På BUPL’s kongres i november 2008 blev det besluttet, at BUPL skulle udarbejde et etisk grundlag. Ønsket var, at etisk grundlag skulle bidrage til en løbende debat blandt pædagoger, om etiske overvejelser i det daglige pædagogiske arbejde. Samtidig skulle et etisk grundlag også være med til at synliggøre, hvad pædagoger ved, kan og gør og dermed skabe tillid til, at pædagoger er dem, der bedst kan løfte den pædagogiske opgave.

Opdateret d. 5 december, 2013

Denne pjece er en del af BUPL’s debat om et etisk grundlag for pædagoger. I pjecen giver Jørgen Husted, lektor ved institut for filosofi og idéhistorie, Århus Universitet, sit bud ind i debatten om professionsetik for pædagoger. I pjecen peger Jørgen Husted på, at:

“En professionsetik handler ikke om at definere korrekt og ukorrekt pædagogisk arbejde. Det går ikke ud på, at arbejdet skal
være så upåklageligt eller korrekt så muligt, men netop så godt som muligt.”