Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for genåbningen af daginstitutioner, skoler og SFO’er. Her fremgår det, at børn gerne må samles på tværs af stuer og grupper eksempelvis i ferier og ydertimer. De nye rammer kan give risiko for, at kommuner prioriterer økonomi over sikkerhed og pædagogik, vurderer BUPL.

Opdateret d. 14. maj 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Sundhedsstyrelsen har nu opdateret retningslinjerne for fase 2 af genåbningen af skoler, SFO’er og daginstitutioner.

Det sker efter at BUPL efterspurgte klare retningslinjer i forbindelse med Sundhedsstyrelsens nye corona-anbefalinger fra 10. maj. Anbefalingerne erstattede kravet om helt små børnegrupper med en anbefaling om, at hverdagen ’organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte pr. gruppe.’

Sådan en organisering ville give udfordringer midt på dagen, hvor pædagogerne skal holde deres pause, samt i ydertimerne og i forbindelse med ferier ved sygdom.

Styrelse: Børn må blandes om ”nødvendigt”

I de nye retningslinjer, som træder i kraft 18. maj, ser organiseringen af børnegrupperne ikke ud til at ligge lige så fast, som i anbefalingerne fra 10. maj.

Blanding af børn mellem stuer skal stadig begrænses. Men retningslinjerne siger nu, at ’børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.’

I SFO’er kan børn og pædagoger ’undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang det er nødvendigt fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.’

BUPL: Risiko for, at økonomi overtrumfer pædagogik

Den nye formulering om samling af børnegrupper er meget elastisk. Det åbner på den ene side for, at pædagogikken og børnenes trivsel kan prioriteres, men kan også give bekymringer for, at økonomiske hensyn trumfer sikkerheden og trygheden i de pressede kommuner, vurderer Elisa Rimpler.

»Vi ser kommuner, som har lagt planer for genåbningen i næste uge uden at inddrage institutionslederne. Det er bekymrende og giver indtryk af, at nu handler det bare om at komme ud over stepperne og få åbnet, uden at udgifterne kommer til at stige for meget,« siger hun.

For netop at sikre, at pædagogik, arbejdsmiljø og et godt børneliv bliver topprioriteten, opfordrer BUPL til at fremrykke midlerne til minimumsnormeringer.

»Mange ledere er bange for at bruge for mange ressourcer nu, som de så skal spare næste år. Vi har brug for at, der er ressourcer til at sikre, at der kan være det nødvendige personale, uden at lederne skal frygte pludselig at stå med en ekstra regning,« siger Elisa Rimpler.

Nye svar fra ministeriet: Undgå store børnegrupper

BUPL har bedt Børne- og Undervisningsministeriet om svar på blandt andet anbefalede størrelser af børnegrupper. 14. maj har ministeriet givet svar.

Børnegrupper bør ikke være større end typiske stue- eller gruppeinddelinger. Det gælder også dagtilbud, som ikke normalt har stue- eller gruppeinddeling.

Desuden anbefales det, at legepladserne fortsat inddeles, så børnene er sammen med børn fra egen stue. Det betyder også, at blanding af børn mellem stuer skal begrænses.

»Det er en vigtig præcisering, som giver en retning, der sikrer, at man ikke bare samler en helt masse børn. Det giver en vigtig rettesnor, som kan hjælpe institutionerne til at blive klar til på mandag,« siger Elisa Rimpler,

Fortsat høje krav til rengøring

Ministeriet giver også svar på omfanget af rengøring, hvor der anbefales hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. I vuggestuer og dagplejere udgør gulv og vægge også kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt, med mindre der er behov for mere, oplyser ministeriet.

»Det understreger at der stadig skal være rengøring af høj standard af legetøj, gulve og andre kontaktflader. Det viser, at der også fremover vil være hårdt brug for det ekstra personale, som institutionerne er blevet opfordret til at ansætte,« siger Elisa Rimpler.

BUPL vil fortsat arbejde for at få svar fra ministeriet på de spørgsmål, der opstår blandt ledere og pædagoger.

De nye retningslinjer, som træder i kraft mandag den 18. maj, kan findes her.

(Opdateret)