For at modvirke den akutte pædagogmangel sender Københavns Kommune nu kontante bonusser og styrkede seniorordninger afsted til kommunens pædagoger. Samtidig spiller kommunen et trumfkort, som også på landsplan kan forebygge pædagogmangel.

Opdateret d. 21. december 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Manglen på pædagoger er nu så stor i hovedstadsområdet, at næsten halvdelen af de knap 1.200 pædagogstillinger, som Københavns Kommune slog op i dagtilbud sidste år, ikke blev besat af en uddannet pædagog.

Og i en tid med stigende børnetal og indfasning af minimumsnormeringer er det en stor udfordring, at færre unge søger mod pædagogfaget og at høje boligpriser gør det svært for pædagoger at købe bolig i København.

Derfor tager Københavns Kommune nu drastiske midler i brug for at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af pædagoger i kommunen. Det sker i form af en ny million-aftale indgået med vejledning fra BUPL Hovedstaden.

144 millioner kroner til at holde på pædagoger

Ifølge aftalen afsætter Københavns Kommune 144 millioner kroner over de næste fire år til rekruttering og fastholdelse af pædagogerne i byens daginstitutioner, fritidsklubber og skoler frem til år 2025.

Det sker blandt andet via kontante engangsbonusser på 15.000 kroner. Nyuddannede får bonussen, når de har været ansat i kommunen i 12 måneder, og pædagoger, som allerede er ansat i kommunen, får pengene som en fastholdelsesbonus efter otte års ansættelse.

Målet er at gøre det mere attraktivt for flere at være pædagog i København, understreger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S):

”Både for de unge og de ældre pædagoger. Vi vil så gerne have, at de bliver hos os lidt længere. Manglen på pædagoger er alvorlig. Og vi kan ikke undvære dem. Også selvom vi har mange dygtige pædagogmedhjælpere. Uddannede pædagoger passer ikke bare børn. De er specialister i børns udvikling og trivsel,” udtaler han i en pressemeddelelse.

’København sætter en prop i hullet’

BUPL Hovedstaden har længe været i dialog med Københavns Kommune om, hvordan den stigende pædagogmangel kan modvirkes, og formand for BUPL Hovedstaden, Henriette Brockdorff, roser borgerrepræsentationen for den nye aftale:

”Hvis vi skal styrke rekrutteringen til pædagogfaget, kræver det en styrkelse af både løn, arbejdsmiljø og normeringer, og aftalen i Københavns Kommune tager vigtige skridt på flere af de fronter. Men det er vigtigt at huske på, at selvom aftalen sætter en prop i hullet, så er den ikke en permanent løsning,” siger hun.

En varig løsning på problemerne med at rekruttere pædagoger stiller både krav til fremtidige overenskomstforhandlinger samt til den lønstrukturkomité, som i øjeblikket kigger på blandt andre pædagogernes lønefterslæb, mener Henriette Brockdorff.

30.000 kroner i bonus til de ældste

I øjeblikket stopper mere end halvdelen af danske pædagoger på arbejdsmarkedet inden de fylder 65. Den tidlige tilbagetrækningsalder forsøger Københavns Kommune nu også at gøre noget ved.

55-57-årige pædagoger i København får bedre adgang til seniorordninger og ekstra seniorfridage, og pædagoger over 60 år får ret til at gå ned i tid til 30 timer om ugen med delvis lønkompensation.

”Vi ved, at flere seniorfridage er noget, som pædagoger i den her aldersgruppe i høj grad efterspørger. Så det er rigtigt fornuftigt, at kommunen sætter ind her,” siger Henriette Brockdorff fra BUPL Hovedstaden.

Desuden får pædagoger, der arbejder frem til de er mindst 65 år uden at gå ned i tid, en bonus på 30.000 kroner, når de fratræder.

Flere kommuner konkurrerer om pædagoger

Aftalen i København er seneste eksempel på en tendens, hvor flere kommuner begynder at konkurrere på løn og vilkår for at tiltrække pædagoger.

Det er positivt, at det er gået op for flere kommuner, at de bliver nødt til at opruste på løn og gode arbejdsvilkår for at få den høje faglighed, som pædagogerne repræsenterer, mener Elisa Rimpler, formand for BUPL:

”Vi håber da, at flere kommuner vil følge eksemplet fra København, siger hun og roser den københavnske aftale for at have fokus på både rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

”Men det er også vigtigt at understrege, at det ikke løser pædagogers generelle lønefterslæb. Det afventer stadig en varig løsning”, tilføjer hun.

Læs også: Store lønforskelle: Brug lønnen til at rekruttere pædagoger

Trumfkort: København styrker normeringer

Københavns Kommune erkender, at løn og arbejdstid ikke er nok i sig selv. Rammerne for pædagogarbejdet skal også forbedres. Derfor indfører kommunen minimumsnormeringer allerede fra år 2022.

Og hvis man skal tro BUPL’s vilkårsundersøgelse fra efteråret 2021 kan den fremrykning styrke kommunens mulighed for at holde på pædagogerne.

Vilkårsundersøgelsen viser nemlig, at bedre normeringer og tid til arbejdet med børns trivsel gør pædagoger mere åbne for at blive i faget frem til folkepensionsalderen.

Læs også: Markante forskelle: Så meget betyder bedre normeringer

BUPL: Stadig behov for national plan

BUPL-formand Elisa Rimpler mener, alle kommuner burde kigge på, hvordan bedre arbejdsvilkår kan styrke rekrutteringen til pædagogfaget.

For at understøtte den udvikling bør der laves en national rekrutteringsplan, mener hun:

”Vi har brug for en national plan for, hvordan vi får flere til at tage en uddannelse som pædagog. Både de der kommer fra gymnasiet og HF, og de der allerede er i faget – altså pædagogmedhjælpere og assistenter, som vi skal have til at tage en merituddannelse.”

Læs mere om Københavns Kommunes specifikke tiltag for at rekruttere pædagoger her