Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 19. november 2019

19. november

Finans.dk: Pædagogernes Pension giver de store pensionskasser baghjul på afkast
Landets 115.000 medlemmer af Pædagogernes Pension har fået deres pensionsopsparing forrentet med 14 pct. indtil nu i år. Dermed ligger de helt i top blandt selskaberne, mens Sampension ligger nummer sjok.

VIVE.dk: Rapport: Er kvindefag stadig lavtlønsfag?
En analyse af sammenhængen mellem løn og andelen af kvinder i forskellige arbejdsfunktioner

18. november

Kristeligt Dagblad: Skal minimumsnormeringer løfte alle børn lige meget eller hjælpe de svageste børn mest?
I rød blok er der enighed om, at alle landets daginstitutioner skal have ”et historisk løft”. Men støttepartierne kan ikke blive enige om modellen.

KNR.dk: Far til barn i vuggestue bekymret over manglende pædagoger
Ifølge tal fra NPK, som er landet fagforening for pædagoger, er en knap halvdelen af pædagogstilingerne i Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunea og Kommune Kujalleq sidste år ubesatte.

Fagbladet3F.dk: Lønnen er lavere i kvindefag
Kvindefag er lavtlønsfag, viser en ny undersøgelse. Hvis andelen af kvinder i et fag er 40 procent, er lønnen cirka fire procent lavere end i andre fag, hvor kvinderne udgør 30 procent.

DR.dk: Bekymret mor om travle pædagoger: Minumumsnormeringer skal gælde for alle børn
Radikale Venstre vil ikke have minimumsnormeringer i alle institutioner, men i stedet lade kommuner bestemme.

DR.dk: Armlægning om minimumsnormeringer: Daginstitutioner kan blive snydt for flere pædagoger
Regeringen forhandler om minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Men det er langt fra sikkert, at det betyder én eneste ekstra pædagog i den enkelte institution.

Arbejderen.dk: Daginstitutioner: Handling nu!
Jeg ved godt, hvad det fagligt dygtige personale i mit barns institution mangler – de mangler flere fagligt dygtige kollegaer. Mange andre sager kan hastebehandles i Folketinget – men det kan vores fremtid ikke?

17. november

JP: Kære forældre, vi skal nok tage os ordentligt af jeres børn
Vi skal til at passe på, at vi ikke gør hinanden bange for den danske daginstitutionskultur, som ellers vækker stor beundring overalt i verden.

15. november

JP Aarhus: Lavere klubkontingent på vej til børn og unge i udsatte boligområder
Børn og Unge ønsker at genindføre det reducerede kontingent i klubberne Klub2teket i Hasle, Klubben Rosenhøj i Søndervang, Klubberne i Gellerup, Klub 3 i Sødal, Klubberne i Toveshøj og Fritidshuset i Ellekær.

Ritzau.dk: Ingen grund til at forhale minimumsnormeringer: Pædagoger vil gerne op i tid
En ny undersøgelse fra BUPL viser, at seks ud af ti pædagoger på deltid er klar til at gå op i tid, hvis arbejdsvilkårene bliver bedre. Det giver mulighed for en hurtig indfasning af minimumsnormeringer.

14. november

Stiften.dk: Kontingentet i fritidsklubber steg til normalt niveau – så startede medlemsflugten
Den politiske stemning i byrådssalen hældte mest i retning af at genindføre det lave kontingent, men nogen afgørelse på sagen kom der ikke, idet den blev sendt til videre diskussion i børn- og ungeudvalget.

13. november

DR.dk: Kommuner forbereder nødplaner: Skal vi rette os efter nye ghetto-regler i børnehaver fra nytår eller ej?
Flere kommuner frygter at måtte lukke børnehaver i udsatte boligområder, hvis de ikke får dispensation fra ghetto-regler.

12. november

Information.dk: Specialisering af pædagoguddannelsen løser ikke problemet. Uddannelsen er for dårlig
Pædagoguddannelsen har mange problemer, der ikke løses af at oprette en specialiseret socialpædagogisk uddannelse. Der er brug for, at de studerende trækkes ud af normeringen i praktikken og flere penge, skriver partnere i tænketanken Idona i dette debatindlæg

11. november

Information: Jeg vil arbejde mindre, hvis ikke børnene prioriteres i den kommende finanslov
BUPL har forsøgt at råbe op om forholdene i institutionerne, men deres faglighed er for det meste blevet rutinemæssigt affejet som et partsindlæg i debatten om at få fat i flere skattekroner. Det er et historisk svigt.

TV2.dk: Danskerne ønsker minimumsnormeringer – men de er splittede om øget betaling
Flere end to tredjedele af danskerne mener, at der skal være en lovbestemt øvre grænse for antallet af børn per pædagog i landets daginstitutioner.

9. november

TV2: Her har de Danmarks bedste normeringer: – Det giver en enorm tryghed
TV 2 har besøgt en børnehave på Ærø, hvor der er 4,6 børn per voksen. Og det kan mærkes.

SN.dk: Er dette løsningen? Forældre laver ‘normerings-knuser’
Forældre i Humlebæk har lavet en regnemodel, der hurtigt kan give den reelle normering ude på hver enkel institution.

