Efter militærkuppet i Myanmar i februar 2021 har en række danske pensionskasser fået kritik for deres investeringer i landet. ’Vores håb var, at understøtte demokratiet, men det holdt ikke,’ lyder det fra PBU, der trods hurtig reaktion stadig får kritik fra forsker. Den kritik afviser PBU dog.

Opdateret d. 11. maj 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

I efteråret 2020 investerede pædagogernes pensionskasse, PBU, omkring syv millioner kroner i den sydkoreanske virksomhed Posco, der blandt andet sælger stålprodukter i Myanmar.

Men Posco havde forretningsforbindelser til Myanmars militær, som få måneder senere kuppede landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Kuppet betød, at PBU hurtigt afbrød investeringerne, mens en række andre danske pensionskasser afventede situationen.

På trods af den hurtige reaktion er der dog stadig grund til at se kritisk på PBU’s investeringer af pædagogernes pensionspenge i et land, som i årevis har været ustabilt. Det mener professor ved institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet (RUC), Jacob Dahl Rendtorff, som forsker i virksomheders ansvar og etik.

’Kuppet er ikke kommet ud af den blå luft’

Jacob Dahl Rendtorff understreger, at man kan godt investere etisk i risikofyldte lande med henblik på at understøtte eksempelvis en demokratisk bevægelse.

”Men udviklingen i Myanmar og PBU’s hurtige frasalg af Posco-investeringer efter kuppet kunne tyde på, at man ikke har haft tilstrækkelig indsigt i landet. For militærkuppet er jo ikke kommet ud af den blå luft. De her afvejninger af, om man understøtter et demokrati eller risikerer indirekte at støtte et militær, som kupper magten, er enormt svære. Men det i sig selv kan også ses som et argument for, at de danske pensionskasser burde have holdt sig væk,” siger han til Børn&Unge.

PBU: Målet var at støtte demokrati i Myanmar

Netop ønsket om at understøtte den demokratiske bevægelse lå til grund for, at PBU i efteråret 2020 besluttede at investere i Posco og stålproducentens samarbejde med virksomheder i Myanmar, fortæller næstformand i PBU’s bestyrelse og medlem af BUPL’s forretningsudvalg, Lasse Bjerg Jørgensen.

”Poscos produkter var nødvendige for genopbygningen af Myanmar, der på det tidspunkt var ledet af demokratisk valgte Aung San Suu Kyi. Vores håb var, at investeringen kunne understøtte landets demokratiske udvikling, men det holdt ikke, og derfor frasolgte vi aktierne,” fortæller han.

Lasse Bjerg Jørgensen afviser samtidig kritikken af PBU fra professor Jacob Dahl Rendtorff:

“Det er altid nemt at være bagklog. PBU havde de bedste motiver for at investere i Myanmars demokrati. Og vi reagerede hurtigere end alle andre, da det gik galt, og det er jeg stolt og tilfreds over. Det viser, at vores etiske politikker virker,” understreger han.

PBU-salg skete automatisk efter etiske brud

Lasse Bjerg Jørgensen fortæller, at beslutningen om at afbryde investeringerne i Posco skete så hurtigt, at bestyrelsen ikke selv var direkte involveret. Dette var muligt, fordi bestyrelsen har vedtaget en række stramme etiske politikker for, hvad PBU må investere pædagogernes pensionskroner i.

”Eksempelvis investerer vi ikke i lande, der er er omfattet af økonomiske sanktioner fra FN og EU. Og de virksomheder, vi investerer i, skal leve op til retningslinjerne i Global Compact, som er FN’s samarbejde om etiske og ansvarlige virksomheder. På bagrund af de etiske politikker kunne PBU’s direktion agere hurtigt og afbryde investeringerne allerede inden bestyrelsen havde mulighed for at samles,” siger han.

PBU afbrød altså hurtigt investeringen i Posco og virksomhedens forretninger i Myanmar, mens andre danske pensionskassers tøven medførte kritik fra flere sider.

Lasse Bjerg Jørgensen understreger, at beslutningen om frasalget næppe vil kunne ses på den enkelte pædagogs pensionsopsparing:

”Der er tale om syv millioner kroner, vi har frasolgt, og samlet set har PBU investeret omkring 81 milliarder kroner af pædagogernes pensionspenge. Så pædagogerne behøver ikke være nervøse for deres pensionsopsparing på baggrund af det her.”

FN advarede om Posco-samarbejde allerede i 2019

Et år før PBU investerede i Posco – i august 2019 – offentliggjorde FN en rapport om militæret i Myanmars økonomiske interesser. Her blev firmaet Poscos samarbejde med virksomheder i Myanmar, der er under militærets kontrol, nævnt direkte.

”I betragtning af FN-rapporten fra 2019 burde PBU allerede op til købet af Posco-aktien have drøftet forholdene i Myanmar. Det burde være en del af en almen aktieovervågning,” mener professor Jacob Dahl Rendtorff.

Men trods FN-rapporten fra 2019, var Posco i efteråret 2020 stadig nævnt som en virksomhed, der lever op til retningslinjerne i FN’s eget Global Compact-program for etiske og ansvarlige virksomheder. Det var afgørende for, at PBU valgte at investere i Posco-aktien, fortæller Lasse Bjerg Jørgensen:

”Da PBU investerede i Posco gav FN-rapporten fra 2019 ikke anledning til bekymring, netop fordi virksomheden ikke var i konflikt med Global Compacts retningslinjer, og fordi Poscos produkter var vigtige for en demokratisk genopbygning af Myanmar,” påpeger han.

Har stadig aktier i mikrolån til Myanmars kvinder

Pædagogernes pensionskasse har dog stadig en mindre investering med forbindelse til Myanmar:

”PBU har en politik om, at vi gerne vil hjælpe kvinder på vej i udviklingslande og lande, hvor kvinder lever under svære forhold. Derfor har vi investeret i Nordic Microfinance Initiative, som er bosat i Oslo og investerer i mikrolån til kvinder i blandt andet Myanmar. Der er tale om kvinder, som på grund af fattigdom ikke kan få lån i banken til at starte egen virksomhed. Mikrofinansiering har i efterhånden flere årtier vist at skabe en positiv forandring, og det initiativ bør vi ikke give op, fordi vi afbryder vores øvrige investeringer i Myanmar.”

Den beslutning møder forståelse fra RUC-professor Jacob Dahl Rendtorff:

”Det kan være ødelæggende for gode sociale initiativer i udviklingslande, hvis finansieringen til eksempelvis socioøkonomiske virksomheder her pludselig ryger. Så jeg kan absolut forstå, at PBU fastholder den investering,” siger han.