for at forhindre smittespredning.

Altinget.dk: Regeringens pensionsudspil
Regeringens forslag om tidlig pension får blandet respons fra fagbosser og arbejdsgiverorganisationer. Vi må konstatere, at det ikke løser problemet for vores nedslidte pædagoger. Det forventer vi, at der så findes andre løsninger på, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Dagbladet Holstebro-Struer: Holstebro-pædagog får som den første anerkendt Covid-19 som arbejdsskade
Flere pædagoger i samme vuggestue i Holstebro Kommune er testet positiv for Covid-19 – én af dem har nu papir på, at hun er blevet smittet på sit arbejde.

DR.dk: Kommuner vil omskole akademikere til pædagoger
Ny merituddannelse i hovedstaden vil afhjælpe pædagogmanglen. Københavns Professionshøjskole har for nu samarbejdsaftaler med fem kommuner om at oprette uddannelsesaftaler: København, Frederiksberg, Gentofte, Helsingør og Ishøj.

Arbejderen.dk: Signe kæmper for børnene
Som formand for forældreorganisationen FOLA kæmper Signe Nielsen for at opbygge en stærk landsdækkende forældrebevægelse, der kan sikre bedre forhold for børnene.

20. august

EB.dk: Corona i klassen: Forældre ekstremt dårligt stillet
Hvordan er du som forælder stillet, hvis dit barn bliver hjemsendt på grund af corona i klassen eller børnehaven? Ekstremt dårligt, mener Forældrenes Landsorganisation

19. august

Altinget.dk: BUPL: Vi drømmer stadig om en samlet vision for børneområdet
BUPL spejder fortsat forgæves efter den bebudede ambitiøse børneplan. Den er nødvendig for at sætte den pædagogiske faglighed på den politiske dagsorden og for at opfylde regeringens ambitioner på børneområdet, lyder det fra Elisa Rimpler.

Altinget.dk: Pædagogmangel skaber akut behov for rekrutteringsplan
Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, kræver det en langsigtet plan, der gør det mere attraktivt at blive pædagog og være pædagog

17. august

Midtjyllandsavis.dk: Udbetal og genindfør kompensation for ekstra udgifter
Pædagogerne har fx allerede formået at gøre rengøring af hænder, legetøj og kontaktflader til en pædagogisk aktivitet sammen med børnene. Nu skal politikerne blot sende den lovede kompensation ud i institutionerne og gøre den permanent, mens coronaen raser.

14. august

JP Aarhus: 30 smittede og 300 børn sendt hjem fra aarhusianske skoler og dagtilbud
Der er coronasmittede børn på 11 aarhusianske folkeskoler og fire dagtilbud. Ca. 300 børn og 200 medarbejdere er sendt hjem til test. Bekymrende, siger børne- og ungerådmand.

12. august

JP Aarhus: Nyt dagtilbud, bedre belysning og stærkere foreninger på vej i Langkær
Der er afsat millioner af kroner til at udvikle det udsatte boligområde Langkærparken.

Altinget.dk: Dagtilbudsleder: Pædagoger skal uddannes i personlig dømmekraft
Manglende dømmekraft og dårlige samarbejdskulturer er faktorer, der kuldsejler vores børnehuse. Pædagoguddannelsen skal derfor redde fremtidens dagtilbud ved at uddanne pædagoger, som rustes med bedre vurderingsevner, skriver Stine Kart Skytte.

Information: Nyt studie: Fokus på sprog i børnehaver øger ligheden mellem børn
Det mindsker uligheden mellem børn på længere sigt, hvis man sætter ind med sproglig understøttelse i børnehaver. Det viser ny forskning. Der er behov for handling, mener minister.

21. juli

Kristeligt Dagblad: Kønsfordelingen på studier er stadig skæv
77 procent af ansøgerne til psykologuddannelsen er kvinder, 86 procent til socialrådgiver, 72 procent til pædagog og hele 99 procent kvinder til jordemoderstudierne.

10. juli

TV2.dk: Ny undersøgelse om trivsel i børnehaver – når corona er død, kan vi lege igen
Den forandrede hverdag har betydet mindre larm og færre konflikter i institutionerne. Det viser en ny undersøgelse, som Børns Vilkår står bag

9. juli

Information: Flere unge med rød studenterhue skal inspireres til at søge pædagoguddannelsen
For femte år i træk har færre unge søgt ind på pædagoguddannelsen. I en tid med stigende børnetal og minimumsnormeringer forude er det afgørende, at vi gør uddannelsen mere attraktiv for unge fra det almene gymnasium, så flere søger ind, skriver dekan på Københavns Professionshøjskole i dette debatindlæg.

7. juli

Information.dk: Fokus på dårlige vilkår og lav løn er skyld i færre ansøgere til pædagoguddannelsen
De senere års fokus på dårlige arbejdsvilkår i dagsinstitutionerne har skræmt ansøgere væk fra pædagoguddannelsen, mener eksperter. Og det er et problem, fordi der skal bruges flere pædagoger til minimumsnormeringer i fremtiden, mener pædagogernes fagforening, som også peger på, at en ’urimelig løn’ kan påvirke ansøgerantallet.

TV2.dk: Småbørn har fået mindre antibiotika under coronanedlukning
Krav om afstand, udendørsaktiviteter, afvaskning af legetøj og hyppig håndvask i institutionerne spiller ind, siger ekspert.

2. juli

JP Aarhus: Folkeskolen skal være alle børns lokale skole
En kommunal sammenligning fortæller at de ca. 80.000 kr., Aarhus bruger pr. elev, placerer os i den nederste tredjedel blandt alle kommuner og er ca. 7.000 kr. mindre end gennemsnittet. Derfor har SF sammen med Radikale og Enhedslisten også stillet budgetforslag om flere penge til folkeskolen.

Stiften: Budgetforhandlinger. Arbejdsplads udenfor
I forbindelse med årets budgetdrøftelser har politikerne alle tiders chance for at inddrage erfaringerne fra corona og prioritere at afsætte anlægsmidler til børne- og ungeinstitutionernes uderum.

Juli

Arbejderen: Ned i gear og mere kvalitet
Mange institutioner har i princippet haft minimumsnormeringer i coronatiden. I kølvandet på den nye organisering kunne personalet imidlertid også konstatere, at børnene trivedes med den nye hverdag. De skulle ikke kæmpe om opmærksomhed hos de voksne. De var der hele tiden.