Daginstitutioner og skoler over hele landet presses af ventetider til at blive coronatestet og lange svartider. BUPL kræver, at pædagoger får hurtigere adgang til test og svar, så presset lettes.

Opdateret d. 23. september 2020

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist, foto: Colourbox

Lange ventetider på test og svar betyder øget fravær i daginstitutioner og skoler. Pædagoger med typiske symptomer på forkølelse skal testes for corona og er derfor ofte væk i dagevis. Det presser normeringerne og betyder øget vikardækning.

Situationen er uholdbar, mener BUPL’s formand Elisa Rimpler.

»Vi får flere og flere henvendelser fra ledere, der river sig i håret, fordi det giver rigtig meget fravær, når pædagoger med symptomer først skal vente på test og derefter skal vente på svaret. Det gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen, og det betyder jo, at man enten bruger løs af vikarbudgettet, hvis man ellers kan få vikarer, eller også går det ud over det pædagogiske arbejde, fordi man er underbemandet,« siger hun.

Brev til ministre

BUPL og Lederforeningen i BUPL har nu sammen med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening skrevet et brev til sundhedsministeren, børne- og undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren. I brevet råber organisationerne vagt i gevær og opfordrer i kraftige vendinger til, at ministrene gør noget ved problemet.

»Jeg skal ikke afgøre præcis, hvad der skal gøres, men man bliver måske nødt til at ændre teststrategien,« siger Elisa Rimpler.

»Det kan handle om at sikre, at nogle grupper kommer hurtigere til og får hurtigere svar. På vores område bliver det her let en ond spiral: Hvis der er underbemanding, er der jo også mindre tid til det forebyggende arbejde, hvor børnene er i faste grupper, hvor der bliver vasket hænder osv. Også derfor er det vigtigt at få det her problem løst,« siger hun.

Det bliver værre

Ledere over hele landet kan nikke genkendende til problemet med ventetider og dermed pres på bemandingen, når pædagoger skal testes.

»Jeg står i det netop nu,« siger leder af Børnehaven Bredstrupgade i Randers, Charlotte Vognsen.

»En medarbejder sagde i går, at hun havde ringet til sin læge, fordi hun havde hostet i en uge og nu var forkølet. Hun ser rask ud og tror ikke, at hun fejler noget, men reglerne siger bare, at hun skal testes. Nu går der flere dage, før hun er tilbage, og vi har i forvejen begge vores vikarer i arbejde. Det giver os problemer med disse ventetider, og jeg kan kun frygte, at det bliver værre. Nu kommer den kolde tid, hvor vi kan forvente flere, der hoster, og som derfor skal testes. Det vil presse os endnu mere,« siger Charlotte Vognsen.

I børnehaven har de genindført nogle af de corona-regler, de havde tidligere, og det stiller yderligere krav til, at personalet møder fuldtalligt op.

»Vi er blandt andet gået tilbage til zoneopdeling af legepladsen. Det har vi gjort for hurtigt at kunne begrænse smittespredning, men det kræver ekstra medarbejdere, og det har vi jo ikke længere. Der er vi i forvejen udfordret og vil være det endnu mere, når vi mangler medarbejdere«, siger Charlotte Vognsen.

Går ud over trygheden

Også leder i Børnehuset Brøndvej i Hedehusene, Carina Rutell, mener, det er vigtigt med hurtigere test og svar ved symptomer for corona. Børnehuset består af en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling

I vuggestuen er en medarbejder testet positiv for Covid-19. Det betyder, at en stue i institutionens vuggestue i skrivende stund står tom, og at en stor del af det faste personale ikke kan møde i institutionen, før de har en negativ test.

»Der er sikret vikardækning, indtil det faste personale er tilbage efter testning. Vi mangler således ikke hænder, men vi mangler fast personale, som jo er den vigtigste tryghed for vores vuggestuebørn. Vi prioriterer at sætte erfarne vikarer på, men selv om de har erfaring fra vores område, er de jo nye i vores hus og nye for vores børn,« siger Carina Rutell.

Hun mener, at hurtig test af pædagogisk personale via et såkaldt ’fast track’ (et hurtigt spor) kan være en fordel for både børn, forældre og kollegaer.

»Det ville det være godt, hvis medarbejderen kunne blive testet og få svar indenfor 24 timer,« siger Carina Rutell.

Kritisk grænse nået

I brevet fra BUPL og de øvrige organisationer til ministrene gøres der opmærksom på, at presset på skoler og daginstitutioner nu har nået en kritiske grænse: Her står blandt andet:

’De lange ventetider på test og svar giver øget fravær både i varighed og hyppighed for pædagoger og lærere, fordi de enten selv venter på test, eller fordi de passer deres børn, som er hjemsendt og venter på test. Vi har mange steder nået en kritisk grænse for, hvor tyndt vi kan smøre det faglige personale ud. Det er ikke forsvarligt at lade vikarer stå med ansvaret for hele børnegrupper, og det er ikke rimeligt, at arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring overlades til vikarer i længere perioder.’

 

Læs brevet til ministrene her (pdf)