Thomas Sahl Kellberg er nærmeste leder for 20 indskolingslærere og er samtidig områdeleder for en SFO med to daglige ledere under sig. Det giver udfordringer, men først og fremmest giver det mulighed for at lede til gavn for børnene.

Udgivet d. 10. august 2020

Af: Signe Tonsberg, Journalist

Hvorfor har du taget ledelsesvejen?

Jeg vidste allerede på pædagoguddannelsen, at det var ledelse, jeg skulle ud og arbejde med. Da jeg fik mit første lederjob som afdelingsleder i en daginstitution på Frederiksberg, kom min mor med et brev, som jeg havde skrevet til mig selv i 8. klasse om mine ønsker til fremtiden. Min helt store drøm var at komme ud og være noget for andre som leder. Og sådan er det blevet.

Hvordan er din hverdag indrettet?

Jeg er en del af ledelsesteamet på distrikt Nordregårdskolen i Tårnby Kommune, som er en tosporet skole med knap 500 børn. Jeg er ansat som afdelingsleder for 0.-5. klasse og områdeleder for SFO’en, der består af en afdeling for 0. til 2. klasse og et 3. klasses-hus med hver sin daglige leder. Jeg er en del af skoleledelsen med ansvar for den daglige pædagogiske ledelse af 0.-5. klasse, så jeg er nærmeste leder for cirka 20 lærere. En af mine ledelsesopgaver er vikardækning for hele skolen, og det er en stor og løbende opgave. Samlet set bruger jeg nok 60-70 procent af min tid på skoledelen og 30-40 procent på SFO-delen.

Så du er både leder i skolen og i fritidsdelen. Hvad gør du for at holde balancen mellem de to?

Jeg holder fast i, at det handler om børnene. Når nogen spørger mig, om jeg er skolemand eller fritidsmand, så er mit svar altid, at jeg er børnenes mand. Jeg er på børnenes hold.

Hvordan er det både at være leder for andre ledere og medarbejdere?

Det er enormt spændende, men gør også, at det er en ledelsesopgave med høj kompleksitet. Det kræver, at jeg holder tungen lige i munden. Når jeg er med til et teammøde, så er jeg nærmeste leder for lærerne men områdeleder for pædagogerne. Det er komplekst, fordi jeg som nærmeste leder for lærerne skal vejlede dem direkte, mens jeg mere har en strategisk og rammesættende rolle i forhold til pædagogerne, fordi de jo refererer til de to daglige ledere af SFO’en.

Kan du give et eksempel på en konkret udfordring, det kan give?

Der er mange. Når skoleåret starter op, har vi for eksempel en række konkrete opgaver, der skal fordeles og datoer for forældremøder, skole-hjem-samtaler og så videre, der skal i kalenderen. Så kan vi komme frem til en opgavefordeling og nogle datoer på teammødet, og lærerne nikker, men så stopper pædagogerne mig og siger ’hey, vi skal lige tilbage til SFO’en og vores leder og se om det passer med vores årshjul og arbejdstider’. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Så må vi afvente, for det er meget vigtigt, at jeg ikke vader ind over de daglige SFO-lederes ledelsesrum.

I sidste udgave af lederstafetten, sendte dagtilbudsleder Linda Ellesøe Hessellund stafetten videre. Hun vil gerne vide, hvordan det er at være leder for andre faggrupper end pædagoger. Du er leder for lærere, der jo har en anden uddannelsesbaggrund end dig selv. Hvordan er det?

Jeg tror, at det afhænger meget af, hvordan man træder ind på scenen. Mange pædagoger, der træder ind på ledelsesscenen i skolen, er i tvivl om, hvad de kan bidrage med. De mangler en erkendelse af, hvad deres rolle er. Det er vigtigt at huske, at man som leder ikke skal ind og være pædagog, man skal ind og være leder. Og ledelsesopgaven er at få medarbejderne til at blomstre, til at se deres egne styrker og få løftet deres kompetencer, så børnene bliver så dygtige, de kan og trives både i skole og fritid. En medarbejders potentiale bliver ikke forløst, hvis ikke du hjælper dem med at få øje på det. En professionsuddannelse giver et solidt fundament for dit virke som lærer eller pædagog, men der er stadig behov for nærværende og tydelig ledelse for både børn og voksne.

Hvordan tackler du at lede lærere, som jo har en anden faglig baggrund end dig selv?

Hvis du spørger lærerne, tror jeg, at de vil sige, at de føler min opbakning. Jeg kan sagtens observere undervisning, hvis jeg skal have føling med børn, vi har særlige handleplaner på eller børn, der har svært ved at være i klasserummet. Og hvis det handler om det helt fagnære, så har vi dygtige faglige vejledere på skolen. Jeg har en positiv psykologisk tilgang og er optaget af, hvad man gør godt og hvordan vi kan få mere af det.

