Inklusion af alle børn handler i høj grad om vidensdeling og samarbejde på tværs af faggrupper. Nogle mener, at specialviden smuldrer i inklusionens navn, mens andre har haft succes med at eksperimenterer med vidensdeling.

Opdateret d. 4 juni, 2014

Guldet skal ud i daginstitutionerne og skolerne

Læs om forskningsprojektet ‘Projekt Sundhedsfremmende Pædagogik i Hverdagskulturen’, hvis formål har været at udvikle erfaringsbaseret og forskningsbearbejdet viden om god sundhedsfremmende pædagogisk praksis. Mød også Marjattas uddannelsescenter og seminarium, som skal samarbejde med UC Sjælland om at uddanne pædagoger, der skal rustes til inklusion af alle børn.

Læs mere om Guldet skal ud i daginstitutionerne (pdf)

 

Inklusion kræver mange ressourcer

8 ud af 10 ledere mener, at deres personale har ekspertisen til inklusionsopgaven. Alligevel mener kun lidt over halvdelen, at deres institution er godt nok rustet til opgaven. De fornødne ressourcer er der simpelthen ikke.

Læs mere om ‘Inklusion kan ikke læres på et 14-dages kursus’ (pdf)

Meninger brydes

Læs om hvorvidt inklusionsprojektet er kørt af sporet på grund af manglende viden og ressourcer, eller om det kører fint på skinner? Det er eksperter, politikere og praktikere uenige om.

Læs mere om Meninger brydes (pdf)

 

Kunst styrker inklusionen

Læs om, hvordan man på Sydfyn skaber ’Skrumlet’ rum for, at børn med forskellige forudsætninger møder hinanden i et inkluderende fællesskab. De fysiske rammer er afgørende, vurderer forsker.

Læs mere om Kunst styrker inklusionen (pdf)


Læs hele temaet “Viden er guld – og guldet skal med” (pdf)