Sundhedsstyrelsen slækker nu en række af kravene til forebyggelse af corona-smitte. Det kan lette pædagogernes hverdag, men åbner samtidig for, at flere børn kan komme i daginstitution, skole og SFO på samme tid. Derfor bør ressourcerne til minimumsnormeringer rykkes frem, mener BUPL.

Opdateret d. 13. maj 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Sundhedsstyrelsen har netop opdateret deres anbefalinger til forebyggelse af smitte med corona-virus. En af de væsentligste ændringer er, at kravet om fysisk afstand mellem mennesker i det offentlige rum sænkes fra to til én meter.

Selvom det for længst er meldt ud, at børn skal have lov at være børn, og at pædagogerne gerne må give børnene et kram, får de slækkede krav stadig indflydelse på børn og pædagogers hverdag.

Det gælder blandt andet under måltiderne, hvor der fremover ikke skal være to meter mellem børnene. Og de nye anbefalinger indikerer samtidig, at kravene om små børnegrupper og et vist antal kvadratmeter pr. barn fjernes.

Udsigt til mere normal hverdag – og flere børn

De slækkede krav kan lette nogle af de praktiske byrder, som pædagogerne har oplevet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens tidligere retningslinjer. Men de åbner også en dør for, at der snart vil komme flere børn i institutionerne.

»De nye anbefalinger tyder på, at vi kommer til at se en normalisering, hvor vi kan vende tilbage til de normale stueopdelinger, dog uden at børnegrupperne blandes. Det kan lette nogle praktiske ting og gøre det nemmere at imødekomme den stigende mængde forældre, som har behov for at få deres børn passet,« siger Elisa Rimpler.

Hun opfordrer til, at myndighederne holder øje med, om smittetrykket omkring daginstitutioner, skoler og SFO’er stiger i den kommende tid.

»Samtidig er der behov for klare retningslinjer specifikt for pædagogerne, hvor der skelnes mellem ”kan” og ”skal.” Vi har set, at hvis retningslinjerne lægger op til fortolkninger, så ender en stor del af ansvaret for at mindske smitterisikoen på de enkelte ledere og pædagoger. Det må ikke ske. Det ansvar skal ligge hos de kommunale arbejdsgivere,« understreger Elisa Rimpler.

BUPL: Behov for midler til minimumsnormeringer nu

Der er ikke udsigt til, at de ekstra opgaver med eksempelvis hyppig håndvask og rengøring forsvinder foreløbig. Derfor kræves der fortsat ekstra ressourcer for at sikre, at retningslinjerne overholdes, siger Elisa Rimpler.

»Fra politisk side bør man fremrykke investeringerne til minimumsnormeringer, så midlerne kan komme i brug allerede, ligesom der også bør skrues op for normeringerne i skole og fritidsinstitutioner. For ellers kommer vi til at se en tilbagevending til de vilkår, vi havde før corona-epidemien, bare med ekstra opgaver oveni.«

Den fremrykning skal afhjælpe de mange institutioner, hvor personaleressourcerne er pressede, påpeger Elisa Rimpler. Hun efterspørger samtidig, at pædagogerne hjælper hinanden med at være en fælles vagthund:

»BUPL er i tæt dialog med de kommunale arbejdsgivere for at sikre, at ansvaret ikke bare ender hos den enkelte leder og pædagog. Og her er det vigtigt, at pædagoger og ledere råber op og fortæller om, hvis der er problemer på arbejdspladsen.«

Her er de nye anbefalinger om daginstitutioner og skoler

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger nævner situationer, hvor det kan være vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre.
Her er det ifølge Sundhedsstyrelsen vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt i forhold til ansigt-til-ansigt kontakter:

»I daginstitutioner kan aktiviteter således organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. I skoler kan anvendes adskilte frikvarterer med få klasser ad gangen. Det er centralt, at klassen/stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste kendte voksne omkring børnene.«

Kilde: Sundhedsstyrelsen