Bestyrelsen – BUPL Århus


Bestyrelsen i BUPL Århus består af 19 medlemmer + en repræsentant fra den lokale lederforening og to studerende.


Opdateret d. 04. oktober 2021

Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 13 gange i 2021

Møder i bestyrelsen
Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 13 gange i 2021. Møderne er heldagsmøder og foregår, med enkelte undtagelser, i fagforeningens lokaler på Kystvejen 17.

Mødekalender for fagforeningsbestyrelsen (FB):

Fredag den 11. december 2020

2021:

Mandag den 11. januar
Mandag den 1. februar
Mandag den 15. marts
Mandag den 19. april
Mandag den 10. maj
Fredag den 4. juni

Mandag den 16. august
Mandag den 6. september
Mandag den 27. september
Fredag den 1. oktober, kort møde om eftermiddagen før generalforsamlingen
Mandag den 11. oktober
Torsdag den 25. – fredag den 26. november – bestyrelsesseminar
Fredag den 3. december

Kontakt BUPL Århus på aarhus@bupl.dk hvis du har spørgsmål i forbindelse med møderne.


Navne og kontaktoplysninger

Bestyrelsen består af 19 medlemmer samt suppleanter. Derudover er der to studerende og en repræsentant fra lederforeningens bestyrelse.

 Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Næstformand og kasserer Helle Ebsen, hee@bupl.dk

 Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

 Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

 Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Helle Holmgaard Petersen

Lars Tønner Frandsen

 Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

 Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

 Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

 Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Simon Høgholm Westesen

 Beinta Abrahamsen

 Signe Jespersen

Helle Trasborg

 Karsten H. Horn

Sigurd Guldbrandsen

Karin Ahlgren Jensen

René Olesen

Ulf Groth Berntsen, Den lokale lederforening, ugb@bupl.dk

Rasmus Augustenborg, PLS

Suppleanter
1. suppleant Majken Bentzen


Kongresdelegationen er på 18 medlemmer. Der er 3 suppleanter.

1. Marianne Gilbert Nielsen
2. Helle Ebsen
3. Carin Weibull
4. Line K. Møller
5. Annette Højmark
6. Birthe Hedegaard
7. Rie Deibjerg Kristensen
8. Beinta Klein Abrahamsen
9. Helle Holmgaard Petersen
10. Lars Tønner Frandsen
11. Simon Høgholm Westesen
12. Sigurd Guldbrandsen
13. Ulf Groth Berntsen
14. Rikke Beck Schmidt
15. Jan Olesen
16. Karsten Hedegaard Horn
17. Karin Ahlgren Jensen
18. René Olesen

1. suppleant Signe Jespersen
2. suppleant Helle Trasborg
3. suppleant Majken Bentzen