Bestyrelsen – BUPL Århus


Bestyrelsen i BUPL Århus består af 19 medlemmer.


Opdateret d. 20. august 2018

Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2018

Møder i bestyrelsen
Bestyrelsen i BUPL Århus mødes 15 gange i 2018. Møderne er heldagsmøder og foregår, med enkelte undtagelser, i fagforeningens lokaler på Kystvejen 17.

Mødekalender for fagforeningsbestyrelsen (FB) i 2018:

Mandag d. 15. januar
Mandag d. 19. februar
Mandag d. 05. marts
Mandag d. 09. april
Mandag d. 14. maj
Fredag d. 22. juni
Mandag d. 13. august
Mandag d. 27. august
Mandag d. 10. september
Mandag d. 1. oktober
Fredag d. 5. oktober / generalforsamling
Mandag d. 22. oktober ½ dags møde / intro for nyvalgte
Torsdag + fredag d. 08. + 09. november Kursus for bestyrelsen.
Mandag d. 19. november
Fredag d. 14. december

Kontakt faglig sekretær og næstformand Carin Weibul, clw@bupl.dk hvis du har spørgsmål i forbindelse med møderne.


Navne og kontaktoplysninger

Bestyrelsen består af 19 medlemmer samt suppleanter. Derudover er der to studerende og repræsentanter fra lederforeningens bestyrelse

Formand Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk

Faglig sekretær og kasserer Lars Møller, lrm@bupl.dk

Næstformand Carin Weibull, medlem af hovedbestyrelsen, clw@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, dks@bupl.dk

Faglig sekretær Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Anette Højmark, ah.hjerk@mail.tele.dk

Aske Lund Fomsgaard, Aslufo@aarhus.dk

Line Møller, medlem af hovedbestyrelsen (orlov fra 1. november 2017), lkm@bupl.dk

Karina Hase, karinahaase@hotmail.com (orlov fra efterår 2017)

Jonas Rasmussen, jtr@bupl.dk

Bob Whyte, bob-rob@live.dk

Karsten Jaquet, karstenjaquet@gmail.com

Jan Olesen, janxolesen@gmail.com

Pernille Trøst, pernilletr@gmail.com

Birthe Hedegaard Jensen, bhjen@aarhus.dk

Rie Deibjerg Kristensen, riemidgaard@gmail.com

Rikke Bech Schmidt, riksc@aarhus.dk

Tanja Lykke Laursen, tanjalykkelaursen@hotmail.com (orlov fra 1. august 2018)

Trine Kunz Uhre, tullepigen44@hotmail.com

Beinta Abrahamsen, (1. suppleant) indsuppleret 1. august 2018

Pia Mikkelsen, (4. suppleant) indsuppleret efterår 2017

Ulf Groth Berntsen, lederforenings bestyrelses repræsentant, ugb@bupl.dk

Suppleanter
2. suppleant Nete Graugaard
3. suppleant Stine Bundgaard
5. suppleant Nina Prinds