Så hvad gør du konkret?

Når jeg møder folk, er jeg nysgerrig på deres historik og baggrund. Man skal huske, at ligesom der findes skolepædagoger, daginstitutionspædagoger og socialpædagoger, som kan noget forskelligt, så er det på samme måde i skolen. Du har dansklærere, matematiklærere, fysiklærere og så er der også stor forskel på indskolingslærere og udskolingslærere. Der er altid nuancer og forskelle på mennesker. Uanset hvem, jeg er leder for – om det er lærere eller pædagoger – er det afgørende for mig, at de er nysgerrige på, hvad de kan bidrage med for at børnene trives og bliver fagligt udfordrede. Hvis du ser på de unge lærere og pædagoger, så er de jo uddannet på samme campus og er vant til at samarbejde på kryds og tværs. På vores skole arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber, og vi har byttedage, hvor lærerne er hele dage i SFO’en og pædagogerne er i skolen. Det har givet en meget stor forståelse for hinandens opgaver.

Hvordan var det at træde ind i en skoleledelse som leder med pædagogisk baggrund?

Jeg blev modtaget godt. Vi er et ledelsesteam, der består af skoleleder, viceskoleleder og mig som pædagogisk leder. Vi har ledelsesfaglig baggrund alle sammen, og vi går på arbejde for at bedrive ledelse. Vi har et meningsfuldt samarbejde, som ikke handler om ’pædagog’ eller ’lærer’. Vi sidder sammen, og vi er sammen om at løse hele skole- og fritidsopgaven. Vi er så lille en skole, så vi kigger på den mængde opgaver, der er, og finder ud af, hvem af os, der kan løse dem bedst. Medarbejderne ved, at vi allesammen kan give svar og løsninger.

Hvad er den største udfordring ved at være leder af ledere?

Man må være afklaret med, at man som leder af ledere ikke har first hand på den pædagogiske ledelse. Det skal man vænne sig til, og det har været en omstilling for mig. Som områdeleder står jeg på mål for det hele, men udfører under det halve. Som leder af ledere skal du være god til at give plads til dine ledere og alle de uforudsete ting, der hele tiden sker for en daglig leder. Som leder af ledere har du også ansvaret for at oplære andre ledere. Og dér er man nødt til at grave dybt, for vi kan tale og tale om ledelse, men hvis vi skærer helt ind til benet, hvad er så vigtigt? Jeg er selv meget optaget af den etiske og moralske leder, og bruger det som ledelsesmæssigt kompas. Som leder står du med en magtposition med en masse muligheder. Så hvad vil du gøre med det? Hvordan vil du bidrage til at børn og personale trives og skabe kvalitet og udvikling for de mennesker, som du har ansvaret for? Selvom man aldrig bliver færdig med sin liste af opgaver som leder, skal der være plads til at stoppe op og reflektere.

Du skal sende lederstafetten videre til en anden leder af ledere. Hvad vil du gerne vide noget om?

Jeg har oplevet flere gange, hvor meget det betyder, når vi får medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer ind i den danske folkeskole. Jeg er nysgerrig efter, hvordan det er at være leder med specialpædagogiske kompetencer i skolen.

I næste nyhedsbrev stiller vi Thomas Kellbergs spørgsmål videre til en anden leder af ledere.

Om Thomas Sahl Kellberg

  • Områdeleder for distrikt Nordregårdsskolen i Tårnby Kommune. Skolen er tosporet og Thomas har ansvaret for skolens 0.-5. klassetrin.
  • Han er dermed nærmeste leder for omkring 20 lærere og leder for de to daglige ledere af SFO’ens to afdelinger – en afdeling med børn fra 0.-2. klasse og en afdeling med skolens 3. klasser.
  • Thomas er uddannet pædagog fra Professionshøjskolen UCC i 2013 og startede karrieren som pædagog i idrætsbørnehuset i Frederiksberg Kommune. Her blev han konstitueret afdelingsleder og siden souschef. Inden han kom til Tårnby Kommune var han pædagogisk leder på SFO-området i Dragør Kommune.
  • Har en pædagogisk diplomuddannelse i social inklusion og er i gang med en diplomuddannelse i ledelse på COK.

Om lederstafetten

I lederstafetten stiller vi skarpt på den særlige ledelsesopgave, det er, at lede andre ledere. I lederstafetten kan du møde ledere af ledere fra hele landet og høre, hvordan deres hverdag er og hvordan de knækker koden til deres ledelsesmæssige udfordringer.
I sidste lederstafet spurgte Linda Ellesøe Hessellund, der er leder for to dagtilbud i Mariagerfjord Kommune, hvordan det er at være leder for andre faggrupper end pædagoger. Her i lederstafet #3 stiller vi spørgsmålet videre til Thomas Sahl Kellberg, der er leder for SFO og indskoling på Nordregårdsskolen i Tårnby Kommune.