BUPL’s etiske råd har fået fire nye medlemmer. De kommer til at diskutere helt nye etiske spørgsmål, når hensynet til sundhedsfaglige retningslinjer skal vejes op imod børnenes trivsel i en coronatid.

Opdateret d. 24. februar 2021

Af: Marie Bille, journalist,

Hvordan implementerer pædagoger nye retningslinjer og sundhedstiltag uden at gå på kompromis med deres pædagogiske faglighed og hensynet til børnenes trivsel og udvikling? Coronapandemien har medført helt nye etiske dilemmaer for den pædagogiske profession, som BUPL’s etiske råd kommer til at arbejde med i den kommende tid. Rådet, der har til opgave at fremme debatten om etik i pædagogers arbejde og at rejse debatter om aktuelle dilemmaer i professionen, har fået fire nye medlemmer, og skal nu i gang med arbejdet.

Michael Hall Larsen er leder af Børnehuset Solstrålen i Herning og et af de nyvalgte medlemmer. Han håber, at han i rådet vil få mulighed for at bidrage med perspektiver på den helt aktuelle situation, hvor hensynet til sundhed hele tiden skal vejes op imod pædagogfaglige hensyn.

”Grundlæggende er vi ikke vant til, at noget går forud for pædagogikken. Men lige nu er vi et sted, hvor pædagogikken kan blive udfordret og overrulet af en diskurs om retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Så hele kunsten bliver denne her ’dans med corona’. Det skal jo fungere i praksis,” siger Michael Hall Larsen.

Aldrig gå på kompromis med børnehensynet

Michael Hall Larsen oplever i hverdagen, hvordan pædagogernes sundhedsfremmende tiltag får konsekvenser for det relationelle og den hverdag, børnene møder. For eksempel når pædagogerne deler de vante børnegrupper op i nye mindre grupper. Det får betydning for børnenes relationer til pædagogerne og til venner og andre børn, fortæller han.

”I min verden må vi aldrig gå på kompromis med et børnehensyn. Så det er ud fra det perspektiv, vi må diskutere, hvordan vi så får implementeret de her retningslinjer, som jo også skal være der. Der må vi tage nogle etiske diskussioner,” siger Michael Hall Larsen.

Corona sætter dagsordenen

Birgitte Conradsen er en ud af tre politisk valgte medlemmer af BUPL’s etiske råd og næstformand i BUPL. Hun er ikke i tvivl om, at corona kommer til at sætte en dagsorden for rådets arbejde i den kommende tid.

”Jeg er hundrede procent sikker på, at vi kommer til at have fokus på corona, jeg kan slet ikke forestille mig andet,” siger hun.

”For der er selvfølgelig etiske dilemmaer i forbindelse med corona. Det handler blandt andet om afvejningen af de sundhedsfaglige og pædagogfaglige hensyn, børns trivsel kontra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. De overvejelser har pædagoger hele tiden i denne tid, og endnu mere nu, hvor der kommer nye varianter, der er mere smitsomme, og hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de smitter mere blandt børn,” siger Birgitte Conradsen.

Børn og unge bliver tabt

Udsigten til, at vi må leve med corona en tid endnu, betyder, at etiske spørgsmål i forhold til, hvordan de sundhedsmæssige og pædagogfaglige hensyn kan spille sammen, presser sig på. Det gælder også i forhold til de større børn og unge, som stadig er isoleret hjemme og mangler deres hverdag i skoler og fritidstilbud.

”Der er nogle børn og unge, der bliver tabt her. Vi har meget fokus på de små børn og på omsorg, men de større børn mærker også konsekvenserne af nedlukningen. Det er et etisk spørgsmål om, hvad der er det rigtige at gøre. Der opstår nogle dilemmaer for eksempel mellem hensynet til at begrænse smitten ved at lukke skolerne ned for de store børn, og så de konsekvenser, det samtidig har for trivslen, især blandt udsatte og sårbare unge,” siger Birgitte Conradsen.

BUPL’s etiske råd består af

Fem pædagoger:

 • Michael Hall Larsen, Børnehuset Solstrålen, Herning (nyvalgt)
 • Maj Luffe Andersen, pædagog i Børnehuset Hyldegården, Gladsaxe (nyvalgt)
 • Lone Meiniche Madsen, pædagog i Pindstrup Børnehus, Ryomgård (nyvalgt)
 • Regitze Spenner Ishøy, pædagog i Næstved Område Nord (nyvalgt)
 • Anne Mette Skjødt Petersen, pædagog, Børnehuset Hirtshals

Suppleanter:

 • Jens Christian Pedersen, leder på Nøvling Skole og Børnehave ved Aalborg
 • Heidi Lykke Shultz, FTR i Odense, BUPL Fyn.

Tre politisk valgte:

 • Birgitte Conradsen, Næstformand i BUPL
 • Bo Morthen Petersen, Faglig sekretær i BUPL Hovedstaden
 • Marianne Gilbert Nielsen, formand, BUPL Aarhus

To eksterne eksperter:

 • Søren Engelsen, Postdoctoral Researcher, Research Centre in Health Promotion, Roskilde University, Denmark.
 • Karen Prins, ph.d., Lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Dagtilbud.

Læs mere om BUPL’s etiske råd her