I disse tre videoer kan du møde forskere og praktikere i rundbordssamtaler om forskernes arbejde – forskningen i pædagogik og pædagogers faglighed. Videoerne er et nyt koncept i BUPL’s forskningsformidling.

Opdateret d. 19. november 2019

Hvordan forklarer forskere i pædagogik deres arbejde for pædagoger og ledere, som hver dag arbejder med problemstillingerne i praksis? Og hvad siger praktikerne til forskernes måde at sætte begreber og tal på deres virkelighed?

Få svaret i de nye forskningsvideoer fra BUPL, hvor praktikere og forskere mødes til rundbordssamtaler om den nyeste pædagogiske forskning.

Du kan bruge videoerne som inspiration i dit arbejde eller som oplæg til debat på eksempelvis et personalemøde. Hvis du er studerende, kan du bruge videoerne som inspiration til dine studier og blive klogere på, hvordan pædagogisk forskning kan anvendes og forstås i praksis.

 

’Viden i spil’ med Line Togsverd

Forskningsprojektet, som Line Togsverd diskuterer med pædagoger og ledere, har fokus på, hvordan pædagoger sætter viden i spil i det ikke-planlagte. Forskerne, der foruden Line Togsverd også tæller Jan Jaap Rothuizen, Hanne Hede Jørgensen og Stephan Weise, alle VIA University College, har blandt andet indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger deres arbejdsglæde, viser forskningen.

Mere om forskningsprojektet:

’Fritidspædagogers upåagtede forældresamarbejde’ med Bent Madsen

Forskningsprojektet, som Bent Madsen diskuterer med pædagoger og ledere, handler om, at fritidspædagogerne ofte arbejder med en metodisk professionalitet i forældresamarbejdet. De bruger i høj grad deres professionelle dømmekraft og det kollegiale kollektiv i arbejdet. Gennemgående er, at de balancerer mellem på den ene side at være personlig, autentisk og uformel og på den anden side at være professionel, autoritativ og formel i deres initiativer og kommunikation med forældre. Forskningsprojektet er blevet til i et samarbejde mellem Charlotte Brønsted, InklusionsAkademiet, Doris Overgaard Larsen, Professionshøjskolen UC SYD, Ole Steen Nielsen, Professionshøjskolen UC SYD samt Bent Madsen, InklusionsAkademiet.

Mere om forskningsprojektet:

’Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole’ med Trine Ankerstjerne

Forskningsprojektet, som Trine Ankerstjerne diskuterer med pædagoger og ledere, handler om pædagoger, der arbejder i skolen og fritidsordninger. Trine Ankerstjerne, der er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole, har spottet fire kerneområder, som er helt centrale for skolepædagogernes faglighed – nemlig fællesskaber, relationer, trivsel og dannelse. Projektet er blevet til i samarbejde med Mette Høgh Stæhr fra Københavns Professionshøjskole.

Mere om forskningsprojektet: