Hvordan kan pædagoger få en mere retfærdig løn? Det spørgsmål holdt BUPL en ekstraordinær kongres for at diskutere som forberedelse til overenskomstforhandlingerne i 2021. Alle skal forstå, hvorfor vores løn er så lav, hvis vi skal uretfærdighederne til livs, sagde BUPL’s formand Elisa Rimpler.

Opdateret d. 2. marts 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Du kender måske de kedelige fakta: At pædagoger får for lidt i løn i forhold til andre med samme uddannelseslængde. At sådan har det været i 50 år. Og at det har været umuligt at rokke nævneværdigt ved pædagogernes løn i forhold til andres i selvsamme 50 år.

Som Anna Zaar, faglig sekretær i PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, sagde, da BUPL onsdag den 20. november holdt ekstraordinær kongres i Nyborg om de kommende overenskomstforhandlinger i 2021 og pædagogernes løn og vilkår:

»Man mister troen på en forhandling og et system, hvis man ikke selv bliver tilgodeset.«

Egentlig var det de pædagogstuderendes (manglende) udbytte af overenskomstforhandlingerne, hun henviste til, men det indkapsler også godt pædagogernes holdning til overenskomstsystemet, i hvert fald hvis man skal tro den indignation og harme, som strømmede fra de 235 delegerede på kongressen.

Først og fremmest højere løn

Rikke Daugaard Jensen fra BUPL Midtsjælland formulerede det sådan her:

»Vores allervigtigste budskab er: Vi vil have mere i løn.«

’Uretfærdig’ var også et ord, der af flere blev brugt til at beskrive pædagogernes løn. Men som en af de delegerede tørt, men lavmålt konstaterede ved nabobordet:

»Jeg vil gerne have en uretfærdig løn, bare den er højere.«

Systemet fastholder status quo

Men det bliver ikke nemt at skabe hverken retfærdighed eller højere løn i et overenskomstsystem, som ganske vist har vist sin evne til at skabe reallønsfremgang gennem mange år, men samtidig også fastholder et lønmæssigt status quo mellem de offentligt ansatte faggrupper.

Det skyldes især, at den pulje penge, der er at forhandle om ved overenskomsterne, skal fordeles mellem alle de godt 720.000 offentligt ansatte. Og skal nogle have en ekstra stor lønstigning, for eksempel et lavtlønsfag som pædagogernes, er der andre, der skal have mindre. Det er der ikke mange faggrupper, der har lyst til at lægge privatøkonomi til.

En koncentreret smag af mangel på forståelse

Men der er alligevel håb, anførte BUPL’s formand Elisa Rimpler i sin åbningstale, og det håb byggede hun på, hvordan det er gået i diskussionen om minimumsnormeringer: For fem år siden begyndte BUPL for første gang at skubbe hårdt på for at få indført minimumsnormeringer. Skridt for skridt, år for år, er begrebet blevet så alment accepteret, at den socialdemokratiske regering i skrivende stund har svære forhandlinger med støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om hvordan, hvor hurtigt og på hvilket niveau, vi kan få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

»Hvis vi skal tage mere end museskridt, når det handler om ligeløn, og hvis vi skal have politikerne til at stå op for det, ligesom vi gør, så kræver det, at alle forstår, hvorfor vores løn er så lav – også vores venner i fagbevægelsen. Ellers kan vi ikke komme de her uretfærdigheder til livs,« sagde Elisa Rimpler.

»Hvis vi koger alle pædagogernes fagpolitiske udfordringer inklusive den lave løn helt ind til en bouillonterning, så er det en koncentreret smag af mangel på forståelse for vores fag og profession, mangel på respekt. Og i hvert fald manglende viden om, hvad vi kan. For mange forstår fortsat ikke kompleksiteten og den faglige dybde i det pædagogiske arbejde,« fastslog BUPL’s formand.

Mange nuancer i løn

Den ekstraordinære kongres og de tre temaer, den kredsede om, nemlig retfærdig løn til pædagoger, tid til faglighed og pædagogfaglig ledelse, skal være afsættet for hovedbestyrelses videre arbejde med overenskomstforhandlingerne og for forårets diskussioner blandt BUPL’s medlemmer om de krav, der skal rejses til overenskomstforhandlingerne i 2021, forklarede Elisa Rimpler til Børn&Unge.

Er det nødvendigt med en hel kongres for at finde ud af, at pædagogerne gerne vil have bedre løn?

»Ja, det er det, for der er mange nuancer i det. Det er vigtigt, at vi får en debat om, hvilke problemer der findes, og hvilke løsninger der er. Når vores kongres føler sig klædt på til overenskomstforhandlingerne, så er vi også bedre i stand til at drøfte det med vores medlemmer. Vi skal arbejde videre herfra, så vi står stærkest muligt, har de gode argumenter og et godt afsæt for at stille de rigtige krav, så vi kan få et godt resultat ved overenskomstforhandlingerne i 2021,« sagde Elisa Rimpler.

Læs mere om OK21 – Din overenskomst

Læs mere om den ekstraordinære kongres og de tre temaer

Læs Børn&Unges tema ‘Hvorfor skal vores løn være så latterligt lav?’

Hør podcasten ‘Får pædagoger løn som fortjent?’