Nye tal viser, at lederne synes, genåbningen overordnet er gået godt på grund af dygtige medarbejdere og tålmodige forældre. Men nedenunder ligger en utilfredshed med uklare regler og en frygt for udbredt stress, når adrenalinen har lagt sig.

Opdateret d. 18. maj 2020

Af: Julie Ring-Hansen Holt, Journalist, foto: Colourbox

Flere end syv ud af ti ledere på dagtilbuds- og skolefritidsområdet synes, at genåbningen af institutionerne generelt har fungeret godt. Det viser nye tal fra BUPL’s vilkårsundersøgelse for ledere.

Det overrasker formand for lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu.

»Med de kritiske røster, jeg har fulgt på eksempelvis Facebook, havde jeg forventet, at tallet havde ligget på under 50 procent. Så det er jo sådan set godt,« siger hun og forklarer det med, at der har været mange dygtige ledere og seje pædagoger, som har sørget for at finde kreative løsninger til glæde for børn og forældre i forbindelse med den trinvise genåbning.

Det er da også især, når lederen skal vurdere genåbningen ud fra børnenes perspektiv, at tallene ligger i den høje ende, for her svarer 82 procent på 0-5 års området og 73 procent på skole- og fritidsområdet, at de synes, genåbningen fungerer godt.

På bekostning af arbejdsmiljøet

Til gengæld kan man se, at genåbningen til dels har været en succes på bekostning af ledernes eget arbejdsmiljø.

Kun halvdelen (51 procent) af lederne på 0-5 års-området vurderer deres arbejdsmiljø til at være godt, mens en fjerdedel (26 procent) vurderer det til at være decideret dårligt eller meget dårligt. Det samme gør sig gældende på skole- og fritidsområdet, som i højere grad har ansat ekstra personale i forbindelse med genåbningen, med henholdsvis 67 og 19 procent.

Til undersøgelsen har lederne haft mulighed for at svare med fritekst, og blandt besvarelserne kan man se, at usikkerheden om reglerne for genåbning, den korte forberedelsestid – på én dag og i påsken – samt usikkerhed om økonomisk kompensation for ekstra personale er nogle af de punkter, der er gået hårdt ud over arbejdsmiljøet.

Flere ledere nævner – i tråd med Eva Munck Immertreu – at succesen med genåbning til gengæld kan ledes direkte tilbage til seje, hårdtarbejdende pædagoger, opbakning fra forældrene og… vejret! Ellers havde pladskravene været umulige at overholde, skriver de.

En leder formulerer det således: ’Vi er endnu langt fra at være fuldtallig med børn, og medarbejderne kører på adrenalin og motivation. Begge dele vil ændre sig snart, og så bliver det meget svært at opretholde alle retningslinjerne og et ordentligt omsorgsniveau.’

Samarbejde med forvaltning halter

Mens lederne i undersøgelsen roser deres medarbejdere, er en femtedel på den anden side ikke begejstrede for samarbejdet med forvaltningen. 19 procent af lederne på 0-5 års-området mener ikke, de har fået tilstrækkelig information og opbakning fra forvaltningen, mens det samme gælder ni procent af lederne på skole- og fritidsområdet.

»Knap 20 procent lyder ikke højt, men i sådan en situation, hvor der er brug for ekstra tæt dialog, er selv én procent for højt. Tallet burde være nul,« siger Eva Munck Immertreu.

Utilfredsheden har især handlet om de præcise regler for genåbningen, hvor Sundhedsstyrelsens første retningslinjer ifølge formanden var meget rigide. Også mere, end de måske skulle opfattes.

»Fortolkningerne har presset lederne rigtigt meget, for de har været bekymrede for at stå til ansvar for, hvis nogen blev smittede, fordi institutionen ikke overholdt reglerne til punkt og prikke,« forklarer hun.

»Men jeg tror grundlæggende, at alle har løst opgaven så godt, de kunne med de redskaber, de har haft hen ad vejen,« siger hun og henviser til, at Sundhedsstyrelsen også har måtte lære undervejs og revidere retningslinjerne.

Flere fagprofessionelle input

Eva Munck Immertreu og BUPL skal sammen med myndighederne og kommunerne evaluere forløbet og se, om noget skal gøres anderledes for at undgå frustration fremover.

»For eksempel kunne vi godt tænke os, at myndighederne inddrager fagprofessionelt personale, så man undgår nogle af de indbyggede modsætninger, lederne i institutionerne har mødt. Som for eksempel, at et vuggestuebarn skal have seks kvadratmeter, mens et børnehavebarn kun har brug for fire kvadratmeter. Eller at man som pædagog skal kunne hjælpe et vuggestuebarn med at spise og samtidigt holde to meters afstand – for så at sætte barnet ned på gulvet bagefter, hvor det tumler med de andre børn,« afslutter formanden.

Det viser ledernes vilkårsundersøgelse

Lederne på 0-5 års området:

 • 51 % vurderer deres arbejdsmiljø til at være godt/meget godt, 23 % hverken/eller og 26 % dårligt/meget dårligt.
 • 82 % synes genåbningen fungerer godt/meget godt set fra børnenes perspektiv, 12 % hverken/eller og 6 % dårligt/meget dårligt.
 • 71 % synes genåbningen fungerer godt/meget godt ud fra en helhedsbetragtning, 19 % hverken/eller og 9 % dårligt/meget dårligt.
 • 68 % er enig/meget enig i, at de er blevet inddraget i planlægningen af genåbningen af forvaltningen/nærmeste chef, 13 % hverken/eller og 19 % uenig/meget uenig.
 • 62 % er enig/meget enig i, at de har fået den nødvendige information og opbakning fra forvaltningen, 18 % hverken/eller og 19 % uenig/meget uenig.
 • 58 % er enige/meget enige i, at de føler sig klædt på til at løfte de ledelsesmæssige udfordringer, der er i forbindelse med genåbningen, 21 % hverken/eller og 20 % uenig/meget uenig.
 • 80 % er enige/meget enige i, at kommunen efterlever SST’s retningslinjer, 10 % hverken/eller og 6 % uenig/meget uenig.
 • 80 % har ansat ekstra personale i forbindelse med genåbningen.

Lederne på skole- og fritidsområdet:

 • 67 % vurderer deres arbejdsmiljø til at være godt/meget godt, 15 % hverken/eller og 19 % dårligt/meget dårligt.
 • 73 % synes genåbningen fungerer godt/meget godt set fra børnenes perspektiv, 14 % hverken/eller og 14 % dårligt/meget dårligt.
 • 73 % synes genåbningen fungerer godt/meget godt ud fra en helhedsbetragtning, 20 % hverken/eller og 7 % dårligt/meget dårligt.
 • 72 % er enig/meget enig i, at de er blevet inddraget i planlægningen af genåbningen af forvaltningen/nærmeste chef, 12 % hverken/eller og 16 % uenig/meget uenig.
 • 65 % er enig/meget enig i, at de har fået den nødvendige information og opbakning fra forvaltningen, 22 % hverken/eller og 9 % uenig/meget uenig.
 • 65 % er enige/meget enige i, at de føler sig klædt på til at løfte de ledelsesmæssige udfordringer, der er i forbindelse med genåbningen, 16 % hverken/eller og 19 % uenig/meget uenig.
 • 77 % er enige/meget enige i, at kommunen efterlever SST’s retningslinjer, 14 % hverken/eller og 4 % uenig/meget uenig.
 • 44 % har ansat ekstra personale i forbindelse med genåbningen.