Oplevelsen af smerte på jobbet hænger tæt sammen med oplevelsen af støtte fra lederen og kollegaer, viser ny forskning. Dialog er en simpel metode, der kan forebygge og mindske smerterne. Få forskernes råd til, hvordan du kan gøre dialog til et smertestillende middel.

Opdateret d. 15. december 2021

Af: Marie Bille, journalist / Foto: Colourbox,

Hvordan har du det? Hvis du som leder stiller det spørgsmål til dine medarbejdere med jævne mellemrum, kan dialogen være en vej til at forebygge og mindske smerter i muskler og led, som er den helt dominerende årsag til sygemeldinger på danske arbejdspladser, også de pædagogiske.

Det viser forskning, og den viden er beskrevet i en ny antologi om smerteforebyggelse ’Forebyggelse af MSB på arbejdspladsen – en antologi’.

Hvis vi skal smerter på jobbet til livs, er det ikke nok at sætte ind med ergonomiske hjælpemidler, træningsøvelser og panodiler, forklarer seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen.

Lederen har en vigtig rolle

Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen forsker i dialog som værktøj i smerteforebyggelse og har bidraget til antologien.

”Lederen spiller en vigtig rolle i at forebygge smerter. Vores undersøgelser viser, at hvis du har ondt i ryggen og samtidig oplever at have god støtte fra din leder, så påvirker smerter dig ikke i lige så høj grad, som hvis du ikke oplever støtte fra din leder,” siger hun.

Der skal ikke meget til for at mindske smerterne.

”En kort dialog hver tredje uge på fem minutter, hvor lederen spørger til smerter, og om der noget i medarbejderens arbejde, der har betydning, har vist sig at være effektivt til at reducere smerter og sygefravær.”

Snakken skal være konstruktiv

Når dialog er effektivt værktøj til at forebygge og mindske smerter, handler det om, at smerter ikke kun er fysiske fænomener, som man kan afhjælpe med træningsøvelser og medicin. Oplevelsen af smerte hænger i høj grad sammen med den smerteplagede medarbejders egen mentale tilgang og det psykosociale arbejdsmiljø.

Støtte fra leder og kollegaer får dermed en enorm betydning for, hvordan man kan håndtere smerterne, og hvilke løsninger på arbejdspladsen, der kan mindske og forbygge smerterne, forklarer Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen.

”Det handler om, at leder og medarbejderne får talt sammen om handlemulighederne. Hvordan håndterer vi smerte? Hvordan beder man om hjælp som medarbejder? Hvordan kan vi finde løsninger i de situationer, hvor man oplever smerter? Det er en balancegang, for det skal heller ikke blive en brokkebutik. Samtalen skal være konstruktiv og fokusere på handlemuligheder og løsninger.”

Her er et stort uforløst potentiale

Dialog er et anerkendt værktøj i sundhedssystemets behandling af smertepatienter, men den viden, og brugen af den, har endnu ikke fundet vej til arbejdspladserne.

Dialog som metode i smerteforebyggelse har derfor et ’stort uforløst potentiale’ på danske arbejdspladser, skriver forskerne fra NFA i antologien. Det kræver, at vi får talt meget mere om smerter på jobbet, mener Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen.

Lederne kender ikke til smerterne

Hendes forskning viser, at mange ledere ikke er klar over omfanget af smerter blandt deres medarbejdere.

”Jeg har lavet et forskningsprojekt i vuggestuen blandt personalet, hvor vi spurgte henholdsvis ledere og medarbejdere om, hvor mange medarbejdere, der oplevede at have smerter. Vi kunne se, at der var en kæmpestor forskel på deres svar. Lederne underrapporterede fuldstændig, og det er tankevækkende. Det viser, at der er stort behov for at få sat fokus på, at det her er et problem,” siger Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen.

Til dig som leder: Sådan bruges dialog til at dulme smerterne

Hav en målsætning om at forebygge smerter på arbejdspladsen
Hvis I skal forebygge smerter gennem dialog på jeres arbejdsplads, skal det prioriteres. I skal lægge en strategi, og den skal være klar for alle medarbejderne.

Få et fælles vidensgrundlag om smerter
Et fælles kompetenceløft af både medarbejdere og ledere sikrer, at I har den viden, I har brug for, når I skal drøfte og reflektere over, hvad smerter kan skyldes, og hvad I kan gøre ved dem.

Sæt dialogen om smerter i system
Forskning viser, at 1:1-dialoger mellem leder og medarbejder af 10 minutters varighed ca. hver 5.-6. uge kan mindske medarbejdernes smerter på arbejdspladsen.

Forbered dialogen inden mødet
Medarbejderen har analyseret i hvilke situationer, smerterne opstår og hvad der kan afhjælpe dem, måske har han eller hun forslag. Lederen sørger for, at aftaler fra seneste dialog er blevet ført ud i livet.

Tal om handlemuligheder og løsninger
På møde skal I holde fokus på situationer og handlemuligheder fremfor problemerne (smerterne). På den måde bliver jeres snak en konstruktiv dialog om løsninger.

Læg en plan og skriv den ned
Læg en fælles plan i slutningen af mødet, hvor I skriver ned, hvad henholdsvis leder og medarbejder skal gøre for at forebygge og mindsker smerter. Del planen, så I begge kan vende tilbage til den mellem jeres møder.

Husk at følge op
De aftaler, som I indgår, skal følges op af handling. Foretag de justeringer, I har aftalt, og husk at orientere og involvere andre kollegaer, hvis det er relevant. Del jeres erfaringer, så andre kan lære af det.

Fasthold dialogen, også når smerterne er væk
Situationer, der kunne have ført til smerter, bliver fanget i opløbet, når I holder fast i et fokus på at forebygge smerter. Det er bestyrkende for det fælles ansvar, når kan konstatere, at alt er godt, og at jeres indsats virker.

Kilder: Seniorforsker ved NFA Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, samt artiklen ’Dialog – en simpel vej til at mindske smerter på arbejdet’ af Marie Birk Jørgensen og Andreas Holtermann i antologien ’Forebyggelse af MSB på arbejdspladsen – en antologi’ udgivet af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Læs antologien her