Manglende kontakt til kolleger er en væsentlig grund til dårligt arbejdsmiljø blandt pædagoger. Hver 3. har et dårligt arbejdsmiljø, hvilket bekymrer BUPL. Arbejdsgiverne anerkender, at hensynet til smittebegrænsning har haft stor indflydelse på pædagogers hverdag.

Opdateret d. 18. maj 2021

Af: Mikkel Prytz (journalist), Perleplader: Kirstine Kirk

Vi mangler at sparre med hinanden og at arbejde på tværs. Der går meget viden tabt, når man ikke har den uformelle kontakt til sine kolleger. Det er frustrerende ikke at kunne tale med ens kolleger om fagligheden og det, der rører sig.

Sådan lyder et udpluk af de mange kommentarer, som pædagoger har skrevet i en ny undersøgelse fra BUPL. I undersøgelsen svarer hver tredje pædagog, at deres arbejdsmiljø i øjeblikket er dårligt eller meget dårligt.

Når man kigger på årsagerne til den manglende trivsel, bliver det klart, at fraværet til kollegerne sammen med blandt andet ændringer i rutiner og praksis på grund af coronarestriktioner har en stor betydning.

Det kommer ikke bag på Malene Friis Andersen, ph.d. og arbejdsmiljøforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (NFA).

”Man kan godt have en idé om, at pædagoger stadig er en del af det samme kollegiale fællesskab, fordi de tager på arbejde, som de plejer. Men det gør de netop ikke,” siger hun.

 

Bobler på arbejdet

For ligesom der er bobler i resten af samfundet, er der også bobler på en arbejdsplads. For pædagoger består de af mindre grupper af børn og kolleger, som man skal begrænse sin daglige kontakt til.

Ifølge Malene Friis Andersen viser forskning, at nogle arbejdsrelationer styrkes under coronakrisen, mens andre svækkes.

”Og det kan opleves som et stort savn, at man eksempelvis ikke kan få hjælp fra Merete, som ellers er supergod til at håndtere Benjamin, når han ikke vil med de andre ud på legepladsen,” siger hun og understreger, at kollegial sparring er en særligt vigtig ressource for pædagoger og andre, der arbejder med høje følelsesmæssige krav.

Perlepladefigurerne, som er den gennemgående illustration i det nye nummer af Børn&Unge, forestiller pædagoger og er fremstillet af Kirstine Kirk, der selv er pædagog og ofte bidrager med gode råd til kreative projekter i Børn&Unge.

 

Lav arbejdsglæde

BUPL har tidligere i coronaforløbet spurgt til pædagogers arbejdsmiljø. Sidste forår, under den første nedlukning, svarede 53 procent af deltagerne i en stor vilkårsundersøgelse, at de havde et godt arbejdsmiljø, mens 18 procent gav en dårlig vurdering.

I den aktuelle undersøgelse, som er foretaget blandt et panel af BUPL-medlemmer, beskriver 39 procent deres arbejdsmiljø positivt, mens 33 procent vurderer det negativt.

”Det er bekymrende, at hver tredje pædagog har et dårligt arbejdsmiljø, for vi har brug for dygtige, innovative pædagoger, og det får vi ikke, hvis arbejdsmiljøet er dårligt,” siger Bitten Persson, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med ansvar for arbejdsmiljø.

”Undersøgelsen giver anledning til, at alle pædagoger tager fat i deres arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant og indleder en snak om, hvordan arbejdsmiljøet er på deres arbejdsplads. Hvis nogen har det ligesom pædagogerne i undersøgelsen, er det en anledning til at starte en dialog med kommunen om det lokale arbejdsmiljø. Vi ved, at dårligt arbejdsmiljø kan ses på sygefraværet, og det ønsker hverken pædagogerne eller kommunerne,” siger hun.

 

Et skridt mod en mere normal hverdag

Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), anerkender, at hensynet til smittebegrænsning har stor indflydelse på, hvordan hverdagen bliver indrettet.

’Man har ikke i samme høje grad kunnet indgå i struktureret faglig sparring med sine kollegaer og i det hele taget være social på sin arbejdsplads. Det har helt sikkert påvirket arbejdsmiljøet, og derfor er det også godt, at sundhedsmyndighederne nu har præciseret, at personalemøder godt kan gennemføres. Det er et vigtigt skridt mod en mere normal hverdag,’ skriver han i en mail til Børn&Unge og betoner, at alle kommunalt ansatte skal opleve at have et godt arbejdsmiljø.

’Det har vi i KL forpligtet os til at medvirke til i forbindelse med indgåelsen af trepartsaftalen om nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Her indgår også, at færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger indenfor bl.a. daginstitutions- og undervisningsområdet,’ lyder det fra Michael Ziegler.

Læs tema om pædagogers trivsel under coronapandemien i Børn&Unge nr. 5/2021


Spørgsmål og svar fra undersøgelsen

Her kan du se, hvad BUPL har spurgt om, og hvordan pædagogerne svarede:

  • Hvordan vil du vurdere dit arbejdsmiljø på nuværende tidspunkt?

Dårligt/meget dårligt: 33 %

Hverken godt eller dårligt: 28 %

Godt eller meget godt: 39 %

  • I hvilken grad påvirker ændrede rutiner og praksis som følge af coronarestriktioner dit arbejdsmiljø i en dårlig retning?

I høj grad: 76 %

I nogen grad: 18 %

I mindre grad: 5 %

Slet ikke: 1 %

  • I hvilken grad påvirker mindre kontakt med dine kolleger dit arbejdsmiljø i en dårlig retning?

I høj grad: 59 %

I nogen grad: 29 %

I mindre grad: 8 %

Slet ikke: 4 %

Kilde: Panelundersøgelse blandt BUPL’s medlemmer april 2021. 1.168 medlemmer har deltaget i undersøgelsen.