8. november

TV2.dk: Der er behov for at gøre noget drastisk i daginstitutioner, siger Red Barnet
Hos Red Barnet efterlyser man handling nu, mens SF går efter at få flere pædagoger uddannet for at nå målet om minimumsnormeringer.

7. november

TV2: Antallet af pædagoger blev fordoblet i eksperiment – så meget bedre fik børnene det
En af de ting, der er blevet målt i eksperimentet, er børnenes stressniveau. 12 ud af 15 børn faldt i stressniveau.

6. november

Altinget.dk: Vi har brug for flere voksne på velfærdsuddannelserne
HF er allerede i dag en helt central leverandør til de mellemlange videregående uddannelser i Danmark. På landsplan går cirka 3.000 personer fra HF på VUC i dag videre til en professionsuddannelse.

5. november

Stiften: Danskere: Ligestilling? – Det har vi da
Mange danskere tror, at kampen for ligestilling mellem kønnene er vundet. Det er den bare ikke, fastslår Djøf og professor.

2. november

Stiften: Helt små børn går til psykolog – men det er ikke dem der har problemet
Det nærmer sig offentligt omsorgssvigt, at politikerne ikke prioriterer bedre normeringer i daginstitutionerne. Det er nemlig fundamentet for at skabe den pædagogik og kultur der skal til, for at give de mindste børn en god start i livet.

1. november

Politiken: Bupl efter dokumentar: Behovet for minimumsnormeringer er akut
Ud af 5,5 timer, hvor treårig blev optaget, har hun 17 minutters kontakt med en voksen, viser dokumentar.

JP: Forsker: Børnehave i tv-dokumentar er ikke nødvendigvis dårlig
Manglende voksenkontakt kan hæmme børns udvikling, lyder det fra professor i forbindelse med tv-dokumentar.

JP: Institutionsleder efter dokumentar: Vi vil skabe dialog
Dokumentar viser, at børn i daginstitutioner ikke får nok voksenkontakt. Det er frustrerende, siger leder.

31. oktober

TV2: Nye optagelser viser, hvor meget kontakt pædagoger og børn har på en dag: – Det er forskrækkende
Da dagen er omme, bliver tiden gjort op, og resultatet overrasker Merles forældre. Ud af de 5,5 timer, hvor Merle er blevet optaget, har hun 17 minutters kontakt med en voksen.

TV2: ‘Eksperimentet med vores børn’ – sådan gjorde vi
Vi har opdelt en-til-en voksenkontakten i såkaldt “udviklende voksenkontakt” og “instrumentel kontakt” (også kaldet ikke-udviklende kontakt) efter Grethe Kragh-Müllers definitioner.

JP: Måske er det vigtigere for min lyst til at arbejde en time mere, om min datter har det godt i sin vuggestue her på Riisvangen
Vi skal have indført grønne og menneskelige regnemaskiner.

29. oktober

TV2.dk: TV2 dokumentar: Eksperimentet med vores børn
Hvordan har vores børn det egentlig i daginstitutionen, når vi har sagt farvel til dem? Det har TV 2 Dokumentar undersøgt i en institution i Viborg.

28. oktober

Information: Børn har ikke brug for ’rigtige’ forældre eller pædagoger, men for nysgerrige voksne
Børn har ikke brug for ’rigtige’ forældre eller ’rigtige’ pædagoger. De har brug autentiske voksne, som kommer til at gentage 80 procent af det lort, deres egne forældre gjorde mod dem.

24. oktober

JP: Vi skal sammen sætte ind mod den psykiske mistrivsel hos Danmarks børn
Børns Vilkår anbefaler en bred indsats på tværs af ministerområder, som inddrager både kommuner, regioner, børn og civilsamfund.​

Kolding Ugeavis: De folkevalgte: Ingen skal ende med Sorteper
Jeg har gemt den, fordi jeg synes, den fortæller meget om det, jeg til daglig arbejder med i Folketinget.

DR.dk: Hvordan gør vi arbejdslivet trygt for mandlige pædagoger?
Radio: Af frygt for at mandlige pædagoger eller medhjælpere bliver beskyldt for overgreb er daginstitutioner begyndt at lave særlige regler for mændene.

22. oktober

A4nu.dk: Virker det med flere voksne i børnehaverne? Regeringen vil måle effekt af tidlig social indsats
Virker det med flere voksne i børnehaverne? Regeringen vil kende gevinsten ved investeringer i tidlig indsats og afsætter 51 mio. kr. til forskning for at få svar.

JP: Flere udsatte unge – vi skal have knækket kurven
Antallet af udsatte unge med dansk oprindelse er steget fra 5,5 pct. i år 2000 til 7,1 pct. i 2017 – og her er tale om unge mennesker fra ganske almindelige middelklassehjem.

21. oktober

Zetland.dk: Her er udfordringerne for regeringens plan om minimumsnormeringer
Minimumsnormeringer står højt på dagsordenen i finanslovsforhandlingerne, men der er flere udfordringer for drømmen om bedre bemanding i vuggestuer og børnehaver. Vi har taget et kig på dem.

