Kontakt BUPL Århus


BUPL Århus har hver dag åbent for telefonisk henvendelse og fire dage om ugen for personlig henvendelse.


Opdateret d. 21. december 2020

Corona-situationen
8. december 2020
På grund af de nye corona-retningslinjer arbejder de fleste fra BUPL Århus kontoret nu hjemmefra. Telefon og henvendelser bliver håndteret som normalt, dog skal man lave en aftale, hvis man ønsker at møde fysisk frem på kontoret.

Julens åbningstider
Fagforeningskontoret holder åbent for telefonisk henvendelse den 28. og 30. december kl. 10-13. Den 29.12. holder vi lukket.

BUPL Århus, Kystvejen 17, 2. sal, 8000 Aarhus C
Tlf.: 3546 5650
Email: aarhus@bupl.dk

Ean nummer: 5790 0016 79545

Kontakt BUPL Århus via kontaktformular

Juleaften, nytårsaften samt 1. maj og dagen efter Kr. Himmelfartsdag er kontoret lukket


Kontakt

Sekretariatet

Formand, næstformand, faglige sekretærer

Fællestillidsrepræsentanter

Leder-TR


 

Politisk ledelse og kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejder

Vibeke Sørensen
3546 5659 / 4139 3748
vis@bupl.dk

Politisk ledelse

Kontaktinformation til BUPL Århus’ formand og de øvrige faglige sekretærer:

Formand Marianne Gilbert Nielsen
Tlf.: 3546 5650 / 6163 8668
mgn@bupl.dk

Næstformand Carin Weibull
Tlf.: 3546 5650 / 2113 9133
clw@bupl.dk

Faglig sekretær Lars Møller
Tlf.: 3546 5650 / 6155 4794
lrm@bupl.dk

Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard
Tlf.: 3546 5650 / 6094 9250
dks@bupl.dk

Faglig sekretær Helle Ebsen
Tlf.: 3546 5650 / 5119 5864
hee@bupl.dk


Sådan kontakter du a-kassen

A-kassens telefonnummer er: 3546 5200

Du skal have en aftale på forhånd, hvis du har brug for at mødes med en medarbejder i a-kassen. Men du er velkommen til at kontakte a-kassen via mail el. telefon.

Jobteamet
Spørgsmål om CV- og rådighedssamtaler, lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, herunder jobformidling:
Tlf. 3546 5280

Dagpenge og efterløns-teamet
Spørgsmål om ledighed, alle former for ydelser (dog ikke efterløn), supplerende dagpenge, arbejdsgivergodtgørelse, sygemeldinger, arbejdsophør, karantæner – samt dimittender. Spørgsmål om efterløn, herunder vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, efterlønsansøgning, vejledning og fradrag i pensioner, efterlønsmøder.
Tlf. 3546 5200

Kontakt til a-kassen via kontakt-formular (siden kræver login)