Genåbningens fjerde fase er sat igang. Det betyder, at alle børn nu må komme i dagtilbud og skole, men at der fortsat er krav om rengøring og hygiejne. Bliv klogere på de nye retningslinjer her.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Mathilde Graulund, Journalist

Imens de fleste har været på sommerferie, er vi trådt ind i fjerde fase i regeringens genåbningsplan, som skal sikre en forsvarlig åbning af det danske samfund efter COVID-19-udbruddet.

Fra 1. august 2020 trådte der derfor nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og SFO’er i kraft. De vigtigste pointer i de nye retningslinjer er:

Der åbnes op for alle børn

Nødbekendtgørelsen ophørte 1. august 2020. Det betyder blandt andet, at man vender tilbage til de rammer for åbningstider og børneindtag, som gjaldt inden corona-epidemien førte til restriktioner.

Hyppig håndhygiejne og daglig rengøring

Der anbefales fortsat god håndhygiejne med hyppig håndvask og hånddesinfektion. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Der bør sikres grundig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader såsom håndtag, gelændere, bordkanter, legetøj, vandhaner osv. Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk.

Reglen om en meters afstand kan fraviges

Som udgangspunkt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der er en meter mellem personer. Men det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at man i dagtilbud og skoler kan fravige den generelle anbefaling om at holde en meters afstand mellem elever/børn i samme gruppe. For børns leg, personalets omsorg og generelt arbejde med børn i dagtilbud gælder reglen om en meters afstand derfor ikke.

I klasseværelset skal der stadig være to meters afstand mellem kateteret og den forreste række elever.

Forældre må gå med ind, når de afleverer

Når forældre afleverer deres børn i dagtilbud, SFO eller skole må de gerne gå med ind. De behøver ikke længere at aflevere børn udenfor.

Børn på tværs af stuer må samles – men bør begrænses

Børn kan nu samles på tværs af stuer i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til børns trivsel og udvikling. Det kan fx være i forbindelse med pædagogiske aktiviteter. Det anbefales dog, at samlingen af børn fra forskellige stuer begrænses.

Hvis du er syg, skal du fortsat isoleres

Hvis et barn eller du som pædagog er blevet smittet af COVID-19, skal du isoleres i hjemmet i 14 dage. Derefter skal det vurderes, om nogen på stuen/klassen/holdet kan betragtes som “nære kontakter” til den smittede. Nære kontakter skal testes to gange og blive hjemme, indtil de har modtaget negativt svar på testen.

Fristen for offentliggørelse af pædagogiske læreplaner rykkes

Fristen for udarbejdelsen og evalueringen af daginstitutioners pædagogiske læreplan er rykket til 31. december 2020. Det samme er sprogvurderingen.

Flere udendørs aktiviteter

Så mange aktiviteter som muligt bør tilrettelægges udenfor eller steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Det gælder både i dagtilbud, på skoler og i SFO’er.

Der bør tages hensyn til personale i risikogrupper

Det anbefales, at der stadig tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19. Fx med to meters afstand og øget håndhygiejne.

Læs mere om Børne- og Undervisningsministeriets nye retningslinjer for dagtilbud og skole/fritid her. 

Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Grundelementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

1.Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
2.Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
3.Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Der henvises desuden til:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Spørgsmål og svar om COVID-19 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
Sundhedsstyrelsens håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud.
Corona-hotline for skoler, institutioner og dagtilbud: 7080 6707

BUPL’s hjemmeside: Corona-virus: Få svar på de oftest stillede spørgsmål