Danmark overgår til højeste risikoniveau, men daginstitutioner og specialtilbud skal fortsat være åbne. Nye skærpede retningslinjer skal beskytte pædagogerne. Et godt skridt, mener BUPL, men det kræver fuld opbakning fra arbejdsgiverne. Også børneministeren opfordrer kommunerne til at bakke pædagogerne op.

Opdateret d. 8. januar 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

På grund af coronapandemien er Danmark fra 6. januar overgået til risikoniveau 5, det højeste niveau.

Derfor indføres en række nye restriktioner. Blandt andet sænkes forsamlingsforbuddet til fem personer. Foreløbigt gælder de nye restriktioner til 17. januar, dog med mulighed for forlængelse.

Alligevel vil daginstitutioner, specialinstitutioner samt skole-, sfo- og klubtilbud til børn og unge i udsatte positioner stadig være åbne. Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) vurderer sundhedsmyndighederne fortsat, at dette er forsvarligt.

”Daginstitutioner er afgørende”

Samtidig understreger statsministeren, at daginstitutionerne er afgørende for ’det store maskineri’ i Danmark.

”Det gælder i produktions-Danmark, det gælder for dem, der arbejder i dagligvarebutikker, sundhedsvæsenet, ældreområdet, handicapområdet og flere andre steder. Og som land har vi behov for, selvom vi igen står et kritisk sted, at så mange som muligt går på arbejde. Enten ved skærmen derhjemme eller ved fysisk fremmøde,” slog Mette Frederiksen fast på et pressemøde 5. januar.

Hurtigere test kan mindske pres

BUPL-formand Elisa Rimpler kvitterer for, at statsministeren anerkender, at daginstitutionerne og pædagogerne er uundværlige, hvis samfundet skal holde hjulene i gang.

”Det tager vi til efterretning, og når det er sådan situationen er, så skal vi altså have ordentlig støtte og opbakning, som kan mærkes helt ud i institutionerne,” siger hun.

Elisa Rimpler glæder sig også over, at statsminister Mette Frederiksen på pressemødet omtaler en mulighed for, at pædagoger på sigt kan få mulighed for hurtigere coronatestning.

”Det er noget, vi har efterspurgt længe. For pædagogerne kan være hjemsendt i dagevis, mens de venter på henholdsvis test og svar, og det presser institutionerne. Det vil hjælpe til at lette udfordringen med personalemangel.”

Nye retningslinjer kalder på kommunal opbakning

Børne- og Undervisningsministeriets opdaterede retningslinjer understeger, at arbejdsgiverne bør sikre nok personale til at følge anbefalingerne om eksempelvis små, faste børnegrupper samt ressourcer til rengøring.

BUPL ser positivt på, at retningslinjerne bliver skærpet, men succes med dem afhænger stadig af, om arbejdsgiverne bakker pædagogerne op.

”Selvom der skal være et lokalt råderum, så vi gerne, at der kommer mere ’skal’ og mindre ’bør’ i de nye retningslinjer,” siger Elisa Rimpler.

Hun nævner eksempelvis, at det stadig vil være muligt at blande børnegrupper i ydertimerne.

”I en presset hverdag kan det virke meningsløst, at man bruger kræfter på at vaske legetøj, når man alligevel er nødt til at gå på kompromis og blande børnegrupper i ydertimerne. Der er behov for, at kommunerne spørger til og lytter til, hvad der konkret er behov for i den enkelte institution. Især, når vi står over for en ny og mere smitsom coronavariant.”

Opsang fra minister: Følg anbefalingerne

Selv uden nye deciderede krav i de opdaterede retningslinjer, må der ikke være tvivl om, at anbefalingerne skal følges. Det understreger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) over for Børn&Unge:

”Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, hvis en anbefaling ikke overholdes, fordi det ikke er et krav. Jeg har en krystalklar forventning om, at når der foreligger en anbefaling midt i en global pandemi, som går ud på at passe på personalet og gøre, at de kan gå trygt på arbejde, så sørger man selvfølgelig for som kommune og daginstitution at leve op til den,” siger ministeren.

Kommuner skal bakke op

Pernille Rosenkrantz-Theil nævner blandt andet institutioner, som via skilte har bedt forældrene om at tage mundbind på, når de kommer ind i institutionen.

”Der har vi set eksempler på, at de er blevet bedt om at tage skiltene ned igen. Og der vil jeg bare sige: Når der kommer en kraftig opfordring fra ministeriet, så er det altså hensigtsmæssigt at tage det alvorligt. Og i den alvor ligger ikke, at man beder personalet om at fjerne skilte om, hvordan forældre bør opføre sig. Tværtimod bør man bakke op om det pædagogiske personale og om, at børn afleveres udenfor eller at forældrene bærer mundbind indendørs,” siger hun.

”Godt, at ministeren tager det alvorligt”

Pernille Rosenkrantz-Theil nævner også, at KL har opfordret til, at man kan kontakter dem, hvis man oplever kommuner, der ikke lever op til anbefalingerne.

”Og skulle det ske, at man oplever, at der ikke bliver reageret og fulgt op, så er man også velkommen til at ringe til coronahotlinen i Børne- og Undervisningsministeriet,” understreger hun.

BUPL har længe påpeget, at der har været problemer med at få de nødvendige ressourcer til eksempelvis rengøring og ekstra personale helt ud i institutionerne.

”Det gælder også i specialskoler og -institutioner samt i klubber og SFO’er, der har nødpasning. Derfor er det glædeligt, at ministeren tager det alvorligt og understreger, at kommunerne ikke bare kan se anbefalingerne som et valg, og at den enkelte leder skal have opbakning fra forvaltningen til at træffe beslutning om eksempelvis dimensionering og mundbind,” siger Elisa Rimpler.

Her er de nye retningslinjer

  • Dagtilbud m.v. skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
  • For daginstitutioner og institutionslignende private pasningsordninger anbefales det, at dette sker med stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling som afsæt, hvor der er en fast gruppe af børn med et fast personale tilknyttet.
  • Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor.
  • Der bør sikres tilstrækkeligt personale til de mindre børnegrupper. Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være sammen fysisk på tværs.
  • Der opfordres endvidere til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.
  • Det anbefales, at arbejdet i grupperne foregår under supervision af pædagoger eller andet erfarent pædagogisk personale, såfremt nye medarbejdere er alene med en gruppe.
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand på 2 meter overholdes så vidt muligt, fx ved hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende.
  • Det anbefales endvidere kraftigt, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs og at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning indendørs, hvis det er vanskeligt at holde afstand. Anbefalingen om brug af mundbind/visir gælder også for øvrige besøgende i dagtilbud mv., hvis det er vanskeligt at holde afstand.
  • Det understreges, at der lokalt børafsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve retningslinjerne for rengøring

Se de fulde Retningslinjer for dagtilbud pr. 8. januar på uvm.dk