19. oktober

A4nu.dk: Kommuner vil spare på børnehaver og vuggestuer
– Det er fuldstændig grotesk. Vi står i en situation, hvor alle er klar over, at det er vigtigt at investere i de mindste børn og så ser vi, at mange kommuner enten har sparet eller har spareforslag om at skære endnu mere, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

18. oktober

Kristeligt Dagblad: Sidestil psykisk vold mod børn med fysisk vold
Psykisk vold kan være lige så ødelæggende for et barn som fysisk vold. Siden den 1. april har psykisk vold været strafbart på linje med fysisk vold, men i samfundet generelt fokuserer man stadig primært på fysisk vold.

Weekendavisen: Forskerne svigter samfundet
Forskningen er kommet på afveje, og det er nødvendigt at forandre styring, organisering og omfang af forskningen, hvis vi i Danmark for alvor skal give alle unge lige mulighed for at klare sig i livet.

15. oktober

Stiften: Fagforeninger er en beskyttelse af os alle
I virkelighedens verden står vi på skuldrene af en hel masse andre og deres sejre og nederlag igennem mange, mange år – vi har bare glemt det.

14. oktober

A4nu.dk: Kræver bedre uddannelse til pædagoger: Penge er ikke nok!
– Det handler om penge, men det handler også om politisk fokus generelt. Hvorvidt faget bliver regnet for noget vigtigt og har politisk opmærksomhed. Hvorvidt det tænkes ind i en større dagsorden.

JP Aarhus: Nyfødte udgør en stor del af Aarhus-væksten
2.257 af de ca. 4.911 nye borgere i Aarhus i 2018 var nyfødte, viser lidt talgymnastik.

10. oktober

Danskekommuner.dk: Der skal bruges tusindvis af pædagoger
Om ti år er brug for 8.700 flere ansatte i landets daginstitutioner, alene hvis man vil fastholde normeringerne på 2018-niveau.

Byrådsflertal vedtog budget for 2020 med ros – men også med torne
Byrådspartierne gav hinanden ris og ros under den endelige vedtagelse af Aarhus Kommunes budget for 2020.

A4nu.dk: Hvorfor er ligeløn et tabu på Christiansborg?
I dag tjener danske kvinder 13,1 procent mindre end mænd, og en hovedforklaring er, at der ikke er lige løn for arbejde af samme værdi. – Jeg er meget tæt på at kalde tjenestemandsreformen fra 1969 for en en historisk ligelønsbrøler.

9. oktober

A4nu.dk: Tænk på børnene, Mette Frederiksen
Socialdemokratiet lovede en ambitiøs børneplan, og Mette Frederiksen kaldte sig selv for børnenes statsminister. Men i stedet for den ambitiøse prioritering af børnene og deres – og vores – fremtid, er vi ved at blive spist af med et forsuttet stykke fredagsslik.

8. oktober

Stiften.dk: Rød og grøn retning i budget – trods store mangler
Bedre normeringer i daginstitutionerne har vi foreslået i årevis, uden den store opbakning. Nu er der hjælp fra den nye regering, og med budgetforliget har vi fået garanteret, at penge fra staten til minimumsnormeringer vil gå til dette.

Fyens.dk: Børneområdet og klimaet er de varme emner
Forhandlingerne om finansloven, som er et af de vigtigste punkter på regeringens dosmerseddel for det kommende år, er begyndt. Rød blok ventes at blive enige.

7. oktober

Stiften.dk: Flere penge til minimumsnormeringer
Selv hvis man forestiller sig, at halvdelen af pengene bliver brugt på at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne, vil det være utilstrækkeligt. En kommune som Aarhus vil så få omkring 57,5 millioner kroner til formålet.

JP: Fokus på flere voksne i vuggestuer og børnehaver
Hvis det står til SF, skal der være en lovbestemt normeringsmodel, der pålægger kommunerne, at der maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

3. oktober

Kristeligt Dagblad: Pædagoger og naturforening vil have flere penge i finanslov
Bupl og Danmarks Naturfredningsforening mener, at reserve på 2,1 milliarder kroner er for lidt i finansloven.

Altinget.dk: Mette Frederiksen kan ikke længere kalde sig børnenes statsminister
Regeringen svigter sine løfter om penge til minimumsnormeringer og indsatser på klimaområdet, skriver den fungerende formand for Kristendemokraterne, Isabella Arendt.

A4nu.dk: Minimumsnormeringer kommer ikke med første finanslov
Der vil gå fem år, før at minimumsnormeringer vil være fuldt indført, siger finansministeren på pressemøde.

2. oktober

TV2.dk: Regeringen fremlægger finanslovsforslag – her er, hvad vi ved
Vi ved allerede lidt om, hvad forslaget indeholder. For eksempel har regeringen afsat 2,1 milliarder kroner til en såkaldt forhandlingsreserve.

Altinget.dk: Regeringens udspil til finanslov er ude
Det er ikke godt for børnene, at de nu skal slås med vigtige sager som klima om pengene, siger formand Elisa Bergmann til TV 2 News.