Presseklip – BUPL Århus


Presseklip, hvor pædagogik, BUPL Århus og forhold i Aarhus Kommune bliver omtalt. Vi kan kun linke til de artikler pressen/medierne tillader.


Opdateret d. 24. januar 2020

24. januar

via.ritzau.dk: BUPL slår alarm over nye budgettal: Udhuler løft til de mindste børn
Børn og forældre i landets dagtilbud kan se frem til serviceforringelser for 200 millioner kroner i år, viser en ny opgørelse over kommunernes budgetter.

23. januar

Altinget.dk: Se minimumsnormeringer som en start
Vi er godt klar over, at det tager tid. Der skal være høje ambitioner og gode kompromisser. Hvis politikerne viser, at de har ambitioner om at bygge oven på skridt for skridt, så betyder det, at vi godt kan se perspektiver i det, uden at vi behøver at få alt på én gang

22. januar

Altinget.dk: KL om normeringer: Regeringen bør starte med vuggestuerne og lade børnehaverne vente
Når arbejdet med minimumsnormeringer går i gang, bør man starte med vuggestuerne, foreslår kommunerne. Vi risikerer at skuffe de danske forældre, hvis pengene smøres for tyndt ud, meldte KL.

15. januar

Via.dk: Ny fagbog om pædagogers ansvar for opsporing og underretning i dagtilbud
Ny bog om, hvordan pædagoger bedst tackler de dilemmaer, som deres rolle med ansvar for tidlig opsporing af børn i mistrivsel og underretning af myndighederne stiller dem i.

Aarhus.lokalavisen.dk: Udsatte rammes af spareplan på 90 millioner kroner om året i Aarhus
Det rammer blandt andet psykisk syge, hjemløse unge og borgere med handicap, at økonomien på socialområdet er løbet løbsk og et overforbrug på 140 millioner kroner lurer.

14. januar

Ritzau: BUPL: Børnene har brug for en tidlig indsats
Børnenes perspektiv skal altid komme først i sager om udsatte børn og anbringelser. Og der skal samtidig skrues op for mere og rettidig forebyggelse, så børn og familier får den rette hjælp tidligere.

Kristeligt Dagblad: Verbal tilsvining er dagligdag for lærere
Ifølge en kommende rapport fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er den form for verbal tilsvining fra elevernes side ikke bare noget, enkelte lærere oplever nogle gange i deres arbejdsliv. Det er virkelighed for et godt stykke over halvdelen af landets lærere, og for hver fjerde lærer er det noget, der sker på månedlig, ugentlig eller ligefrem daglig basis i deres job.

13. januar

Kristeligt Dagblad: Professor: Skolens opgave er dobbelt – og handler både om kundskaber og karakter
Skolen skal ikke kun proppe kundskaber ind i hovederne på børn og unge, men også bidrage til at styrke deres karakter, herunder egenskaber som for eksempel udholdenhed, selvkontrol, selvtillid, samvittighedsfuldhed, viljestyrke og robusthed. For det, der betyder noget for børns og unges muligheder for at klare sig senere i livet, er ikke kun det, der kan tælles, men det, der ikke kan tælles.

Skoleliv.dk: Lene Tanggaard: Lad os udforske, hvad design kan i pædagogiske sammenhænge
– hvad bringer så reelt begejstring? Er det tiden til at blive trøstet over tabet af et venskab? Er det de vidunderlige timer med at udforske livet i en dam? Er det litteraturens universer, som åbenbarer sig? Er det den lærer, der tydeligvis brænder for sit fag?

11. januar

Altinget.dk: Fagbevægelsen giver Frederiksen den første store bule i forskærmen
Med fagforeningernes kampagne for bedre dagpenge er Socialdemokratiet havnet i et umuligt dilemma mellem sit nyvundne image som arbejderparti og lønmodtagernes vilkår på et globalt marked.

Altinget.dk: Altinget åbner nyt nichemedie om børn
Det betyder, at der nu vil være en fast journalist til at dække de store politiske sager på børneområdet, både i Folketinget og ude i landets kommuner.

10. januar

A4nu.dk: Pædagoger skal opdage mistrivsel
et kræver meget at melde ud, at et barn skal tvangsfjernes, men det kan ikke være andre end pædagogernes opgave, mener en række forskere fra Aarhus Universitet.

Danskekommuner.dk: Hvorfor taler vi så lidt om budgetloven?
Fællesskabet og sammenhængskraften i samfundet er udfordret, hvis ikke Folketinget løsner kommunernes økonomiske tøjler.

