Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 05. maj 2021

5. maj

Stiften.dk: Demonstranter fra talerstolen: – Vi er mere værd!
Sygeplejersker, pædagoger og jordemødre demonstrerede for en afskaffelse af Tjenestemandsreformen fra 1969 på Rådhuspladsen i Aarhus.

TV2oj.dk: Vi er mere værd – vil have gjort op med gammel reform
Tjenestemandstirsdag er arrangeret af en tværfaglig gruppe med både sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger mm., der også har stillet et borgerforslag om at få ophævet tjenestemandsreformen.

Information.dk: Højtbegavede børn svigtes i børnehaven, fordi pædagogerne ved alt for lidt om dem
Opkvalificér pædagogerne, skriver Pia Ryding i dette debatindlæg.

4. maj

Femina.dk: Kæmper for minimumsnormeringer
I dag arbejder Marie Blønd og mange andre frivillige stadig for, at normeringerne skal blive bedre end dem, politikerne indtil videre har besluttet at indføre.

29. april
DR.dk: Skal kvindefag løftes til samme lønniveau som mandefag, vil det skabe en lavine i danske lønninger
Et lønløft til kvindedominerede fag i det offentlige vil koste 15-20 milliarder kroner årligt, anslår økonom.

23. april

EB.dk: Pædagog: – Jeg vil anerkendes
Jeanett Thybo er trådt ind i debatten om mere i løn til pædagoger. For hende er kampen først lige begyndt – trods pædagogerne har stemt ja til ny overenskomst. – Når man ser vores indplacering, da tjenestemandsreformen trådte i kraft til i 1969, ser jeg det som et helt andet erhverv end det er nu. – Det her kræver politisk fokus og handlekraft.

22. april

Stiften: Pædagog efter stigende smitte: Tag vores bekymringer og arbejdsmiljø seriøst
Det her er udtryk for et spinkelt håb om, at vi må blive taget seriøst og lukket ned, når smitten bliver for stor, i samme omfang som skoler, sfo’er og resten af samfundet.

20. april

Altinget.dk: BUPL: Folketingets partier har nøglen til at sikre fair løn til velfærdsmedarbejderne
Vi har i den grad brug for et fair lønniveau for fremtidens generationer af pædagoger, sygeplejersker og andre velfærdsmedarbejdere, der er ramt af fortidens politisk bestemte uretfærdighed.

19. april

Altinget.dk: Tjenestemandsreformen er en støvet lov, der truer velfærdssamfundet
Tiden er løbet fra argumentet om, at traditionelle kvindefag skal have “lommepengeløn”, fordi manden er familiens forsørger. Lønsatserne gør det svært at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, skriver forslagsstillerne bag borgerforslaget om at skrotte Tjenestemandsreformen.

14. april

Arbejderen.dk: Tværfaglig gruppe demonstrerer hver tirsdag for ligeløn
En tværfaglig gruppe bestående af blandt andet pædagoger, socialrådgivere, jordemødre og sygeplejersker kræver opgør med uligeløn.

Stiften.dk:Andelen af skolestartere med brug for sprogstøtte er stigende i Aarhus
Efter sommerferien starter 3.030 børn i 0. klasse i de århusianske folkeskoler. Af dem er 332 så dårlige til dansk, at de skal have særlig sprogstøtte.

TV2oj.dk: 48 kommende skoleelever tvinges væk fra den lokale skole
På trods af heftig kritik om mistrivsel blandt såkaldte busbørn, fortsætter Aarhus Kommune med at tvinge tosprogede børn væk fra deres lokale skole.

Via.dk: Corona har givet både besvær og positiv udvikling i dagtilbud
Forskningsstudie fra VIA fremhæver, at dagtilbudsledelse har været udfordrende i en tid med afstand, afspritning og konstante forandringer. Imidlertid har corona-tiden også bragt positiv udvikling med sig i dagtilbud

11. april 2021

KL.dk: Pejlemærker skal give styrket tilsyn i dagtilbud
Der er behov for at få styrket tilsynet i landets dagtilbud. Derfor kommer KL nu med 8 pejlemærker, der sætter standarder for, hvordan kommunerne skal sikre kvaliteten for landets mindste.

9. april

TV2: Coronabørn tager længere tid at køre ind i institutioner
Børnene er mere tilbageholdne over for fremmede, fordi de er født ind i en krise, der gør, at de primært har været i hænderne på deres forældre.

