BUPL er klar med en plan, der kan skaffe de flere end 10.000 ekstra pædagoger, der er brug for i 2029. Nu og her handler det blandt andet om at sikre bedre arbejdsvilkår, så flere pædagoger går fra deltid til fuld tid, men det er også nødvendigt at se på pædagoguddannelsen.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Bedre normeringer i daginstitutioner er et af de store temaer under denne valgkamp. Men før der kan komme flere uddannede hænder til de mindste børn, skal der gøres noget ved den udfordring, at der kommer til at mangle omkring 10.000 pædagoger om 10 år, alene på grund af det stigende børnetal.

Derfor rejser flere spørgsmålet: Hvor skal de mange ekstra pædagoger, der er brug for inden for en kort årrække, komme fra?

Nu præsenterer BUPL en plan for, hvordan man kan sikre nok uddannet pædagogisk personale i landets daginstitutioner – også med de flere end 60.000 børn mellem 0 og 5 år, som man forventer vil være kommet til allerede om 10 år.

»Det er en bunden opgave for den kommende regering at sørge for, at der er pædagoger nok til at besætte stillingerne. Det skal være en del af regeringsgrundlaget eller til næste finanslovsforhandlinger. Ellers vil andelen af pædagoger i daginstitutioner falde, og det vil gå ud over kvaliteten i det pædagogiske arbejde,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget i BUPL.

Fra deltid til fuld tid

BUPL foreslår en lang række tiltag på både kort og længere sigt, som tilsammen skal gøre det muligt at sikre, at der er nok uddannede pædagoger i 2029.

»For det første handler det om at få vores sidste ledige pædagoger i job. Vi har dimittender, der går ledige i op til et år, og de skal bringes i spil,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, som også foreslår at forbedre arbejdsvilkårene, så flere pædagoger går fra deltidsstillinger til fuldtidsarbejde.

Et andet af BUPL’s forslag handler om en højere dimensionering på pædagoguddannelserne.

»Vi har den mest søgte mellemlange videregående uddannelse, men der er plads til flere studerende. Alene på Københavns Professionshøjskole er der 300 ledige pladser. Vi har brug for at tale uddannelsen op og højne kvaliteten, så endnu flere vil uddanne sig til pædagog,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.


Her er de vigtigste punkter i BUPL’s plan

 

  • Flere pædagoger skal fra deltid til fuld tid
  • Bedre løn og vilkår til pædagoger
  • Arbejdsmiljøet for pædagoger skal være attraktivt
  • Kvaliteten af pædagoguddannelsen skal øges
  • Dimensioneringen på pædagoguddannelsen skal øges
  • Der skal oprettes flere uddannelsesstillinger for medhjælpere og PAU’er

Læs hele rekrutteringsplanen