Aftale om ledelsesstruktur og aflønning af ledelsen i skolefritidsordningerne


Aftale om ledelsesstruktur og aflønning af ledelsen i skolefritidsordningerne