Under coronapandemien har TRIO-samarbejdet fået et boost og styrket samarbejdet mellem tillidsfolk og lederne på arbejdspladserne. Det er også tilfældet i Piletræet i Ishøj, hvor daginstitutionens nye leder har arbejdet tæt sammen med TRIO-gruppen for at styre gennem krisen.

Udgivet d. 20. september 2021

Af: Malene Mølgaard, Journalist

Da Maiken Toftholm begyndte som leder af Piletræet i Ishøj Kommune i august 2020 var det på gyngende grund.

Coronapandemien, der førte til strenge restriktioner med zoneopdelinger og børn, som blev afleveret ved lågen, gav hende svære odds som ny i daginstitutionen, der er opdelt i tre huse, hvor personalet har været adskilt under nedlukningen. Det betød, at hun var nødsaget til at danne nye relationer med de 40 ansatte hen over mange forhindringer, fortæller hun:

”Så jeg har været meget afhængig af at få noget feedback fra de to funktioner,” siger Maiken Toftholm og nikker til arbejdsmiljørepræsentant Gitte Bergmann og Heidi Sloth, der er TR for pædagogerne. 

”Hvis jeg havde været her i flere år, så havde jeg haft nogle stærke relationer, og alle i personalet ville kunne komme til mig. Men når man er helt ny, så skal alt bygges op,” siger lederen.

”Så ja, det har klart været en hjælp som ny leder,” understreger hun og gætter på, at uden TRIO-samarbejdet havde hun været nødt til at lede institutionen og handle ud fra egne erfaringer og sin mavefornemmelse.

”Her får jeg lige lakmustestet nogle af mine tanker og ideer. Så jeg tænker, at de løsninger, vi har fundet, er lidt mere bæredygtige i personalegruppen, end hvis det bare var nogle, jeg selv havde fundet på.”

Stærkt samarbejde

Som noget af det første igangsatte hun et formelt TRIO-samarbejdet med husets AMR samt de to tillidsrepræsentanter for henholdsvis BUPL og FOA. Det havde institutionen ikke haft før, selvom Gitte Bergmann efterspurgte det, da hun fik AMR-kasketten. Hun sætter pris på det formelle forum, hvor de i efteråret, da coronakrisen var på sit højeste, holdt møder hver uge. Nu mødes de cirka hver 14. dag – eller efter behov.

”Det kan i forvejen være en udfordring for en leder at vide, hvad der sker i alle kroge. Vi er jo ude i husene og har bedre mulighed for at vide, hvad der rør sig i personalegruppen og kan så gå tilbage til ledelsen med det,” siger AMR Gitte Bergmann.

Maiken Toftholm nikker og giver eksempler på, hvor samarbejdet har været stærkt:

”I forhold til corona har jeg brugt TRIO-gruppen rigtig meget, når der er kommet nye retningslinjer eller smitteudbrud. Så kan man lige høre, hvad tænker I, kunne man gøre sådan eller sådan? Her har jeg nogle, som er tæt på det pulserende liv, til at sparre med, om forældrene skal aflevere børnene udenfor, og om vi skal holde pauser hver for sig,” siger hun og uddyber:

”Vi er jo delt i tre huse, og det har gjort, at vi hele tiden skal forholde os til, hvor lukket vi skal være, og hvor meget tør vi åbne op i forhold til smittetal og restriktioner. Der har vi løbende diskuteret, at nu ser det sådan ud, hvordan kan vi gribe det an? Og hvis nogle har været lidt bekymrede, så har der været en dialog omkring, hvordan vi kan støtte op, så de bekymringer bliver elimineret. Det har betydet rigtig meget,” slår hun fast.

Tager ting i opløbet

Som arbejdsmiljørepræsentant har Gitte Bergmann haft meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og at der skulle tages fat med det samme, hvis personalet har haft bekymringer i forhold til smitte. Og når det har givet krusninger på overfladen, hvis det har været nødvendigt at lave om i arbejdsskemaer eller midlertidige omstruktureringer, fordi kolleger har været syge eller hjemsendt som nærkontakt til en smittet.

”Det har også slidt, har man kunnet mærke. Altså vi har da haft travlt. Og nogle er kommet til mig, og så er vi gået videre til Gitte. Men vi taler meget sammen på kryds og tværs,” fortæller BUPL-tillidsrepræsentant Heidi Sloth.

Gitte Bergmann nikker.

