Pædagog- og lærerstuderende forsøger at skubbe til rammerne for undervisningen med et nyt projekt. De er sammen taget ud på Langelinieskolen på Østerbro for at lære eleverne om FN’s 17 verdensmål – og så lærer de også selv at samarbejde på tværs af deres fagligheder.

Opdateret d. 16. januar 2019

Sofus er i fuld gang med at lime, klippe og klistre en hund sammen med sine klassekammerater i 1.C på Langelinieskole på Østerbro i København. Efterfølgende skal den limes på gruppens planche. Børnene er sat sammen i mindre grupper, hvor alle arbejder koncentreret og fokuseret på at få lavet plancherne færdige. På tavlen står der skrevet, at planchen skal indeholde mindst fire dyr. Det kan være alt fra husdyr til truede dyr.

»Må jeg se jeres planche?« spørger en af de lærerstuderende, da hun går rundt mellem grupperne. Børnene viser stolt planchen frem og fortæller om både dyr og planter, som er på planchen. De seneste to dage har deres undervisning nemlig kredset om dyr og natur, som er en del af FN’s verdensmål. Langelinieskolen er en rettighedsskole, hvilket vil sige, at skolen arbejder med FN’s Børnekonvention, som bygger på idéen om, at børns trivsel bliver styrket, når de har kendeskab til egne og andres rettigheder. Derfor har skolen før arbejdet med FN’s verdensmål, som blandet andet skal være med til at sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og natur.

Undervisningen har ikke været tilrettelagt af børnenes sædvanlige undervisere, men derimod af en pædagogstuderende og tre lærerstuderende. Det skelner Sofus fra 1.C dog ikke mellem.

»Det har været ret anderledes, for vi plejer kun at have to lærere – nu har vi fire. Og så har vi lært om dyr på en anden måde, end vi plejer,« siger han.

De studerende deltager i et tværprofessionelt projekt, hvor 35 lærerstuderende og 25 pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole har stået for undervisningen af eleverne i 1.-3. klasse på Langelinieskole.

Forskellige fagligheder

For pædagogstuderende Kaya Bergholdt har samarbejdet givet et indblik i, hvordan lærer og pædagogers fagligheder kan spille sammen i skolen.

»Jeg er blevet bevidst om, hvordan vi tænker forskelligt i planlægningen af undervisningen. Jeg har ofte en mere kreativ tilgang, hvor børnene skal have noget i mellem hænderne, hvorimod de lærerstuderende har haft mere fokus på det faglige og boglige. Det har været interessant at kunne have de diskussioner om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og høre det fra begge synspunkter,« siger hun.

Derfor har hun forsøgt at tænke lege og bevægelse ind i undervisningen, så børnene får koblet en aktivitet på deres læring.

»De lærerstuderende ville gerne undervise i smittefare, hvor jeg så har foreslået at lave en leg, hvor vi kan vise, hvordan sygdom smitter,« siger Kaya Bergholdt.

Pædagogstuderende Jannie Christiansen har også forsøgt at introducere de lærerstuderende for andre måder at benytte klasseværelset.

»Vi ville gerne prøve at vise de lærerstuderende, hvordan de kan bruge klasseværelset på en ny måde, hvor de kan stille bordene anderledes, så det giver et andet læringsrum,« siger hun.

Sammen får de lærer- og pædagogstuderende begge deres fagligheder i spil, så de kan tilrettelægge undervisningen i fællesskab, hvor faglighed og aktivitet bliver koblet på tværs af professioner.

Ea Jensen har fået et indblik i, hvordan lærer og pædagogers forskelligheder kan arbejde sammen.

»Jeg har lært om, hvordan man arbejder sammen med lærer igennem hele processen både i forhold til planlægning, udførelse og evaluering. Jeg er blevet bevidst om, hvordan vi kan fungere i en helhed med en lærer, og hvordan vi kan supplere hinanden i undervisningen,« siger hun.

Ikke bare pauseklovne

De pædagogstuderende har alle valgt skole og fritid som deres specialisering. Projektet skal give dem inspiration til, hvordan samarbejdet mellem lærer og pædagog i skolen bliver styrket allerede i løbet af studietiden.

»Forhåbentligt kommer der nogle nyuddannede lærere, som ved, hvad det vil sige at arbejde sammen med pædagoger i skolen – og omvendt. Jeg er blevet bevidst om, hvordan vi kan mikse lærer- og pædagogrollen, så jeg også kan lære at være lærer. Projektet har givet anledning til at bytte lidt rundt på rollerne og få bedre forståelse af, hvordan vi hver især tænker faglighed,« siger Jannie Christensen.

SFO-leder på Langelinieskolen Jan Hansen ser også mange fordele ved, at de studerende får styrket samarbejdet allerede i deres studietid.

»De studerende får et fælles fundament allerede nu. De oplever, at de hver især kan bidrage med noget forskelligt. De bliver bevidste om fagprofessionelle forskelle, og hvordan de kan spille sammen. Det giver forhåbentlig en nysgerrighed på hinanden og deres opgave i folkeskolen,« siger han.

For pædagogstuderende Ea Jensen har projektet bidraget med noget andet end hendes første praktik, som de pædagogstuderende netop har været ude i.

»I vores praktik er de uddannede lærere jo vant til at lave det, som de skal, men her er lærerne jo også studerende, som skal lære at planlægge og tilrettelægge et forløb. Det er fedt, at vi begge er i en læringsproces,« siger hun.

 

Om projektet:
  • Det tværprofessionelle projekt begyndte den 3/12 2018 og varer i 2 måneder
  • Det er et tværprofessionelt samarbejde mellem pædagogstuderende og lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole
  • I projektet skal de lære at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb om FN’s verdensmål på tværs af deres fagligheder i 1.-3. klasse på Langelinieskole på Østerbro
  • De studerende afslutter forløbet med et skriftligt projekt, som efterfølgende fremlægges og evalueres i samarbejde med deres uddannelsesinstitutioner