8. april

Skoleliv.dk: Der er ødelæggende at diskutere trivselsstøtte versus læringsstøtte
Forudsætningerne for at lykkes med at styrke trivslen er dårligere, hvis vi fokuserer på trivslen alene, end hvis vi fokuserer på trivsel i sammenhæng med læring.

29. marts

Altinget.dk: Pædagoger blåstempler overenskomst, men er langt fra tilfredse
Et overvældende flertal af pædagogerne har stemt ja til den nye overenskomstaftale på det kommunale område. Resultatet betyder imidlertid ikke, at faggruppen er tilfredse, og ligestillingsminister Peter Hummelgaard er nødt til at gribe ind, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.

28. marts

JP: Små børn trivedes med covid-regler i børnehaver
Et flertal af ledere i dagtilbud oplevede øget trivsel hos børnene under covid-restriktionerne sidste år.

26. marts

Altinget.dk: BUPL: Pædagoglønnen er pilskæv, og problemet kan ikke løses ved overenskomstbordet
Politikerne flygter fra deres ansvar, når de ignorerer det problem med uligeløn, som deres forgængere har skabt. Skævheden kan ikke håndteres i overenskomstsforhandlinger, og derfor må Christiansborg gribe ind, skriver BUPL-formand Elisa Rimpler.

24. marts

Stiften.dk: Pædagogisk bæredygtighed handler ikke om, hvor god du er til at bære
Vi pædagoger har alt for længe fundet os i en alt for lav løn sammenlignet med andre faggrupper med mellemlang uddannelse. Netop nu stemmer vi om OK21-forliget. Men pilen peger på politikerne …

23. marts

Altinget.dk: Tjenestemandsreformen skulle jævnligt justeres, men det løfte blev aldrig holdt
Daværende lønnings- og pensionsminister Aage Hastrup (K) og embedsmændene bag reformen understregede i forbindelse med vedtagelsen, at de fastlagte lønklassificeringer jævnligt skulle revurderes, særligt hvis en faggruppes arbejde udviklede og ændrede sig i forhold til kompetencer og ansvar.

19. marts

piopio.dk: Minimumsnormeringer er værdikamp for arbejderklassens børn
Det er min påstand, at minimumsnormeringer er første skridt i et opgør med mange års omfordeling til de mest ressourcestærke og noget, der er til gavn for arbejderklassens børn.

17. marts

DR.dk: 50.000 borgere vil af med lønsystem fra ‘dengang kvinders løn var en slags lommepengeløn’
Et borgerforslag om at afskaffe tjenestemandsreformen har fået 50.000 støtteerklæringer.

Stiften.dk: 425 flere ansøgninger end sidste år til VIA
Professionshøjskolen VIA University College i henholdsvis Ceresbyen og på Hedeager i Aarhus N har modtaget i alt 6.189 kvote 2-ansøgninger. Der er 425 flere end sidste år og dermed en stigning på 5,1 procent.

16. marts

Herningfolkeblad.dk: Pædagogernes lønefterslæb burde høre fortiden til – nu er det tid til handling
Nu skriver vi 2021, og lønindplaceringen ikke har flyttet sig, men det har den pædagogiske faglighed. Det er på tide, at lønnen afspejler den pædagogiske praksis og teoretiske viden, som pædagogerne besidder.

15. marts

Altinget.dk: Fodslæberi spænder ben for kvinders ret til ligeløn
Trods flere overenskomst-forhandlinger med fokus på ligeløn, er det ikke lykkedes parterne at mindske løngabet nævneværdigt, inden for det almindelige aftalesystem.

12. marts

DR.dk: 360 millioner kroner til vuggestuer og børnehaver kan gå til alt andet end flere voksne
KL mener, at 20 procent af penge til minimumsnormeringer skal gå til andet end løn. – Tæt på en skandale, mener SF.

9. marts

Information.dk: Trods moderne anbringelser er der minimal forskel på at være anbragt barn i 2021 og i 1960
Desværre findes der stadig historier om udsatte børn, som har brug for kærlighed, men får det modsatte.

Stiften: Rådmand vil have flere mandlige pædagoger ansat i børnehaver og vuggestuer
Det er ærgerligt, at få mænd vælger at arbejde med de yngste børn. Børn har godt af at møde forskellige livssyn, væremåder og udtryk, som ligger i menneskers forskellighed.

TV2Østylland.dk: Thomas er pædagog: Nu skal han have flere mandlige kolleger
Kun hver ottende pædagog i Aarhus’ vuggestuer og børnehaver er mand. Det vil rådmand for Børn og Unge i Aarhus gøre op med.