”Jeg tænker da også, hvis der pludselig opstår noget akut igen, så er vi nødt til at have et møde. Det er meget rart at have den tryghed, at man kan tage tingene i opløbet, og der ikke er noget, der trækker ud i for lang tid, så det bliver meget værre, men vi kan bare lukke det med det samme.”

Den pointe er noget af det allervigtigste i det relativt nye TRIO-samarbejde for leder Maiken Toftholm.

”Det handler om at opbygge en kultur, hvor vi tør sætte ord på det, der udfordrer. For hvis vi ikke gør det, så kan der hurtigt være småting, der bliver store problemer. Det er noget med at tage ting i opløbet. Ligesom vi har tidlig indsats i forhold til børnene, så tænker vi på samme måde i forhold til de ansatte. Der er det også vigtigt, at vi tager hånd om ting i tide. Det handler både om børnenes miljø, men også om at man trives i sit arbejdsliv,” siger hun alvorligt.

”Det er jo også det, der formindsker sygdom, hvis folk de trives,” understreger arbejdsmiljørepræsentant Gitte Bergmann.

TRIO afgørende

Generelt er oplevelsen i BUPL, at TRIO har fået et boost og været altafgørende under coronakrisen, og at arbejdsmiljørepræsentanternes bidrag har haft stor betydning i samarbejdet om at løse de mange udfordringer, der i perioder er opstået nærmest dagligt. 

”TRIO har helt sikkert været vigtigt under corona, hvor institutionerne hele tiden har fået at vide, at nu må I være så og så mange sammen, eller nu skal I gøre sådan og sådan. Kriser får folk til at rykke sammen, og der har helt klart været en fælles indsats i forhold til at sætte de nye restriktioner i gang ude på arbejdspladserne. Vi ved jo, at hvis man bare har lidt indflydelse på egen arbejdsdag, så gør det arbejdsglæden større,” siger Bitten Persson, der er medlem af BUPL’s forretningsudvalg og har arbejdsmiljø som ansvarsområde.

”TRIO er til for at ideudveksle og evaluere på gode tiltag om arbejdsmiljøet, som vi har et fælles ansvar for at passe på, så rammer og vilkår for vores arbejde bare fungerer. Og her tror jeg, at AMR og TR sammen med den lokale leder bidrager med nogle andre vinkler end den kommunale HR-afdeling og lederne i kommunen. Så det er et vigtigt samarbejde, og vi kan jo kun håbe på, at det gode samarbejde bliver ved, for det har båret noget rigtig godt med sig,” siger hun og understreger:

”Jeg synes, man skal satse på TRIO, fordi det kan løse en masse problemer i opløbet, og kommunerne får en samarbejdspartner, der er klar til at påtage sig ansvar. Men det kræver, at nogen tager teten og holder hånden under TRIO-samarbejdet, så det både kommer i gang og varer ved.”

I hvert fald er det stærke samarbejde kommet for at blive i daginstitutionen Piletræet i Ishøj, fortæller Maiken Toftholm, som lige nu er optaget af overgangen til den helt almindelige hverdag igen.

”Nu har vi vænnet os til alle de her begrænsninger og trives med det. Og så skal vi igen holde pauser sammen, osv., og det er lige så svært at aflære noget, vi har tillært gennem halvandet år, siger Maiken Toftholm, som forventer, at den proces kommer til at kræve lige så meget for TRIO-gruppen som nedlukningen.

Tre pointer til fremtidens TRIO-samarbejde

Bitten Persson:

  • TR og AMR skal have den nødvendige tid til at sætte sig ind i TRIO-samarbejdet.
  • BUPL skal forsat bakke op om og understøtte TRIO-samarbejdet.
  • Brug den lokale indflydelse til at få løst problemstillinger i TRIO, hvor I kan handle på lokale tiltag omkring arbejdsmiljøet som fx højt sygefravær, rengøring eller nedslidning og tag udfordringer i opløbet, men bring også jeres pointer ind i de større MED-udvalg eller samarbejder på tværs af kommunen.

Piletræets TRIO-udvalg:

  • Benyt TRIO til at bringe murren i krogene og personalets bekymringer videre til lederen, så hun eller han kan handle på det, inden små problemer bliver til store konflikter.
  • Test ideer og løsninger af i TRIO-gruppen på dagligdags udfordringer.
  • Vær åbne om, hvad I diskuterer på TRIO-møderne og lav referater, hvor I informerer kollegerne.