Boern Amp Unge Kirstenjensenborgmesterhillerod 200


Hillerød Kommunes borgmester Kirsten Jensen (S):

”Selv efter ministerens udtalelser vil jeg opfordre til at genindføre muligheden for dimensionering. Jeg har fuld tiltro til, at hvis muligheden bliver genindført, så vil vores daginstitutionsledere kun dimensionere på åbningstid eller antallet af børn, hvis de vurderer, at hverdagen simpelthen ikke kan hænge sammen uden.” / Foto fra Hillerod.dk