Aftale om lokal løndannelse for personale ved heldagsskolerne


Aftale om lokal løndannelse for personale ved heldagsskolerne