Ledere – BUPL Århus


I BUPL Århus kan du få rådgivning i forhold til institutionens formål og kerneopgave, lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson samt lederen som medarbejder og lønmodtager. Vi tilbyder inspiration, sparring og hjælp i lederjobbet med et pædagogfagligt udgangspunkt. BUPL Århus´s lokale lederarbejde varetages af Sanne Bjørn, lederrådgiver, Lars Møller, politisk ansvarlig samt Ulf Bernt Groth Berntsen, Leder-TR.


Opdateret d. 28. november 2017

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. 

Lederforeningen

Ulf Groth, SFO-leder, formand for den lokale lederforeningsbestyrelse. SFO Sølystskolen, 29204303, ugb@aarhus.dk

Helle Dyring Olsen, dagtilbudsleder, næstformand i den lokale lederforeningsbestyrelse og suppleant til BUPL´s lederforeningsbestyrelse. DII Løgtengården, 50426602, hdo@aarhus.dk.

Kristine Schroll, dagtilbudsleder og næstformand i BUPL’s lederforening. Vejlby dagtilbud, 29204180, kisc@aarhus.dk.

Mette Hornemann, pædagogisk leder, Børnehuset Deruda’, 87138484, hornemann@aarhus.dk.

Inge Fynboe, pædagogisk leder, Vuggestuen Silkeborgvej, 21314182, ify@aarhus.dk.

Lene Syberg Enevoldsen, dagtilbudsleder, Brabrand dagtilbud, 20234183, lse@aarhus.dk.

Bettina Bech, pædagogisk leder, Børnehuset Frydenlund, 29204328, bebe@aarhus.dk.

Jan Madsen, dagtilbudsleder, Højbjerg Dagtilbud, 29204110, jama@aarhus.dk.

1. suppleant Leif Jønsson, fritidsleder Midtbyklubben, 24960924, lejon@aarhus.dk.

2. suppleant Mette Langhein-Winther, dagtilbudsleder, Dagtilbud Carolines Børneasyl, mlw@aarhus.dk.

– valgt på årsmødet for ledere den 13. september 2017

Kommissorium (pdf, 1 side)

Samarbejdsaftale (pdf, 1 side)


BUPL’s Lederforening tilbyder lederrådgivning. Lederrådgivningen varetages af Sanne Bjørn, Lars Mølller samt leder-TR Ulf Groth Berntsen.

Lederne i BUPL Århus kan henvende sig og få råd og vejledning, konkrete oplysninger, ny viden eller sparring i forhold til at løse en problemstilling.

Kontakt: Sanne Bjørn, 2713 4440 – sbj@bupl.dk

Lars Møller 6155 4794 – lrm@bupl.dk

Ulf Groth Berntsen, leder-TR, 3546 5656 / aarhus@bupl.dk


I Århus er lederne repræsenteret af en fuldtidsfrikøbt leder-TR. Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018.
Kontakt: aarhus@bupl.dk eller tlf. 3546 5656 / 5119 5864.

Fakta
Funktionsperioden for leder-TR løber til 31. december 2019.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Aftalen om Leder-TR (pdf, 3 sider).