Mere end hver anden pædagog går på pension før de fylder 65, og den tidlige exit koster millioner i tabt indtægt. Det problem vil pædagogernes pensionskasse og BUPL-A nu til livs: Tidlig tilbagetrækning behøver nemlig ikke koste så dyrt, som det gør i øjeblikket.

Opdateret d. 14. september 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Langt de fleste pædagoger holder ikke i faget, til de når pensionsalderen. Selvom folkepensionsalderen i øjeblikket er 66,5 år, tager mere end halvdelen af landets pædagoger hul på deres pensionsudbetaling, inden de fylder 65.

Den tidlige tilbagetrækning forværrer pædagogmanglen og koster hvert år BUPL-medlemmer millioner af kroner i tabt indtjening. Pædagogerne rammes dobbelt, fordi de både går glip af løn- og pensionskroner og samtidig må strække deres opsparede pensionsmidler længere.

Men pædagogernes tidlige exit behøver ikke ramme dem så hårdt økonomisk, som den gør i øjeblikket, lyder det fra både pædagogernes pensionskasse, PBU, og a-kassen BUPL-A.

Få løn og efterløn på samme tid

Eksempelvis kan pædagoger, som er på vej på efterløn, overveje, om de har overskud til at forlænge arbejdslivet på skånsomme vilkår.

Det kan nemlig både hjælpe kollegerne og forbedre de økonomiske udsigter, hvis man eksempelvis arbejder en periode på væsentligt nedsat tid samtidig med at man får udbetalt efterløn, fortæller Birgitte Chemnitz Rødsgaard, direktør i BUPL-A.

”Det kan være en god løsning for pædagoger, som gerne vil bevare kontakten til pædagogfaget og kollegerne, men som ikke ønsker eller orker at arbejde så mange timer. Samtidig vil det være en vigtig håndsrækning til de institutioner, som i stadig større grad mangler pædagoger,” siger hun.

Rent økonomisk er der fordele ved at arbejde sideløbende med efterlønsudbetalingen, fordi timelønnen som pædagog er væsentligt højere end det beløb, der modregnes i efterlønnen. Dermed kan man både få flere kroner på kistebunden, samtidig med at man bevarer en forbindelse til pædagoglivet.

Læs også: BUPL’s rekrutteringsudspil

Ni ud af ti trækker stikket helt

Den mulighed er der dog ikke mange pædagoger på efterløn, som udnytter: 92 procent af efterlønsmodtagerne i BUPL-A arbejder ikke en eneste time ved siden af efterlønnen.

Dermed lægger pædagogerne sig på linje med andre faggrupper, som oplever fysisk nedslidning: 92,4 procent af 3F’s efterlønnere arbejder heller ikke ved siden af efterlønsudbetalingen, oplyser a-kassen 3FA.

Netop nedslidningen gennem et langt pædagogliv er medvirkende til, at BUPL-A forsøger at gøre flere pædagoger opmærksomme på, hvor mange forskellige muligheder for tilbagetrækning, de har.

”Ingen pædagoger skal have dårlig samvittighed over at bruge eksempelvis efterløn som en mulighed for at trække stikket helt. Men jeg tror, at mange ikke er klar over, at det er både muligt og på mange måder fordelagtigt at foretage en mere gradvis tilbagetrækning, hvor de styrker økonomien og bevarer en grad af kontakt til arbejdslivet,” siger Birgitte Chemnitz Rødsgaard.

Læs også: Nedslidte pædagoger går glip af millioner

’Unge’ pensionister kan styrke økonomien

Også pædagoger, som får udbetalt pension, kan arbejde på deltid sideløbende med pensionsudbetalingen. Det kan man eksempelvis gøre med en såkaldt delpension.

Men selvom det kan give økonomiske fordele at spæde nogle ekstra lønkroner til pensionen, er der ikke mange pædagoger, som i øjeblikket benytter denne mulighed.

Tal fra PBU viser, at omkring 3.300 pædagoger i øjeblikket får udbetalt pension, selvom de ikke har nået folkepensionsalderen. Godt 95 procent af dem har valgt at trække sig helt fra arbejdsmarkedet.

Dermed har langt hovedparten af de pædagoger, som går på pension før tid, altså et potentiale for at styrke deres økonomi ved at arbejde på nedsat tid sideløbende med en pensionsudbetaling.

Opfordring til ledere: Spørg bare

BUPL-A-direktør Birgitte Chemnitz Rødsgaard peger på, at også lederne har en vigtig rolle, hvis flere pædagoger skal udnytte muligheden for at bevare en forbindelse til pædagogjobbet.

”Rundspørger har vist, at mange gerne vil spørges, om ikke de vil fortsætte med at arbejde. Så hvis man som leder har en medarbejder, der er på vej på efterløn eller pension, skal man altså ikke være nervøs for at spørge, om medarbejderen kan se sig selv fortsætte lidt på nedsat tid. For det kan hjælpe både institutionen og medarbejderen selv,” siger hun.

Pædagogernes a-kasse har udgivet en pjece, som fortæller om mulighederne for at forlænge arbejdslivet på skånsomme vilkår sideløbende med efterlønsudbetalingen.