Der var ikke tale om ’tvingende årsager’, da Hvidovre Kommune valgte at afskedige pædagog Kirsten Møller, der havde været tillidsrepræsentant i 29 år. Hun får nu en godtgørelse på ni måneders løn.

Udgivet d. 13 oktober, 2017

Af: Steffen Hagemann, Journalist

Det kræver ‘tvingende årsager’, hvis man vil afskedige en tillidsrepræsentant. Det var der ikke tale om, da Hvidovre Kommune valgte at fyre pædagog og tillidsrepræsentant Kirsten Møller. Det har en faglig voldgift nu afgjort. Opmanden har også afgjort, at Hvidovre Kommune skal betale Kirsten Møller en godtgørelse svarende til ni måneders løn for den uberettigede afskedigelse – oven i de 12 måneders opsigelse, hun havde krav på.

58-årige Kirsten Møller havde været såvel pædagog som tillidsrepræsentant i børnehuset Friheden i 29 år uden en eneste skriftlig påtale eller advarsel, da hun helt uventet – og mens hun var på ferie – blev indkaldt til en tjenstlig samtale, som ender med at blive afholdt den 4. juni 2015.

Hun kunne ikke få noget at vide om dagsordenen, andet end at det skulle handle om krav og forventninger til det fremtidige samarbejde, fortæller Kirsten Møller.

»Under den tjenstlige samtale kommer lederen ind på forskellige ting, men der er ikke noget konkret. Og der er ingen drøftelser af, hvad vi skulle forvente af hinanden,« siger hun.

Hun havde ingen fornemmelse af, at der var en fyring på vej.

»Jeg havde ikke en fornemmelse af noget som helst. Jeg synes bare, det var mærkeligt,« siger Kirsten Møller.

Kirsten Møller havde været pædagog og tillidsrepræsentant i Hvidovre Kommune i 29 år, da hun blev fyret. »Det er en kafkask sag, Jeg ved ikke, hvad jeg er anklaget for,« siger hun. Privatfoto.

Jeg har ikke haft nogen konflikter

Efter endnu en tjenstlig samtale otte dage senere beslutter Hvidovre Kommune sig for at indlede en afskedigelsessag, og Kirsten Møller får en såkaldt sindetskrivelse (som er en meddelelse om, at kommunen har i sinde at afskedige hende) den 15. juni. Her fremgår det, at hun ikke medvirker til at skabe rolige og stabile arbejdsforhold, ikke udviser loyalitet overfor ledelsen, ikke udøver dialog på en konstruktiv og hensigtsmæssig måde og ikke udviser samarbejdsvilje. Samtidig mener kommunen også, at Kirsten Møller har meddelt en kollega, at hun kunne sygemelde sig for at slippe for at komme til en personaledag.

Kirsten Møller undrer sig i dag over de kritikpunkter, som har ført til hendes afskedigelse:

»Jeg har ikke haft nogen konflikter som sådan med min leder. Som tillidsrepræsentant har jeg givet informationer og taget emner som arbejdstidsregler, overenskomst og løn op,« fortæller hun.

Men kommunen er ikke til at forhandle med: Kirsten Møller skal fyres, og det bliver hun.

»Det er en kafkask sag, Jeg ved ikke, hvad jeg er anklaget for,« siger hun og peger på, at ledelsen aldrig konkretiserer kritikpunkterne.

Nyt job styrkede mig

Fyringen er noget af et chok for Kirsten Møller.

»Jeg har det elendigt. Det er jo en livskrise for mig med den alder, jeg har. Min identitet er jo også mit arbejde. Og jeg er vred over, at jeg kan miste mit levegrundlag for en funktion som tillidsrepræsentant,« siger hun.

Kirsten Møller blev fritstillet og begyndte at arbejde i et vikarbureau.

»Det var afgørende for, at jeg kom videre,« siger hun.

Gennem bureauet fik hun et otte måneders vikariat i en integreret institution i Glostrup, og bagefter blev hun tilbudt en fast stilling samme sted.

»Det var en god måde at blive ansat på. Jeg blev ansat for den, jeg var. Det styrkede mig og fik mig til at tro på det hele igen,« siger hun.

Hvidovre kan ikke løfte bevisbyrden

Nu nyder tillidsrepræsentanter en særlig beskyttelse mod afskedigelse, så derfor beslutter BUPL at trække Hvidovre Kommune ind til en faglig voldgift, som altså først har fundet sted to år efter afskedigelsen. Og her får Hvidovre Kommune svært ved at forklare, at der var gode grunde til at fyre en tillidsrepræsentant.

Som opmanden, højesteretsdommer Jytte Scharling, anfører i den skriftlige tilkendegivelse: ’Jeg finder efter bevisførelsen, at Hvidovre Kommune ikke har godtgjort, at Kirsten Møller har tilsidesat sin samarbejdspligt i forhold til ledelsen.’

Dommeren bemærker også, at ja, det havde været en tvingende grund til afskedigelse, hvis en tillidsrepræsentant havde rådet en medarbejder til at sygemelde sig for at undgå at møde på arbejde, men kommunen kan heller ikke løfte den bevisbyrde i Kirsten Møllers sag.

 

En vanvittig befrielse

Derfor skal kommunen ’under hensyn til Kirsten Møllers meget lange anciennitet som tillidsrepræsentant’, som opmanden skriver, af med en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

»Det var en vanvittig befrielse,« siger Kirsten Møller om afgørelsen, selv om der skulle gå nogle dage, før det helt gik op for hende, at hun havde vundet.

Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn, glæder sig over, at retfærdigheden skete fyldest.

»Det fagretlige system har vist sig stærkt. Vi har fået en historisk stor godtgørelse til en tillidsrepræsentant,« siger han og peger på, at andre organisationer også vil kunne læne sig op af afgørelsen, hvis de skulle få en tillidsrepræsentant fyret.

Ærgerlig beklikkelse

Børn&Unge har forsøgt at få en kommentar fra kommunaldirektør i Hvidovre Kommune Nich Bendtsen, men det har ikke været muligt. I en pressemeddelelse har han dog følgende kommentar til afgørelsen:

»Vi er kede af, at vi har tabt denne sag, for vi mener, at der er grænser for, hvordan man som ansat og tillidsrepræsentant kan agere på arbejdspladsen.«

Den udmelding undrer Michael Egelund:

»Det er brandærgerligt, at man bruger sin position til at beklikke en afgørelse. Og det er arrogant overfor aftalesystemet,« siger han.