Coronakrisen har kostet medlemmer i mange klubber. Det bliver svært at fange børn og unge ind igen, når de først har vænnet sig til et liv uden klubben, frygter pædagogerne.

Udgivet d. 4. september 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist / Foto: Lisbeth Holten,

Lige nu står mange klubber på randen af en dyb medlemskrise. I forvejen er klubberne i intens konkurrence med alle mulige andre tilbud om børnenes tid og interesse. Samtidig er de blevet presset hårdt af folkeskolereformens lange skoledage, og nu ser coronakrisen ud til at blive det slag, der kan true mange klubbers overlevelse. For nedlukningen af det danske samfund har kostet mange medlemmer – medlemmer, som næppe finder vej til klubben igen.

Klubberne i Syddjurs Kommune er blandt de hårdest ramte. De små børn, der skulle fra SFO til fritidsklub i foråret, blev ikke meldt ind i klubben. Så manglede klubberne 150 børn, og seks pædagoger blev fyret på grund af det lavere børnetal.

En vilkårsundersøgelse gennemført af BUPL blandt pædagoger og ledere fra 31. maj – 11. juni viser også, at mange klubber har mistet medlemmer. Således svarer 14 af 26 klubledere, at de har haft flere udmeldelser end normalt. Og en tredjedel af klublederne har også oplevet færre indmeldelser.

Christoffer Schultz, udvikliingskonsulent i Ungdomsringen, hører den samme bekymrende melding fra hele landet: Børn og unge vælger klubberne fra.

»Det har slået hårdt, at corona er kommet. Pludselig bliver man vurderet på ny både af forældre og af de børn og unge, som er blevet lukket ude på grund af krisen. De finder ud af, at ’hey, vi kan også godt spille computer derhjemme eller spille fodbold på anlægget’. Og så har de ikke øje for den faglige kvalitet, der er i klubben,« siger Christoffer Schultz.

Nogle forbliver ude

I Pumpestationen, et stort fritidscenter på Østerbro i København med 750 medlemmer i alderen 10-18 år, har man mistet omkring 50 medlemmer, anslår musik- og kontaktpædagog Andreas Fløde.

Det skyldes især, at børnene i 4. og 5. klasse ikke kunne komme i klubben, da klubben åbnede igen efter corona-nedlukningen, men var henvist til, at der blev holdt klub i deres klasselokaler.

»Det var på ingen måde det tilbud, de var vant til, og der var ikke de aktiviteter, vi har hos os. Vi har haft meget få remedier i skolen, og det har gjort, at der fra starten var rigtig få fremmødte børn. Da vi begynder at åbne klubben igen, kommer ikke alle børnene tilbage,« siger han.

Han er bekymret for, om klubben kan få fat i de børn, der nu er meldt ud.

»Jeg ved godt, at nogle af dem, der er ude, forbliver ude. De bliver vant til at få dækket deres behov andre steder,« siger Andreas Fløde.

»Og så vil man kunne se, at de ældre børn i 4.-7. klasse vil mangle i højere grad end tidligere. Og hvis børnene begynder at melde sig ud i 5.-6. klasse, så mangler vi medlemsgrundlag til ungdomsklubben senere,« siger Andreas Fløde.

Ude på gaden

Også i Klub Granskoven i Glostrup, en klub med omkring 200 børn fra slutningen af 3. klasse til 9. klasse, har der været flere udmeldelser end normalt, fortæller teamkoordinator Lena Rygaard.
»Vi har mistet en del, primært 5. klasser og lidt fra 4. klasserne. De har ikke fået det tilbud, de plejer,« siger hun.

Klubben har primært haft fokus på aprilbørnene fra 3. klasserne. Samtidig har tilbuddet til børnene i 4. og 5. klasse haft karakter af pasning, fortæller Lena Rygaard. Og det har de fleste af børnene valgt fra.

»Der har siddet en pædagog med 1-2 børn i en klasse. Hvis de var rigtig heldige, var der 3-4 stykker.«

Mange af børnene har fundet på noget andet at lave.

»Så render de ude på gaden, på legepladser eller hjemme hos hinanden. Men de mangler de sociale relationer, vi kan give dem,« siger hun.

Hun håber, at klubben kan samle nogle af børnene op igen med opsøgende arbejde, når klubben kan åbne som normalt.

»Men det bliver rigtig svært, for nu har de fundet på noget andet at lave. Jeg tror ikke, vi kommer til at redde hele den årgang.«

Frygter for jobbet

Situationen skaber også bekymring hos kollegaerne, fortæller Lena Rygaard.

»Børnene er på en måde vores kunder. Vi er afhængige af, at de kommer, ellers har vi ikke noget job. Her i september kigger kommunen på børnetallet, og det bruger man til at regulere personalet. Eftersom børnetallet er faldet rigtig meget, sidder mange og frygter for deres job,« siger hun.

Taget sig for givet

Medlemsflugten i forbindelse med coronakrisen er salt i det sår, skolereformen har været for landets fritidstilbud: Mindre fritid, høje takster og dårligere normeringer har kølnet interessen for fritidstilbuddene.

Derfor ser Christoffer Schultz fra Ungdomsringen da også corona-udmeldelserne som en forlængelse af en krise, som i forvejen har ramt mange klubber:
»Der har været et længere tilløbsstykke og ikke bare: ’Hov, der kom krisen, hvordan retter vi op på det?’ Jeg tror, klubberne gennem flere år har taget sig selv lidt for givet, og man har måske ikke været så opmærksom på at få italesat den pædagogiske kvalitet.«

Læs hele temaet om klubberne, der kæmper for deres liv her.

Udviklingsprojekt gav dobbelt så mange medlemmer