Ledere – BUPL Århus


I BUPL Århus kan du få rådgivning i forhold til institutionens formål og kerneopgave, lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson samt lederen som medarbejder og lønmodtager. Vi tilbyder inspiration, sparring og hjælp i lederjobbet med et pædagogfagligt udgangspunkt. BUPL Århus´s lokale lederarbejde varetages af Sanne Bjørn, lederrådgiver, Helle Ebsen, politisk ansvarlig samt Ulf Bernt Groth Berntsen, Leder-TR.


Opdateret d. 26. oktober 2021

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. 

Lederforeningen

• Kristine Schroll (DTL – Hasle Dagtilbud) Telefon: 29204180 – Mail: kisc@aarhus.dk – repræsentant til bestyrelsen i den centrale lederforing og kongresdelegeret for Lederforeningen.

• Ulf Groth Berntsen, formand (fælles leder TR pædagogfaglige ledere, Børn og Unge) Telefon: 61964181 – Mail: ugb@bupl.dk – ledernes repræsentant til den lokale fagforeningsbestyrelse.

• Inge Fynboe (pæd. leder 0-6 år – Vuggestuen Silkeborgvej) Telefon: 21314182 – mail: ify@aarhus.dk

• Lene Syberg Enevoldsen (DTL – Brabrand Dagtilbud) Telefon: 20234183 – mail: lse@aarhus.dk

• Maiken Grønvall (selvejende DTL – Børnebåndet) Telefon 41856885 – mail: magro@aarhus.dk

• Christian kamp (Pæd. leder 0-6 år – Idrætsinstitutionen Tumlehøjen) Telefon 24961067 – mail: chkc@aarhus.dk

• Laila Nielsen (pæd. leder skoleområdet – Holme Skole) Telefon: 51715464 – Mail laini@aarhus.dk

• Tina Skaarup Olesen (pæd. leder 0-6 år – den Integrerede inst. Kløverhulen) Telefon: 41858100 – mail: tsol@aarhus.dk

• Camilla Moldt (DTL – Risskov Dagtilbud) telefon: 51498720 – mail: camo@aarhus.dk

• Lene Brøndum (pæd. leder 0-6 år – Mårslet´) Telefon: 4185 6686 – mail: lenbro@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

• Bettina Bech (pæd. leder 0-6 år – Børnehuset Frydenlund) Telefon: 29204328 – mail: bebe@aarhus.dk (genvalgt 2021)

Suppleanter

• Inge Skov pæd. leder 0-6 år – Idrætsbørnehuset v/ Globus 1 – insk@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

• Mette Bjerregaard Jensen – pæd. leder 0- 6 år – Kridthuset – mebjen@aarhus.dk (nyvalgt 2021)

– Årsmødet for ledere den 14. oktober 2021.

Årsberetning 2020-21 (pdf, 10 sider)

Referat af lederårsmøde 2021 (pdf, 5 sider)

Retningslinjer for bestyrelsen (pdf, 1 side)

Samarbejdsaftale (pdf, 1 side)


BUPL’s Lederforening tilbyder lederrådgivning. Lederrådgivningen varetages af Sanne Bjørn, Helle Ebsen samt leder-TR Ulf Groth Berntsen.

Lederne i BUPL Århus kan henvende sig og få råd og vejledning, konkrete oplysninger, ny viden eller sparring i forhold til at løse en problemstilling.

Kontakt:

Sanne Bjørn, 2713 4440 – sbj@bupl.dk

Helle Ebsen, hee@bupl.dk

Ulf Groth Berntsen, leder-TR, 3546 5656 / 6196 4181 / aarhus@bupl.dk

BUPL Århus’ har desuden lavet en pjece om lederrådgivning.


I Århus er lederne repræsenteret af en fuldtidsfrikøbt leder-TR. Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år første gang i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018. Og genvalgt i 2021 med tiltrædelse den 1. januar 2022.
Kontakt: ugb@bupl.dk eller tlf. 3546 5656 / 6196 4181.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR (2022-2023) løber til 31. december 2023.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Aftalen om Leder-TR (pdf, 3 sider).

Valg til leder-TR
Der er valg til leder-TR på leder-årsmødet i efteråret, ulige år.