Bestyrelsen – BUPL Århus


Bestyrelsen i BUPL Århus består af 18 medlemmer.


Opdateret d. 01. juli 2020

Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2020

Møder i bestyrelsen
Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2020. Møderne er heldagsmøder og foregår, med enkelte undtagelser, i fagforeningens lokaler på Kystvejen 17.

Mødekalender for fagforeningsbestyrelsen (FB) i 2020:

Mandag den 13. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 23. marts
Mandag den 20. april
Mandag den 18. maj
Fredag den 19. juni
Tirsdag den 11. august
Torsdag den 20. august
Mandag den 28. september
Fredag den 2. oktober – generalforsamling
Mandag den 26. oktober
Torsdag og fredag den 5. og 6. november – bestyrelseskursus
Fredag den 20. november, evt. afhængig af kongres
Onsdag til lørdag fra den 25. november til 28. november – kongres
Fredag den 11. december

Kontakt BUPL Århus på aarhus@bupl.dk hvis du har spørgsmål i forbindelse med møderne.


Navne og kontaktoplysninger

Bestyrelsen består af 18 medlemmer samt suppleanter. Derudover er der to studerende og repræsentanter fra lederforeningens bestyrelse

 Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

 Næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk

 Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

 Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

 Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

 Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

 Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

 Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

 Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

 Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

 Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

 Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

 Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

 Heino Gudmundsen

 Beinta Abrahamsen

 Signe Jespersen

 Bettina Wiffen

 Karsten H. Horn

Ulf Groth Berntsen, Den lokale lederforening, ugb@bupl.dk

 Henrik Lykke, PLS

Suppleanter
1. Caroline Legarth
2. Sigurd Guldbrandsen
3. Line Haaber Rasch
4. Sif Huusom Mogensen


Kongresdelegationen er på 18 medlemmer. Der er 3 suppleanter.

Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Heino Gudmundsen

Beinta Abrahamsen

Bettina Wiffen

Ulf Groth Berntsen

Signe Jespersen

Suppleanter:
1. Karsten H. Horn
2. Caroline Legarth
3. Sigurd Guldbrandsen