Job i BUPL Århus


Er du politisk tænkende, en dygtig analytiker med et skarpt blik, har du erfaring med forhandling og gode kommunikative evner, så er du måske BUPL Århus’ nye sekretariatsmedarbejder?


Opdateret d. 31. oktober 2019

Sekretariatsmedarbejder til politisk betjening

BUPL Århus varetager som fagforening medlemmernes kollektive og individuelle interesser. Vores medlemmer er pædagoger og pædagogfaglige ledere i Aarhus Kommune. Fagforeningens kerneopgave er at følge, forbedre og forhandle medlemmernes vilkår. Stillingen er nyoprettet, og du får derfor god mulighed for at sætte dit eget præg på jobbet. Du bliver en del af en lokal fagforening med 22 engagerede kolleger.

Om jobbet

Vi søger en medarbejder, som skal:
•være sekretær på forhandlinger, som den politiske ledelse indgår i
•have et tæt samarbejde med formanden om MED-arbejdet i Aarhus kommune
•være med til at styrke BUPL Århus’ forhandlingsarbejde og synlighed
•sikre, at vi professionelt er på forkant med byrådets arbejde og særligt emner, der vedrører børn/ungeområdet
•give politisk sparring på de sager, vi arbejder med, og i samarbejde med kollegerne sikre, at vi opnår de bedste resultater
•have indsigt i, hvad der rører sig politisk både lokalt og nationalt
•udarbejde analyser som forberedelse for den politiske ledelse
•kunne lede processer og inddrage relevante samarbejdspartnere undervejs

Om dig

Vi ønsker en ny kollega, som:
•har politisk tæft og er politisk tænkende
•har en relevant politisk/kommunikativ uddannelse eller erfaring fra en politisk organisation
•kan levere analyser som grundlag for det politiske arbejde, og formidle det enkelt og forståeligt i skrift og tale
•har erfaring med at inddrage og samarbejde, så både din og dine kollegers viden kommer i spil
•er selvstændig, prioriterer opgaveløsningen og strukturerer din egen tid
•kommunikerer klart og forståeligt både skriftligt og mundtligt
•er klar på en hverdag med fart på, hvor ikke to dage er ens
•har lyst og vilje til at gøre en forskel for vores medlemmer

Om BUPL Århus

Vi tilbyder:
•Ansættelse i en lokal fagforening, hvor alle brænder for at gøre en forskel for pædagogerne
•et udfordrende job med kompetent faglig sparring
•en uhøjtidelig arbejdsplads med gode kolleger
•væsentlig indflydelse på eget arbejde
•varierende arbejdsopgaver med gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. Den er på 37 timer, og aflønning følger en fælles overenskomst med bl.a. DJØF, DS m.fl. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Sanne Bjørn på 2713 4440.

Ansøgning

Send din ansøgning til BUPL Århus via e-mail aarhus@bupl.dk senest 19. november kl. 10 og skriv ”sekretariatsmedarbejder” i emnefeltet.

Der er planlagt ansættelsessamtaler tirsdag den 26. november.

BUPL Århus – Forbundet for pædagoger og klubfolk. Vores formål er at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne og udøvelse af pædagogprofessionen, og vi varetager omkring 4.600 århusianske pædagogers og pædagogfaglige lederes interesser. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, alder, religion og etnicitet til at søge stillingen. Se mere om fagforeningen på https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-aarhus/om-fagforeningen/