Esbjerg Kommune giver ledere af skolens undervisning 80.000 kroner mere om året end ledere af fritidsdelen, selv om jobbeskrivelserne er identiske. Sagen er udtryk for en generel tendens, mener BUPL’s lederforening.

Udgivet d. 14. januar 2020

Af: Mikkel Kamp, journalist

De har delt ledelse, og jobbeskrivelsen og ansvaret er det samme. Alligevel ser lønsedlen helt forskellig ud for ledere af de enkelte afdelinger på skoler i Esbjerg, som er spredt på flere matrikler.

De læreruddannede ledere af undervisningen får nemlig hele 80.000 kroner mere om året end deres pædagoguddannede kolleger, hvis hovedansvar ligger i fritidsdelen.

Den forskelsbehandling har fået BUPL til at føre sagen op på det højeste niveau, så det nu er det, der hedder ’en interessetvist på niveau 4’. Det er første gang BUPL tager en interessetvist til så højt niveau, og det betyder, at man efter i to år at have forsøgt at finde en løsning nu mødes i et såkaldt paritetiske nævn. Nævnet består af to politikere fra BUPL, to fra Kommunernes Landsforening og en opmand.

BUPL: Uforståeligt

BUPL-formand Elisa Rimpler har svært ved forstå, hvorfor Esbjerg Kommune agerer, som den gør. »Det er godt, at Esbjerg Kommune har indført flerfaglig ledelse og anerkender, at lærere og pædagoger bidrager med hver sin faglighed. Men det er uforståeligt, at kommunen går imod sine egne værdier og betaler mindre til lederne, som er uddannede pædagoger. Det sender et signal om, at deres arbejde er mindre værd,« siger hun og uddyber:

»Det er problematisk, fordi KL sammen med os kæmper med at få omverdenen til at forstå vigtighed af det pædagogiske arbejde – forstå, hvor afgørende professionen er for børns liv og udvikling « siger Elisa Rimpler.

Ledelsen er fælles

Udgangspunktet for sagen er, at Esbjerg Kommune indførte en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, så en skoleleder har ansvaret for skoler på flere matrikler. I den enkelte afdeling har lederen af undervisningen og lederen af fritidsdelen det samlede ledelsesansvar på tværs af skole, SFO og klub. Og skolerne mener det seriøst med det fælles ansvar. I et jobopslag til to lederstillinger, der skal besættes til marts, skriver en skole:

’Vi ønsker, at vores 2 nye ledere skal dele lederskabet og i fællesskab lede skole og SFO. Selvfølgelig vil mange ledelsesopgaver blive fordelt, men vi mener det alvorligt, når vi siger, at matriklen skal ledes i fællesskab, og at begge ledere skal forpligte sig til ledelse i både skole og SFO.’

Alligevel får den ene leder altså 80.000 kroner mere i årlig løn end den anden, hvis det står til Esbjerg Kommune.

En generel tendens

Selvom lederne i andre kommuner ikke oplever præcis det samme som deres kolleger i Esbjerg gør, er forskelsbetalingen udtryk for en generel tendens, fortæller Eva Munck Immertreu, der er formand for Lederforeningen i BUPL.

»Vi ser det på flere skoler, som har både en SFO-leder og en indskolingsleder, og andre steder hvor SFO-lederen også er indskolingsleder. Her er der en historik som siger, at de pædagoguddannede bliver aflønnet på et lavere niveau. Det er mere reglen end undtagelsen, at de læreruddannede ledere får højere løn,« siger Eva Munck hun.

Det betyder dog ikke, at det er i orden, understreger lederformanden: »Vi har en lovgivning, hvor der står, at vi skal have lige løn for lige arbejde, så selvfølgelig skal de have det samme i løn. Vi er nødt til at gøre op med det her.«

Tid til at se på kompetencer

Lederforeningen i BUPL er allerede i gang med arbejdet. Når sagerne opstår i de enkelte kommuner, bliver de taget op i den lokale fagforening. Lederforeningen har også løbende dialoger med KL om blandt andet den her problematik. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan sagerne i sidste ende blive taget til det øverste niveau ligesom sagen fra Esbjerg.

Eva Munck Immertreu håber, at fremtiden vil byde på færre af den type sager.

»Det kan godt være, at det har været sådan før, men nu er tiden til at kigge på, hvilke kompetencer den enkelte leder har – og så skal en pædagoguddannet leder selvfølgelig have lige så meget som en læreruddannet,« siger Eva Munck Immertreu.

Håber på en løsning

Elisa Rimpler skal selv være den ene af to repræsentanter for BUPL, der skal mødes med KL og en opmand. Hun håber, at de finder en fælles løsning.

»De andre i nævnet kan forhåbentlig se, at de pædagogiske lederes arbejde skal understøttes med en fair og retfærdig aflønning. Det støtter vi op om for vores ledere og alle andre medlemmer i øvrigt.

Det er personalepolitisk forskelsbehandling. Og når kommunen vil, at det pædagogiske arbejde anerkendes ledelsesmæssigt, og der ovenikøbet har delt ledelse, så skal begge aflønnes ordentligt,« siger Elisa Rimpler.

KL vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere sagen, men presseafdelingen bekræfter, at man sagen er modtaget, at KL nu går i gang med at behandle den efter reglerne. Det er endnu ikke aftalt, hvornår parterne mødes, men det sker formentlig i løbet af de næste to måneder.

Læs om tvister