Pædagoger må løbe endnu hurtigere, når kolleger skal testes for corona. Samtidig bliver aktiviteter og projekter aflyst, fortæller en pædagog, som har oplevet fravær flere gange. Institutionerne skal have garanti for, at de får refunderet deres ekstra udgifter til vikarer, mener BUPL.

Opdateret d. 3. december 2020

Af: Henrik Stanek, journalist / Foto: Colourbox,

Det tager ikke mange minutter at blive testet for corona, men man skal både vente på, at testcentret har en ledig tid, og derefter på at få svaret. Derfor koster en test let en uges sygefravær.

Det har Anna Hjorth Myrhøj oplevet. Hun er pædagog i Børnehuset Hyldespjældet i Albertslund og har kolleger, som har været væk i en uge ad gangen.

»Den ene er blevet testet to gange, fordi hun havde været i nærkontakt med en smittet. Vi er to pædagoger og en medhjælper på stuen, og begge mine kolleger har været væk. Når det sker, er vi kun to til hele børnegruppen, og hvis det er min pædagogkollega, som er fraværende, står jeg alene med hovedansvaret,« fortæller Anna Hjorth Myrhøj.

Hun er langt fra alene om at opleve, at en eller flere kolleger melder sig syge på grund af corona. Syv ud af ti pædagoger kender til personalemangel, fordi kolleger skulle testes for corona. Det viser BUPL’s vilkårsundersøgelse med svar fra flere end 21.000 pædagoger.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at institutionen ikke må blande børnene på grund af corona.

»Vi kan ikke lige få en kollega fra den anden stue til at hjælpe os. De er også hårdt spændt for. Vi er syv pædagogiske medarbejdere i alt, men nogle gange er vi kun fire på arbejde, og først for nylig har vi fået en vikar tilknyttet«, siger Anna Hjort Myrhøj fra Hyldespjældet.

Børnene kan mærke presset på pædagogerne

Sygefraværet på grund af coronatest betyder, at der er aktiviteter og projekter, pædagogerne ikke kan gennemføre.

»Vi har et projekt om læseleg, men jeg kan ikke gå fra med to børn, når vi kun er to på stuen. Vi har også sprogvurderinger, som ikke bliver lavet, og projekter, som vi ikke kommer i gang med. Det er også svært at nå rundt til alle børn. Der er ingen tvivl om, at fraværet går ud over børnene. De kan mærke, at vi er pressede, for lunten er nok lidt kortere. Vi kan heller ikke yde den særlige støtte, som børnene har brug for,« siger Anna Hjorth Myrhøj.

Det går også ud over arbejdsmiljøet.

»Når en af mine kolleger skal testes, er jeg alene på stuen, mens min anden kollega holder pause. Samtidig er det svært for mig at slappe af, når jeg selv har pause, fordi jeg både ved og kan høre, at der er gang i den på stuen,« siger Anna Hjorth Myrhøj.

Institutionerne skal have dækket deres ekstra udgifter

Fraværet har store konsekvenser, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

»På grund af corona skal børnene være i faste grupper med måske 15-20 børn eller flere, og hvis en-to kolleger er væk til test, kan det mærkes. Alt efter testkapaciteten kan fraværet vare i flere dage, og det belaster vikarbudgettet, hvis institutionen overhovedet har en vikarkonto. Ellers må den skrue endnu mere ned for pædagogik, aktiviteter og omsorg for det enkelte barn. Det risikerer at føre til flere konflikter mellem børnene, som føler sig utrygge, når der er mangel på tid og fravær fra de faste pædagoger,« siger hun.

Det er uholdbart, at lederne ikke får dækket de ekstra udgifter til for eksempel vikarer, som er en direkte følge af corona-situationen, mener Elisa Rimpler. Særligt fordi kommunerne har fået penge fra regeringen.

»Det er en urimelig situation at sætte ledere og pædagoger i. Det er nødvendigt, at kommunalbestyrelserne tager ansvar for at sikre penge til vikardækning, når der i perioder er færre pædagoger på arbejde, fordi de skal testes,« siger hun.

Risiko for, at flere bukker under med stress

Det er i det hele taget nødvendigt, at kommunerne indser, at der skal ekstra ressourcer til, for at institutionerne både kan leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer og sikre forsvarlige rammer for det pædagogiske arbejde. For situationen er helt anderledes end under genåbningen af landets institutioner i foråret, understreger Elisa Rimpler.

»Under genåbningen havde vi helt små børnegrupper, og der var en teamspirit, hvor forvaltningerne hjalp til med at løse de praktiske opgaver og med ekstra ressourcer. Siden sommerferien har vi arbejdet med faste og sædvanlige grupper af børn. Det er ekstremt hårdt, når det er gennem så lang en periode, og selv om vi måske snart får en vaccine, må vi regne med, at vi skal igennem en vinter med underskud i personalet. Det giver risiko for, at flere bukker under med stress, fordi de oplever, at de ikke slår til.«

Ligesom Anna Hjorth Myrhøj fra Børnehuset Hyldespjældet i Albertslund er Elisa Rimpler bekymret for børnenes trivsel.

»Børnene har kun én barndom, og det er lige nu,« siger BUPL-formanden.