Pædagogerne er en grundpille i samfundet, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Coronapandemien har vist, hvor vigtigt det er, at børnene har det godt.

Opdateret d. 17. december 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist / Foto: Michael Christophersen,

Uden pædagoger går Danmark i stå, kan man vist roligt sige (med en lille omskrivning af FDM’s gamle slogan ‘Uden bilen går Danmark i stå). For coronapandemien har vist, at pædagoger er en grundpille i samfundet, mener forsker Thomas Gitz-Johansen, der også fremhæver, at det er gået op for os, at det er vigtigt, at børnene har det godt.

Det er nogle af de ting, vi kan lære af et meget udsædvanligt år.

Mange børn havde brug for ekstra omsorg, da daginstitutionerne åbnede igen efter forårets nedlukning, fortæller pædagog Helle Jørgensen.