Erfaringer viser, at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer længere tid i jobbet – primært fordi samtalen er en måde at vise opmærksomhed på. Sørg for at få snakken med din der, når du som leder eller leder af ledere står foran den sidste del af din karriere.

Udgivet d. 9. maj 2019

Af: Malene Mølgaard, journalist

Seniorsamtaler ikke er fastlagt ved love eller regler. Men det er en rigtig god idé at afholde dem – og starte tidligt, også selvom du som fx 55+ endnu ikke betragter dig som senior.

Seniorsamtalen kan være en naturlig del af lederudviklingssamtalen (LUS). Fokus ligger på udvikling og ikke på afvikling: Selvom du befinder dig i din senkarriere, skal du fortsat udvikle dine faglige kompetencer, så du forbliver attraktiv på arbejdspladsen.

Seniorsamtalen er et godt afsæt for en åben dialog om behov og tilrettelæggelsen af arbejdet, og hvordan du kan opretholde motivation og gejst, og arbejdspladsen kan udnytte din værdifulde viden og erfaring fra mange år som leder.


Det kan I tale om til seniorsamtalen

Status
Har noget ændret sig siden sidste LUS/seniorsamtale?

Jobbet som erfaren leder
Hvilke kvaliteter i arbejdslivet er det vigtigt at fastholde? Hvad giver dig arbejdsglæde? Hvad er dine styrker? Hvad motiverer dig til at udnytte dine ressourcer bedst? Hvad kan eller må der gerne være mindre af?

Dine vilkår
Er rammerne tilfredsstillende, og balancen mellem arbejde og fritid, eller har du behov for mere fleksibilitet eller ønsker til fremtidig arbejdstid? Hvilke udfordringer ser du? Hvordan kan arbejdspladsen bedst støtte dig? Skal der nogle ergonomiske hjælpemidler til eller tages hensyn til småskavanker, for at du trives bedre?

Dine rettigheder
Er du fyldt 58 år, har du ret til 5 årlige seniordage med løn, som I kan aftale, hvornår skal afholdes i den næste periode. Er du fyldt 52 år og leder på BUPL’s kommunale overenskomst (og nogle private), kan en seniorstilling på nedsat tid eller med ændrede opgaver og funktioner eller mindre ledelsesansvar være en mulighed. Du har ikke ret til en seniorstilling, men hvis du og din leder bliver enige om, at ændringer i din nuværende stilling kan bidrage til at fastholde dig på arbejdspladsen, kan din arbejdsgiver sammen med den lokale BUPL-fagforening indgå aftale om en seniorstilling.

Din udvikling og interesser
Hvilke overvejelser har du gjort dig om dit jobindhold fremadrettet? Hvad er dine behov i forhold til personlig og faglig udvikling? Har du lyst til at styrke dine IT-kompetencer, er du passioneret omkring personaleudvikling, eller har du lyst til at blive klogere på pædagogikken?

Tilbagetrækning
Hvilke forventninger har du som seniorleder om afslutningen af lederkarrieren – og af hvilke årsager? Hvilke forventninger har organisationen til sine erfarne ledere? Er der noget, som kunne motivere til en senere tilbagetrækning – fx ændret jobindhold, arbejdstid, ansvar eller andre muligheder i organisationen?

Erfaring
Hvordan udnyttes og videregives seniorlederens viden og erfaring bedst muligt i karrierens sidste år?

Kilder: bupl.dk/arbejdsvilkaar/senior og pjecen ’Senior og stadig på vej i arbejdslivet – initiativer og muligheder til en god senkarriere’ lavet i samarbejde mellem BUPL Århus og Børn og Unge i Aarhus Kommune.