Generalforsamling og vedtægter i BUPL Århus


Efter generalforsamlingen fredag den 6. oktober 2017, består BUPL Århus´ bestyrelse af


Opdateret d. 20. august 2018

Marianne Gilbert Nielsen, formand
Carin Weibull, næstformand, HB-medlem
Lars Møller, kasserer
Dorte Kyed Søndergaard, faglig sekretær
Line K. Møller, HB-medlem
Helle Ebsen, leder-TR
Jan Olesen, Hasle SFO
Rikke Bech Schmidt, DII Ellevang
Tanja Lykke Laursen, Langagerskolen
Trine Kunz Uhre, vuggestuen Holmevej
Bob Whyte, pædagog (valgt 2016)
Annette Højmark, Støttepædagog (valgt 2016)
Jonas Rasmussen, DII Lindegården (valgt 2016)
Karina Haase, Børnehuset Vesterbo (valgt 2016)
Rie Deibjerg Kristensen, Kolt Fritidsklub & Ungemiljø (valgt 2016)
Birthe Hedegaard Jensen, Børnehuset og Stjernehuset (valgt 2016)
Pernille Trøst, Holmetræet (valgt 2016)
Aske Lund Fomsgaard, Langagerskolen (valgt 2016)
Karsten Jaquet, Samsøgade Skole (valgt 2016)

Suppleanter:
Beinta Abrahamsen, vuggestuen Lærken, 1. suppleant
Nete Graugaard, DII Vestermarken, 2. suppleant
Stine Bundgaard, klubben Tranbjerg, 3. suppleant
Pia Mikkelsen, 2-Kløveren, 4. suppleant
Nina Prinds, DII Klods Hans, 5. suppleant.

Kritiske revisorer:
Ulla Nygaard (valgt 2016)
Preben Overgaard Jensen (valgt 2016)
Suppleant Jakob Larsen (valgt 2017).

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. oktober 2016.

Vedtægter for BUPL Århus
(pdf, 2 sider).