Ellen Margrethe Svenningsen er BUPL’er og Jens Svenningsen er 3F’er. De er ikke enige om de fusionsplaner, der afgøres på fredag. Til gengæld er de enige om, hvad der skal til for at få et eventuelt lønmodtagerægteskab til at holde. Deres eget private ’LO/FTF-ægteskab’ har da også holdt i 40 år

Opdateret d. 12. juni 2019

Af: Kurt Balle Jensen (Journalist), Foto: Jens Hasse

Skal lønmodtagernes to store hovedorganisationer FTF og LO gå sammen i et ægteskab? Fredag afgøres det, om de to hovedorganisationer skal fusionere og skabe en slagkraftig fælles lønmodtagerorganisation. Og meningerne er delte. Det er de også i et af de ægteskaber, der på deres sin egen måde personificerer et eventuelt FTF/LO-ægteskab.

Ellen Margrethe Svenningsen har været gift med Jens Svenningsen siden 1979, og da de blev gift, havde de boet sammen i fire år. Det er et af mange danske ægteskaber, hvor den ene part er LO’er og den anden FTF’er. Og det er gået fint i omkring fire årtier.

Ellen Margrethe Svenningsen er børnehavepædagog i den integrerede institution Engen i Silkeborg og har været det siden den stod færdigbygget i 1996. Hun er uddannet i 1980 og har været medlem af BUPL siden studieårene i halvfjerdserne. Og som sin fagforening går hun ind for en fusion.

»Ja, jeg lytter jo til, hvad min formand siger, for jeg synes, hun gør det godt. Men det er nu også min egen holdning, at vi vil komme til at stå stærkt over for arbejdsgiverne, hvis vi fusionerer de to hovedorganisationer. Hvis der derimod havde været tale om, at BUPL skulle gå sammen med et andet fagforbund, ville jeg ikke have været så glad for det, for det er min grundholdning, at fagforeningen skal være tæt på medlemmerne. Her er der imidlertid hovedorganisationerne, der eventuelt fusionerer, og det tror jeg, kan give os samlet større styrke,« siger Ellen Margrethe Svenningsen.

Den aktuelle OK-situation

Børnehavepædagogens mand Jens Svenningsen er snedker og tidligere formand for Snedker-Tømrernes Fagforening i Silkeborg. Nu er han formand for den lokale 3F afdeling og kasserer i LO Silkeborg-Favrskov. Hans forbund forholder sig kritisk til en fusion, og det er en holdning, Jens Svenningsen deler.

»Vi er nok bange for, at det bliver sværere at få indflydelse og pleje vores medlemmers interesser i en så stor organisation. Faktisk oplever vi nogle gange, at det kan være svært at få opmærksomhed omkring de ikkeuddannede og de kortuddannedes forhold i LO, og det frygter vi, kan blive endnu sværere, hvis vi får en fusion af LO og FTF,« siger Jens Svenningsen.

Ellen Margrethe Svenningsen mener på sin side, at den aktuelle OK-situation for offentlige ansatte viser styrken ved sammenhold på tværs af LO og FTF.

»Her ser vi jo et flot sammenhold mellem fagforbund, der hører under henholdsvis FTF og LO. Det viser, at vi samlet kan stå stærkt over for arbejdsgivermodparten.«

Husk forskellene

Ellen Margrethe Svenningsen og Jens Svenningsen har ikke samme holdning til en fusion mellem FTF og LO. De kommer fra hver deres faglige område, men de er til gengæld enige om, hvad der skal til for at sikre et godt ægteskab.

Det sidste om den aktuelle situation er hendes mand Jens Svenningsen enig i, og han bemærker, at hvis fusionen bliver til noget, vil 3F arbejde loyalt i den og så få det bedst mulige ud af, det. Og hvad skal der så til for, at et sådant ægteskab kan fungere? Her kan man fint drage paralleller til et almindeligt ægteskab, mener FTF/LO ægteparret Svenningsen fra Silkeborg.

»Det handler om at respektere forskelligheder, både i et ægteskab og i en fusion af hovedorganisationer. Man skal acceptere, at vi er forskellige, og så skal man give plads for hinanden,« siger Jens Svenningsen.

Det er Ellen Margrethe Svenningsen helt enig i.

»Vi skal ikke prøve at blive ens, for det er vi nu en gang ikke, og det ville også være kedeligt. Tværtimod er forskelligheder en styrke. Det gør jo heller ikke noget, at man bliver udfordret og kan udvikle sig sammen, både i et ægteskab og i en fusion mellem FTF og LO. Det er jo udfordringerne, der giver liv,« siger Ellen Margrethe Svenningsen.

Så selv om LO/FTF ægteparret i Silkeborg ikke er enige om en eventuel fusion, er de enige om, hvad der skal til, for at et ægteskab kan holde længe, uanset om det er indgået mellem to mennesker eller mellem to hovedorganisationer.