Jesper, Jens, Lis og Birthe deltog sammen med 120 andre ledere af ledere i årets konference om tvivl og handlekraft. Vi spurgte dem, hvornår de er mest i tvivl, og hvad de kan bruge tvivlen til.

Udgivet d. 11. september 2019

Jens Hastrup og Jesper Aamand, distriktsledere på klubområdet i Tårnby Kommune:

På konferencen talte ledelsesekspert Lotte Lüscher om tvivl og handlekraft som hinandens for-udsætninger. At man som leder selvfølgelig skal kunne træffe beslutninger, men at man bør invi-tere tvivlen indenfor, fordi det grundlag, man skal træffe beslutninger på, ofte er fyldt af paradok-ser.

Kan I bruge tvivlen til noget i jeres lederarbejde?

”Ja, og vi er temmelig begejstrede for den måde, Lotte Lüscher taler om tvivl som professionelt begreb, og ikke som noget, der kun bor i den enkelte leder, og som ikke bør være der. Det hun siger, er, at tvivlen skal bruges til at gøre dine beslutninger bedre. Det er jeg enig i,” siger Jens Haastrup.

”Som leder navigerer man i et hav af paradokser. Man står over for flere veje at gå, og man er nødt til at vælge en af dem. Jeg har altid tænkt på tvivl som en form for kapital, og jeg tror, at det er en stor fordel, hvis man arbejder bevidst med tvivlen,” siger Jesper Aamand.

Hvornår er I mest i tvivl, og hvordan forholder I jer til tvivlen?

”Vi står over for omstruktureringer, som vil have betydning for vores lederkolleger og medarbej-dere. Det skaber usikkerhed og sætter følelser i spil. Bl.a. skal vi selv have nye lederfunktioner samtidig med, at vi skal tage vare på dem, vi er ledere for. Vi skal afvikle og udvikle på én gang,” siger Jesper Aamand.

”Vi skal træffe beslutninger, som i høj grad kan give grund til tvivl, fordi der ingen lette løsninger er. Fx hvilke udviklingsspor vi skal sætte på hold, indtil den nye struktur kommer på plads, hvor vi selv får en mindre overordnet rolle at spille. Her bruger vi i høj grad hinanden som ledelses-team, og her kan vi godt tale om det, vi er i tvivl om,” siger Jens Haastrup.

Birthe Styrk og Lis Berndt Jacobsen, distriktsledere for SFO og indskolingsledere i Tøn-der Kommune:

Hvornår er I mest i tvivl – og hvad stiller I op med tvivlen?

”Vi står som andre ledere ofte over for dilemmaer. Et tilbagevendende dilemma for mig handler om eventuelle besparelser, hvor jeg fx skal vurdere, om børnetallet falder så meget, at jeg skal reducere i personalet, eller om jeg skal satse på, at det kommer til at gå. Det handler ikke kun om medarbejderne, men jo også om børnene – at der er tid nok til dem,” siger Birthe Styrk.

”Vi skal hele tiden prioritere, og her bruger vi begge to vores ledelsesteam – både på den skole, vi hver især arbejder på, og andre pædagogfaglige ledere på skole/SFO-området. Her kan vi sige højt, når vi er i tvivl. Det kan også være en god idé nogle gange at italesætte sin tvivl over for medarbejderne – at dette her er jeg i tvivl om, og at jeg går og overvejer den bedste løsning,” siger Lis Berndt Jacobsen.