Bestyrelsen – BUPL Århus


Bestyrelsen i BUPL Århus består af 18 medlemmer.


Opdateret d. 25. oktober 2019

Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2019

Møder i bestyrelsen
Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2019. Møderne er heldagsmøder og foregår, med enkelte undtagelser, i fagforeningens lokaler på Kystvejen 17.

Mødekalender for fagforeningsbestyrelsen (FB) i 2019:

Mandag den 14. januar
Mandag den 4. februar
Mandag den 18. marts
Mandag den 8. april
Mandag den 13. maj
Fredag den 21. juni
Mandag den 12. august
Mandag den 26. august
Mandag den 9. september
Mandag den 30. september
Fredag den 4. oktober kl. 15-16 kort møde for generalforsamling
Mandag den 28. oktober
Mandag den 18. november
Torsdag-fredag 28. – 29. november bestyrelseskursus
Fredag den 13. december

Første halvår af 2020
Mandag den 13. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 23. marts
Mandag den 20. april
Mandag den 18. maj
Fredag den 19. juni

Kontakt BUPL Århus på aarhus@bupl.dk hvis du har spørgsmål i forbindelse med møderne.


Navne og kontaktoplysninger

Bestyrelsen består af 18 medlemmer samt suppleanter. Derudover er der to studerende og repræsentanter fra lederforeningens bestyrelse

Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Heino Gudmundsen

Beinta Abrahamsen

Signe Jespersen

Bettina Wiffen

Karsten H. Horn

Ulf Groth Berntsen, lederforenings bestyrelses repræsentant, ugb@bupl.dk

Henrik Lykke, PLS

Suppleanter
1. Caroline Legarth
2. Sigurd Guldbrandsen
3. Line Haaber Rasch
4. Sif Huusom Mogensen


Kongresdelegationen er på 18 medlemmer. Der er 3 suppleanter.

Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Heino Gudmundsen

Beinta Abrahamsen

Bettina Wiffen

Ulf Groth Berntsen

Signe Jespersen

Suppleanter:
1. Karsten H. Horn
2. Caroline Legarth
3. Sigurd Guldbrandsen