9. januar

Arbejderen.dk: Deltagere i faneborg kræver et OK-løft, der kan mærkes
Fagligt aktive fra mange faggrupper på både det private og det offentlige område deltog i faneborg ved opstarten på forhandlingerne på industriens område onsdag.

DR.dk: Analyse: Skjult netværk kræver resultater ved OK20
Nu begynder overenskomstforhandlingerne for 600.000 danskere. Det kan blive sprængfarligt, lyder det fra DR’s økonomikorrespondent.

8. januar

Berlingske: Børn kan komme til at mangle en vigtig egenskab, hvis de begynder for tidligt i børnehave
Vi kan få grupper af børn og unge mennesker, som bliver usikre på de valg, som de skal træffe, som forsøger at undgå at træffe valg, og som risikerer at gå ned med flaget.

Information.dk: Ny rapport: Hver tredje kvinde i sundhedssektoren er blevet udsat for vold eller trusler
Ansatte i sundhedssektoren er markant overrepræsenterede, når det kommer til vold og trusler på arbejdspladsen, viser rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Altinget.dk: Tid og ressourcer er vigtigere end måltal om anbringelser
Vi håber i Selveje Danmark, at det kommende arbejde især omkring “kulegravningen” af anbringelsesområdet, som det er blevet kaldt, vil give plads til et større fokus på, hvordan vi hjælper og sikrer den kontinuitet og det stillads, som disse børn og unge har brug for.

Kristeligt Dagblad: Minister bekymret: Plejefamilier udvikler sig til ‘mini-institutioner’
– Hvis plejefamilierne for fremtiden skal udfylde den rolle, de oprindeligt er tiltænkt, så er det vigtigt, at en stor del af dem ligner almindelige familier med andre søskende og en hverdag, hvor mor og far også går på arbejde, særligt i anbringelsen af yngre børn.

7. januar

Kristeligt Dagblad: Forskere kritiserer at toårige kan starte i børnehave
Normeringer og gruppestørrelser er bedre i vuggestue og dagpleje end i børnehaver, fordi små børn har størst behov for omsorg og tryghed. Derfor skal vi være påpasselige med at flytte små børn til børnehaven, vurderer Lone Svinth, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

JP: Eksperter advarer mod tidlig børnehavestart for toårige
En opgørelse viser, at over en tredjedel af landets kommuner tillader, at børn starter i børnehave, før de fylder tre år. Eksperter advarer mod tendensen, mens SF vil indføre minimumsalder.

ViaRitzau.dk: Pædagoger skal ikke være reservelærere eller brandslukkere i skolen
Det kræver ledelsesopbakning, uddannelse og en stærkere faglig selvforståelse, hvis vi skal væk fra, at pædagogen bliver lærerens forlængede arm og frem til et reelt tværprofessionelt samarbejde.

3. januar

a4medier.dk: Pædagog: Jeg føler, jeg svigter børnene
Børn er nysgerrige og “født som forskere”, det burde pædagogerne have tid til at bakke op om i fritidstilbuddene.

Altinget.dk: Eksperter advarer kraftigt mod flere bortadoptioner
Statsministerens ambition om at flere børn skal bortadopteres fra deres biologiske forældre er “overhovedet ikke forsvarlig”, advarer eksperter.

Information: 3.871 børn blev anbragt i 2018, de fleste var drenge. Og andre fakta om udsatte børn
Misbrug og vold fylder ikke mest i begrundelserne for at anbringe børn uden for hjemmet, viser tal fra Danmarks Statistik. Her er, hvad du skal vide om anbringelser, tvangsfjernelser og bortadoption af udsatte børn.

Piopio.dk: Fagbevægelsen: ‘Det lover godt for det nye årti’
Nytårstalen: Glæde i fagbevægelsen over at forbedring af lønmodtagernes vilkår er på den politiske dagsorden. Børnene fik næsten al tiden i statsministerens tale. Og det er afgørende. For der er i den grad behov for, at børnene kommer i fokus i det nye årti,” siger formanden for BUPL.

Information.dk: Lad OK20 være startskuddet på en ny lighedsdoktrin
Alt for længe har arbejdsgiverne profiteret af en kynisk klassekamp fra oven. Nu er det lønmodtagernes tur til at kæmpe for sig selv.

2. januar

Arbejderen.dk: Store forventninger til nye private overenskomster
Højere løn og værn mod social dumping er blot nogle af kravene på de privat ansattes liste til OK20. Arbejdsgiverne dæmper forventningerne og peger på mere fleksibilitet på arbejdstid og på tværs af faggrænser og øget produktivitet.