Ledere – BUPL Århus


I BUPL Århus kan du få rådgivning i forhold til institutionens formål og kerneopgave, lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson samt lederen som medarbejder og lønmodtager. Vi tilbyder inspiration, sparring og hjælp i lederjobbet med et pædagogfagligt udgangspunkt. BUPL Århus´s lokale lederarbejde varetages af Sanne Bjørn, lederrådgiver, Lars Møller, politisk ansvarlig samt Ulf Bernt Groth Berntsen, Leder-TR.


Opdateret d. 05. marts 2019

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. 

Lederforeningen

Ulf Groth Berntsen, formand BUPL Århus’ lokale lederforening og fælles leder-TR for pædagogiske ledere organiseret under BUPL Århus, 6196 4181, ugb@bupl.dk

Kristine Schroll, dagtilbudsleder og næstformand i BUPL’s lederforening. Hasle dagtilbud, 29204180, kisc@aarhus.dk.

Mette Hornemann, pædagogisk leder, Børnehuset Deruda’, Møllevang dagtilbud, 2337 2027, hornemann@aarhus.dk.

Inge Fynboe, pædagogisk leder, Vuggestuen Silkeborgvej, Gl. Åby dagtilbud, 21314182, ify@aarhus.dk.

Lene Syberg Enevoldsen, dagtilbudsleder, Brabrand dagtilbud, 2093 4183, lse@aarhus.dk.

Bettina Bech, pædagogisk leder, Børnehuset Frydenlund, Møllevang dagtilbud, 29204328, bebe@aarhus.dk.

Jan Madsen, dagtilbudsleder, Højbjerg Dagtilbud, 29204110, jama@aarhus.dk.

Leif Jønsson, fritidscenterleder, Fritidscenter Samsøgade, 2496 0924, lejon@aarhus.dk.

Mette Langhein-Winther, dagtilbudsleder, Dagtilbud Carolines Børneasyl, mlw@aarhus.dk.

1. suppleant: Dorthe Vinther Andersen, pædagogisk leder i Damhuset, Risskov Dagtilbud, mail: doan@aarhus.dk, mobil: 21343486
2. suppleant: Merete Horn, pædagogisk leder i Børnehuset Tusindben, Dagtilbuddet Møllevang, mail: mhorn@aarhus.dk, mobil: 40124581

– valgt på årsmødet for ledere den 28. september 2018.

Kommissorium (pdf, 1 side)

Samarbejdsaftale (pdf, 1 side)


BUPL’s Lederforening tilbyder lederrådgivning. Lederrådgivningen varetages af Sanne Bjørn, Lars Møller samt leder-TR Ulf Groth Berntsen.

Lederne i BUPL Århus kan henvende sig og få råd og vejledning, konkrete oplysninger, ny viden eller sparring i forhold til at løse en problemstilling.

Kontakt:

Sanne Bjørn, 2713 4440 – sbj@bupl.dk

Lars Møller, 6155 4794 – lrm@bupl.dk

Ulf Groth Berntsen, leder-TR, 3546 5656 / 6196 4181 / aarhus@bupl.dk

BUPL Århus’ har desuden lavet en pjece om lederrådgivning.


I Århus er lederne repræsenteret af en fuldtidsfrikøbt leder-TR. Hvert andet år er der valg til leder-TR. Alle ledere har ret til at være med til at vælge leder-TR.

Ulf Groth Berntsen er leder-TR i BUPL Århus. Ulf er blevet valgt for en periode på 2 år i 2017 med tiltrædelse den 1. januar 2018.
Kontakt: ugb@bupl.dk eller tlf. 3546 5656 / 6196 4181.

Fakta:
Funktionsperioden for leder-TR løber til 31. december 2019.
Leder-TR´en er repræsentant for alle pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, fritidsledere, dagtilbudsledere og SFO ledere.

Aftalen om Leder-TR (pdf, 3 sider).