Under overskriften ’Alle børn har ret til en god start’ lancerer BUPL et nyt børnepolitisk udspil om tidlig indsats rettet mod udsatte og sårbare børn. Flere pædagoger og et stærkt tværprofessionelt samarbejde skal der til, siger formand Elisa Bergmann, som med udspillet i hånden vil i dialog med Christiansborg.

Opdateret d. 23. august 2018

Af: Trine Vinther Larsen (journalist), Foto: Colourbox

Tre ud af fire pædagoger oplever ofte, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn på grund af personalemangel. Det fremgik for nylig af en BUPL-undersøgelse, som også viser, at det generelt i daginstitutionerne står skidt til med at drage den tilstrækkelige omsorg for børnene eller til at iværksætte udviklende aktiviteter. Der er simpelthen ikke personale eller pædagoguddannede nok, er begrundelserne.

Men ’alle børn har ret til en god start’, lyder det i et nyt børnepolitisk udspil fra BUPL, som i kølvandet på undersøgelsen retter sig mod ikke mindst de udsatte og sårbare børn og kalder på handling fra Christiansborg.

»Det er tid til handling. Vi har sendt udspillet til alle børne- og socialpolitiske ordførere, og vi vil gerne i dialog om vores udspil. Vi kritiserer problemerne og de udfordringer, vi oplever, men det er også vigtigt at komme med løsningsforslag. Derfor kommer vi med det her udspil, hvor vi siger, at hvis vi til gavn for hele samfundet vil ruste alle børn til livet, så skal vi sætte tidligt ind, og ikke mindst overfor de mest sårbare børn og familier. Der er brug for en stærk pædagogisk indsats, og det handler både om, at vi kommer endnu tættere på familierne, øger samarbejdet tværprofessionelt og selvfølgelig også, at vi helt grundlæggende har ressourcerne til det, der skal gøres i hverdagen. Det har vi råd til i et rigt land som vores,« siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Tidligere vuggestuestart og familiepædagoger

15 procent eller cirka hvert sjette barn har forældre, som i større eller mindre grad har svage ressourcer, og børnene er i øget risiko for selv at blive socialt udsatte som voksne, viser forskning.

En rapport fra Egmont Fonden i 2016 viste desuden, at det var bedre for små børn at komme i vuggestue end være hjemme, fordi vuggestuen har pædagoger, der er uddannet i det vigtige helt tidlige relationelle samspil.

Derfor er et af BUPL’s forslag til støtte for børn og familie i udsatte positioner også mulighed for tidlig vuggestueindskrivning.

»Vi går ikke ind for tvang, men vi går ind for forebyggelse, hvor vi i højere grad end i dag samarbejder med familierne om at tilbyde dem tidlig opskrivning. Det vil også betyde et øget tværfagligt samarbejde med sundhedsplejersker, og mulighed for at pædagoger inden vuggestuestart kan komme i hjemmene sammen med sundhedsplejerskerne. Det har flere kommuner allerede gode erfaringer med, men de mangler ressourcerne til at gøre det så meget, som der reelt er behov for. Så det skal der til,« siger Elisa Bergmann.

Gode erfaringer

Pædagog Anette Stoltenberg Hansen er en af de pædagoger, som i et projekt har fungeret som såkaldt ’familiepædagog’, der i samarbejde med den kommunale sundhedspleje var med til at give en tryg vuggestuestart for en række børn og familier i udsatte positioner.

Hun ser derfor positivt på forslaget fra BUPL om mere af dette.

»Overordnet lyder forslagene godt. Vi havde gode erfaringer med at hjælpe familierne. Jeg tænker dog, at det skal være meget grelt i en familie, hvis et barn på seks til ti måneder skulle have bedre af at komme i vuggestue, end at være hjemme hos sin mor, men derfor er det rigtig godt også at foreslå familiepædagoger, som kan komme hjemme i familien før vuggestuestarten og hjælpe med relationen. Rigtig mange forældre er usikre i forældrerollen, og det er i alle sociale lag. Vi havde gode erfaringer med hjemmebesøgene og børnenes besøg i vuggestuen før start, og jeg tror det kunne gøre en forskel for mange børn med mere af det,« siger Anette Stoltenberg Hansen.

Læs Børn&Unge-tema om tidlig indsats og heri mere om projektet om familiepædagoger og sundhedsplejesamarbejde.

Læs også debatindlæg om BUPL-udspillet af formand Elisa Bergmann på Altinget.dk.

BUPL’s fem forslag til tidlig indsats

  • Tidlig opskrivning i vuggestue. Flere børn i udsatte positioner skal starte i vuggestue – og de skal starte tidligere.
  • Udvid puljen til sociale normeringer øremærket til, at kommunerne skal ansætte flere pædagoger til børnene i området med særlige udfordringer.
  • Daginstitutioner i udsatte områder skal have ’familiepædagoger’ og i samarbejde med sundhedsplejen bygge bro mellem hjemmet og institutionstilbuddet, med henblik på tidlig indskrivning i daginstitution og tidlig opsporing af problemer.
  • Daginstitutioner med høj andel af børn i udsatte positioner skal fungere som ressourcecentre med social normering og pædagoger med efteruddannelsesspecialer.
  • Overgang fra daginstitution til SFO/fritidshjem skal understøttes af pædagoger, der følger barnet ind i skolen.

Kilde: ’Ret til en god start – BUPL’s udspil om tidlig indsats 2018’ (pdf-fil).