Stiften.dk: Sådan stiger prisen for daginstitutioner på grund af bedre normeringer
or en fuldtidsplads vil stigningen i forældrebetalingen i 2021 betyde en stigning på: 122 kr. pr. måned for 0-3-årige til 3.811 kr. 55 kr. pr. måned for 3-5-årige til 1.954 kr. Det svarer til en stigning på ca. 3 procent.

8. marts

Information.dk: Politikerne skabte den manglende ligeløn for 50 år siden. Nu må de rette op på det
Kvindefagenes lønefterslæb er resultatet af en politisk beslutning for 50 år siden. Der er brug for politisk handling for at rette op på en lønulighed, der kun er blevet større siden.

Arbejderen.dk: Ligelønsalliancen er klar med plan for mere i løn til kvinder
Efter to overenskomster med særlig ligelønspulje er næste skridt mere retfærdige overenskomstforhandlinger og krav til regeringen om at ændre forældet gradueringssystem.

7. marts

JP Aarhus: Prisstigninger på vej til forældre med børn i dagtilbud
Således vil forældrebetalingen for en fuldtidsplads i en vuggestue fra den 1. april stige fra 3.710 til 3.811 kr. om måneden.

4. marts

VIVE.dk: Webinar- Udsatte børn og unge i Norden
Her kan du blive klogere på centrale tendenser på området for udsatte børn og unge i henholdsvis Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hvert webinar er bygget op omkring et fagligt oplæg af en fremtrædende forsker fra et af de fire lande.

3. marts

DR.dk: Statsministeren lovede coronatest på jobbet
To måneder efter skal pædagoger stadig testes i deres fritid

Altinget.dk: Lad os gøre op med kvindernes historiske lønefterslæb
En ny lønkommission skal fremtidssikre vores offentlige sektor og gøre op med den strukturelle lønskævhed mellem mænd og kvinder, skriver Sisse Marie Welling.

Information.dk: Hvis vi skal leve op til loven om ligeløn, skal der være ordentlig løngennemsigtighed
EU’s ligestillingskommissær præsenterer denne uge en ny lovgivning, som skal gøre op med løngabet mellem mænd og kvinder. Det har Danmark brug for.

Stiften: Kampagne skal lære børn og unge at færdes mere sikkert online
Med donationen vil CfDP bl.a. udvikle digitale videnskampagner, som klæder børn og unge på til at færdes mere sikkert i deres onlineliv.

2. marts

Altinget.dk: Aarhus oplever større mistrivsel blandt børn fra ressourcestærke hjem
Situationen adskiller sig fra tidligere ved i højere grad at gå på kryds og tværs af klasseskel, sociale skel og indkomst hos forældrene. Det er i høj grad noget, der findes i alle samfundslag.

Information: De unge bør få en trivselspakke
De unge er dem, der lider mest under coronanedlukningen i form af ensomhed og mistrivsel. Derfor bør politikerne i Folketinget lave en trivselspakke for de unge.

Videnpåtværs.dk: Podcast: Pædagoger tager springet til ledelse
Hvad skal der til for, at pædagoger vælger at gå ledelsesvejen? Hvilke kompetencer er der brug for, og hvornår føler man sig klar? Det sætter den nye podcast i tre episoder fokus på.

25. februar

Altinget.dk: Pædagog: Lov om normeringer kan ende som et røgslør
Jeg mener, at det er forældres ret at kende til den reelle normering, som er deres børns hverdag.

Vive.dk: Politiske beslutninger bygger på ufuldstændige økonomiske modeller
Der mangler modeludvikling, som gør os bedre i stand til at afgøre, hvilken betydning offentlige udgifter og investeringer i velfærd har. I Vive er det vores ambition at bidrage til solid forskning, som bringer os tættere på de samlede effekter af den politik, der føres på tværs af alle velfærdsområderne.

24. februar

Skoleliv.dk: Nedlukningen har haft en klokkeklar social slagside
Desværre har nedlukningen haft de største negative konsekvenser for de elever, som i forvejen havde det svært eller er mere udfordrede end andre.

22. februar

Stiften: BUPL opfordrer: Styrk børnenes og de unges trivsel – giv dem flere pædagoger
Det gælder om at få såvel de børn og unge, der stadig går i SFO’er og klubber, som de udmeldte børn tilbage til nogle voksne, som er uddannet til at arbejde med trivsel og relationer.