Bestyrelsen – BUPL Århus


Bestyrelsen i BUPL Århus består af 19 medlemmer.


Opdateret d. 12. november 2018

Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2018

Møder i bestyrelsen
Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2018. Møderne er heldagsmøder og foregår, med enkelte undtagelser, i fagforeningens lokaler på Kystvejen 17.

Mødekalender for fagforeningsbestyrelsen (FB) i 2018:

Mandag d. 15. januar
Mandag d. 19. februar
Mandag d. 5. marts
Mandag d. 9. april
Mandag d. 14. maj
Fredag d. 22. juni
Mandag d. 13. august
Mandag d. 27. august
Mandag d. 10. september
Mandag d. 1. oktober
Fredag d. 5. oktober / generalforsamling
Onsdag d. 24. oktober
Torsdag + fredag d. 08. + 09. november Kursus for bestyrelsen.
Mandag d. 19. november
Fredag d. 14. december

Kontakt faglig sekretær og næstformand Carin Weibul, clw@bupl.dk hvis du har spørgsmål i forbindelse med møderne.


Navne og kontaktoplysninger

Bestyrelsen består af 19 medlemmer samt suppleanter. Derudover er der to studerende og repræsentanter fra lederforeningens bestyrelse

Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Trine Kunz Uhre, tullepigen44@hotmail.com

Heino Gudmundsen

Beinta Abrahamsen

Signe Jespersen

Tanja Lykke Laursen, tanjalykkelaursen@hotmail.com (orlov fra 1. august 2018)

1. suppleant Charlotte Møller er indtrådt pr. 10. oktober 2018 som suppleant for Tanja L. Laursen

Ulf Groth Berntsen, lederforenings bestyrelses repræsentant, ugb@bupl.dk

Suppleanter
2. Agnes Andersen
3. Sandra Nygård Bech
4. Bettina Wiffen


Kongresdelegationen er på 18 medlemmer. Der er 3 suppleanter.

Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull, clw@bupl.dk

Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller, lkm@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Trine Kunz Uhre, tullepigen44@hotmail.com

Heino Gudmundsen

Beinta Abrahamsen

Peter From

Signe Jespersen

Suppleanter:
1. Charlotte Møller
2. Agnes Andersen
3. Sandra Nygård Bech